A vidéki területek hosszú távú jövőképe

Empirikus kutatás a Magyar Agrártudásmegosztási és Innovációs Rendszerre fókuszálva

  • Viktória Vásáry Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.
  • Szabolcs Biró Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.
  • Máté Kis Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.
  • Eszter Varga Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.
Kulcsszavak: Vidéki területek, Agrár Tudásmegosztási és Innovációs Rendszer (ATIR), Digitalizáció

Absztrakt

A vidéki területekre vonatkozó új, hosszú távú jövőkép kidolgozását az Európai Bizottság kezdeményezte. A folyamat első lépése egy olyan nyilvános konzultáció elindítása volt, amelyhez a Horizont 2020 SHERPA (Fenntartható vidékpolitikai hálózat kialakítása) projektje 20 különböző többszereplős platform segítségével járul hozzá. A hazai platform - a tudományt, a társadalmat és a szakpolitikát képviselők csoportja - az Agrártudásmegosztási és Innovációs Rendszerre (ATIR), pontosabban azon belül is a digitalizációra összpontosít. Magára a rendszerre olyan horizontális rendszerként tekinthetünk, amely még a közös agrárpolitika (KAP) stratégiai tervezési folyamatába is beágyazódik. Annak részeként fejlesztése szoros és intenzív együttműködést igényel a döntéshozók, a kutatók és a gazdálkodók, vagy tágabb értelemben a társadalom és más érdekelt felek között.

Kutatásunk célja az volt, hogy az ATIR szempontjából azonosítsuk a magyar vidéki térségek jelenlegi és 2040-ig várható tendenciáit, valamint feltárjuk a vidékfejlesztés legfontosabb kihívásait, lehetőségeit, segítő és gátló tényezőit.

Az alkalmazott módszertan a Delphi technika volt. Az első szakaszban áttekintettük a főbb trendeket, a számottevő kihívásokat és lehetőségeket, valamint összefoglaltuk a mezőgazdaság digitális transzformációjára vonatkozó előrejelzéseket. Ezt követően arra kértük az ATIR szakértőit, hogy interjúk keretében, fókuszcsoportos találkozókon és kérdőívek segítségével fejtsék ki tapasztalataikat és véleményüket. Végül a