A sharing economy kötelmi jogi kérdéseinek megítélései

  • Tamás István Stipkovits Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: kötelmi jog, közvetítői szerződés, Über ügy, közösségi gazdaság, felhasználási szerződés

Absztrakt

A sharing economy rendszerek megjelenése társadalmi szokásaink területén is hozott változásokat, így adott a kérdés, hogy miként kéne az új viszonyokra reagálnia a jogi szabályozásnak. A válasz keresése során, először, azt kell tisztázni, hogy a jelenlegi szerződéstípusok közül hova tudjuk besorolni, vagy mely típusokkal mutat hasonlóságot. Figyelembe kell venni azt is, hogy a platformszolgáltató részéről nyújtott egyes mellékszolgáltatások esetén már kérdésessé válik, hogy el tudjuk-e határolni a platformszolgáltatót az alapszolgáltatás nyújtójától. Vagyis a kérdés az, hogy aki egy applikációval utasok és sofőrök egymásra találását segíti elő, mikortól gyakorol olyan mértékű befolyást a sofőrök felett, hogy már ő maga minősüljön „sofőrnek” a jog szempontjából.

Információk a szerzőről

Tamás István Stipkovits, Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

Hivatkozások

Buda, G. & Lehota, J.: Sharing economy modell terjedése és hatása a vásárlói magatartásra, https://emok.hu/tanulmany-kereso/d457:sharing-economy-modell-terjedese-es-hatasa-a-vasarloi-magatartasra p8 (utolsó megtekintés: 2021.11.21.)

Banik, N. & Padalkar, M. (2021): The Spread of Gig Economy: Trends and Effects in: Foresight and STI Governance 15/1. szám, 2021, pp19-29. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2021.1.19.29

Dudás, G. & Boros, L. (2019): A közösségi gazdaság (sharing economy) definiálásának dilemmái in: Tér és Társadalom 2019/1. szám https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3058

Frenken, K. & Schor, J. (2017): Putting the sharing economy into perspective in: Environmental Innovation and Societal Transitions, 2017. júniusi szám https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.01.003

Fugilinszky, Á. & Tőkey, B. (2018): Szerződési jog – Különös rész, Budapest, 2018, ELTE Eötvös Kiadó

Kállay, L. & Imreh. Sz. (2004): A kis- és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana, Aula, 2004

Környei, M. (2016): A sharing economy jövője – a megosztáson alapuló gazdaság jogi problémái in: Arsboni, 2016, https://arsboni.hu/a-sharing-economy-jovoje-a-megosztason-alapulo-gazdasag-jogi-problemai/ (utolsó megtekintés: 2021.11.18.)

Maselli, I., Leanerts, K. & Beblavý, M. (2016): Five things we need to know about the on-demand economy in: CEPS Essay 2016/01. szám, pp1-11

Makela, F., McKee, D. & Scassa, T. (2018): Law and the "Sharing Economy": Regulating Online Market Platforms, 2018, University of Ottawa Press, https://doi.org/j.ctv5vdczv.1

Papp, T. (2009): Az atipikus szerződések és a magyar Polgári Törvénykönyv rekodifikációja in: Jog, Állam, Politika 2009/1. szám

PricewaterhouseCoopers: Osztogatnak vagy fosztogatnak? A sharing economy térnyerése, 2015, https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/sharing_economy.pdf (utolsó megtekintés: 2021.11.16.)

Rácz, I. (2017): A sharing economy munkajogi kihívásai, különös tekintettel az uberizált munkaerőre in: Keserű, B. A. (Szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2017, Győr, https://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/doktori/doktori%20m%C5%B1helytanulm%C3%A1nyok%202017/r%C3%A1cz.pdf (utolsó megtekintés: 2021.11.17.)

Sándor, I. (Szerk.) (2014): Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből, Patrocinium, Budapest, 2014

Vékás, L. & Gárdos, P. (Szerk.) (2013): Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez

105.K.701.043/2020/14. számú ítélet

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend, COM (2016) 356 final

Asociación Profesional Elite Taxi kontra Uber Systems Spain, SL C-434/15. sz. ügy

Kfv.II.37.243/2021/11. számú ítélet

VJ/85/2016. számú GVH határozat

Delivery Hero Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek a foodpanda marketplace és a foodpanda szállítás szolgáltatást igénybe vevő Partnerek részére, 2019. október 1. után kötött Partneri szerződésekre alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (hatályos: 2021. szeptember 28-tól) Általános Szerződési Feltételek foodpanda Partnerek részére | foodpanda (utolsó megtekintés: 2022.02.08.)

Delivery Hero Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek A Foodpanda és a Foodpanda szállítás szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók részére Általános Szerződési Feltételek | foodpanda (utolsó megtekintés: 2022.02.08.)

Munch Europe Kft. Általános Szerződési Feltételek Felhasználók részére Felhasználói ÁSZF - Munch (utolsó megtekintés: 2022.02.08.)

Munch Europe Kft. Általános Szerződési Feltételek Partnerek részére Home - Munch (utolsó megtekintés: 2022.02.08.)

Oszkar.com telekocsi Kft. Általános Felhasználási Feltételek Oszkár útitárskereső telekocsi rendszer - ÁFF (oszkar.com) (utolsó megtekintés: 2022.02.08.)

Megjelent
2021-12-31
Hogyan kell idézni
StipkovitsT. I. (2021). A sharing economy kötelmi jogi kérdéseinek megítélései. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 47-72. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.02.03