„A füst elszáll, a probléma marad” – a dohányzás társadalmi, gazdasági hatásai

  • Éva Fenyvesi Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék
  • Réka Polák-Weldon Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék
Kulcsszavak: szenvedélybetegségek, dohányzás, gazdasági hatékonyság, adózás, dohányzás elleni küzdelem

Absztrakt

A WHO 2016-os Egészségjelentése alapján a dohányzás a második legjelentősebb egészségkockázatú viselkedés. Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzései szerint 2025-2050 között előreláthatóan évi tíz millió ember hal majd meg dohányzás következtében.

Ezért nem véletlen, hogy szakirodalom széles körben foglalkozik ezzel a jelenséggel. A megközelítések azonban zömében egészségügyi, pszichológia, morális vagy kriminológiai szempontból vizsgálják a kérdést. A különböző szenvedélybetegségek (addiktológiai kórképek) az egyénnek, valamint mikro-, és makrokörnyezetének komoly gazdasági és társadalmi gondot okoznak, mint például az érintett személyek gyógykezelése, a munkaképesség csökkenése, vagy a szenvedélybetegségekkel összefüggő családi tragédiák.

Tanulmányunkban a dohánytermékek fogyasztásának hatásait elsősorban közgazdasági szempontból kívánjuk górcső alá venni. Célunk, hogy az említett területeken megkíséreljük feltárni ezeknek a termékcsoportoknak a termelésével, forgalmazásával, illetve fogyasztásával kapcsolatosan felmerülő társadalmi, gazdasági károkat és hasznokat. Ez utóbbiakat ritkán említik (vagy egyáltalán nem említik), pedig számos személy, vállalkozás, sőt maga a társadalom számára a szenvedélybetegségek nemcsak áldozati, hanem haszonelemeket is tartalmaznak.

A cikk első részében azokat a közgazdasági elméleteket és ezekre épülő kérdéseket, felvetéseket mutatjuk be, amelyek köré e vizsgálatot fel kívánjuk építeni. Ezután az elérhető statisztikai adatok és a különböző szekunder kutatások alapján megpróbáljuk feltárni a dohánytermékekre vonatkozóan a fogyasztásukból származó társadalmi, gazdasági hasznokat és károkat/költségeket.

Szerző életrajzok

Éva Fenyvesi, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Főiskolai tanár

Réka Polák-Weldon, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Tanársegéd

Hivatkozások

hu (2017): https://24.hu/fn/gazdasag/2017/09/08/atlagon-felul-tamogatja-a-kormany-a-dohanytermesztoket/ (2020.11.19.)

Adozona.hu (2018.): https://adozona.hu/2018_as_valtozasok/Novelnek_a_cigaretta_adojat_szigoritanak_a__NEM9DI (02.10.2020.)

ALPÁR, Á., BALKU, E., BERKI, J., DEMJÉN, T., KIMMEL, Zs., KISS, J., KOVÁCS, G., TALLER, A. & VARSÁNYI, P. (2016): Dohányzás visszaszorítása.

BALZAC, Honoré de (1955): Ferragus. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. For the English translation: http://103.38.225.178:8090/EBOOK_06/EBOOK_0654900.pdf p. 27.

BÉRCZI, L. & PÓCSIK, A. (2017): Halálos áldozatot követelő tűzesetek elemzése. Katasztrófavédelmi Szemle 24(3): 29-31.

BITTNER, B. (2011): A dohányvertikum gazdasági, társadalmi hatásának vizsgálata. Debrecen: PhD.

BODROGI, J. (2009): A dohányzás makrogazdasági összefüggései. IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy, 8(5): 45-48.

BOROS, J., GYORKE, J. & PASZTORNE STOKKER, E. (2018): A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei. Összefoglaló adatok. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.

BORSOS, J. & BITTNER, B. (2004): Fenntartható-e a dohánytermelő körzetekben az ágazat fejlődése? Gazdálkodás, 48(4): 28-34

BUDA, B. (1995): Szenvedélyeink. Budapest: SubRosa Kiadó.

CSIPKÉS, M., SZVÁRA M. & NAGY, L. (2017): Magyarország dohányvertikumának bemutatása az elmúlt 10 évben. Jorunal of Central European Green Innovation 5(1): 80-103.

DEMETROVICS, Zs. & BALÁZS, H. (2004): Drogosok. In Gelsei, G., Gergely, V., Horváth V. & Rácz M. M. (eds) A láthatatlanság vége – társadalomismereti olvasókönyv. Budapest: Alapítvány a társadalomelméleti Kollégiumért. 121-141.

DROPE J., SCHLUGER, N., CAHN, Z., DROPE, J., HAMILL, S., ISLAMI, F., LIBER, A., NARGIS N. & STOKLOSA, M. (2018): The Tobacco Atlas. Atlanta: American Cancer Society and Vital Strategies. From: https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf (14.04.2018.)

Ecolounge.hu (2016). http://ecolounge.hu/eletmod/kozel-hetszazezer-tonna-veszelyes-hulladek-keletkezik-evente-magyarorszagon (20.10.2020.)

Egészség (2020). http://egeszseg.hu/-/375-vagon-szemet-tobb-szaz-lakastuz-milyen-karokat-okozhat-egy-eldobott-csikk (12.11.2020.)

European Commission n.a. https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_hu (2018.10.02.)

European Commission (2013). :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEMO_11_349 (2020.12.03.)

European Commission (2015). From:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_15_5028 (2020.12.03.)

European Commission (2011). Fogyasztók: egy új uniós intézkedésnek köszönhetően csökkenni fog a cigaretta okozta tűzesetek száma, és évente több száz ember élete lesz megmenthető Sajtóközlemény: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1342_hu.htm (20.05.2018.)

Európai Bizottság (2013). Dohányzási szokások az EU-ban: a Bizottság jelentése alapján csökkent, de továbbra is magas fokú a passzív dohányzásnak való kitettség. Sajtóközlemény. From: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-147_hu.htm (20-05-2018)

FENYVESI, É. & KAJÁRI, K., 2016. A dohányzás okozta társadalmi, gazdasági problémák. In Fenyvesi, É. & Vágány, J. (szerk) Korkép. XXI. századi kihívások. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem 41-67. https://www.researchgate.net/publication/304828014_A_dohanyzas_okozta_tarsadalmi_gazdasagi_problemak (01.07.2020)

Fókuszpont (2020): Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés. From: https://fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/hazai-es-kulfoldi-adatok-tanulmanyok (02.12.2020)

FÜREDI, J., NÉMETH, A. & TARISKA, P. (2015). (szerk.): A Pszichiátria Magyar Kézikönyve Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

GÁBRIS, E. (2015): A dohányzás gazdasági hatásai. https://index.hu/leszokik/2015/04/02/a_dohanyzas_gazdasagi_hatasai/ (25.05.2018.)

Magyar Kardiológusok Társasága (2015): A dohányzás még hazánkban mindig dobogós helyen. Élet és Tudomány, 70(48): 1532.

NAK (2020). https://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/94882-biztos-munkat-jelent-a-dohanytermesztes (12.11.2020.)

NEMESKÉRI, Zs. & PANKÁSZ, B., 2015. (eds) Módszertani Kézikönyv. Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 35-36.

NÉMETH, A., LUKÁCS, E., MÓROTZ, K., TREUER, T., VANDLIK, E. & BONCZ, I. (1996): Kóros játékszenvedély-12 beteg adatainak feldolgozása alapján. Psychiatria Hungarica 11(5): 534-546.

PETERS, F., MACKENBACH, J. & NUSSELDER, W. (2017): Kell-e számolniuk az élettartam-előrejelzéseknek a dohányzás hatásával? Statisztikai Szemle 95 (5): 536-538. https://doi.org/10.20311/stat2016.06.hu0585

Portfolio (2019): https://www.portfolio.hu/gazdasag/20190208/a-karos-szenvedely-amibe-mar-majdnem-egymillio-ember-halt-bele-magyarorszagon-313247#

SÁROSY, M. (2016): Megdöbbentő, mi okozza a tűzesetek több mint harmadát! https://ripost.hu/cikk-megdobbento-mi-okozza-a-tuzesetek-tobb-mint-harmadat (15.08.2020)

SIMON Z., POZSGAI, Z., KIS, J. & BOROS, S. (2006): Jövedéki alapok I. és II. Budapest: Lónyay Menyhért Szakkönyvtár, VIVA Média Holding Kiadó.

SZALAY, D. (2018): Reklámtorta 2017. Magyar Reklámszövetség. Prezentáció. From: https://www.slideshare.net/prezista/mrsz-reklamtorta-2017180228 (15.04.2018.)

UNITAB Congress, (2016). http://madosz.hu/storage/kcf-upload/files/EislerJ%C3%B3zsef/Cikkek/2016-SOFIA--UNITAB-diapoFV.pdf (10.09.2020.)

The Tobacco Atlas, n.d. https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/pdf/hungary-country-facts-en.pdf (20.10.2020.)

TOMPA, A. (2003): Egészségtudat és tudatos egészség. http://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/tudom%C3%A1nyter%C3%BCletek/orvostudom%C3%A1ny/122-eg%C3%A9szs%C3%A9gtudom%C3%A1nyok/6068-egeszsegtudat-es-tudatos-egeszseg.html (04-03-2018).

VAN BAAL, P.H., POLDER, J.J., ARDINE DE WIT, G., HOOGENVEEN, R.T., FEENSTRA, T.L., BOSHUIZEN, H.C., ENGELFRIET, P.M. & BROUWER W.B.F. (2008): Lifetime Medical Costs of Obesity: Prevention No Cure for Increasing Health Expenditure. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050029

Világbank (2001): A világméretű járvány megfékezése. A kormányzatok szerepe és a dohányellenőrzés gazdaságtana. https://mek.oszk.hu/08000/08082/08082.pdf

VITRAI, J. (2012) (ed.): A dohányzás társadalmi terhei Magyarországon. Országos Egészségfejlesztési Intézet. https://docplayer.hu/3331194-A-dohanyzas-tarsadalmi-terhei-magyarorszagon.html (10.06.2018.)

WARD, H.J. & BEJARANO, W. (2015): Az addikciótudomány történetéből: E. M. Jellinek. Orvosi Könyvtárak – Medical Libraries, 12(1): 13-28.

WÉBER, A. (2016): A dohányzás halandóságra gyakorolt hatása Magyarországon 2000 és 2014 között. Statisztikai Szemle, 94(6): 585-610. https://doi.org/10.20311/stat2016.06.hu0585

/2015. (IX. 14.) FM rendelet a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról. Elérhető: http://www.madosz.hu/storage/kcf-upload/files/EislerJ%C3%B3zsef/Rendeletek/Magyar-Kozlony-127-Dohanytamogatasa.pdf (2021.01.01)

Megjelent
2021-06-05
Hogyan kell idézni
Fenyvesi Éva, & Polák-WeldonR. (2021). „A füst elszáll, a probléma marad” – a dohányzás társadalmi, gazdasági hatásai. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 24-50. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.01.02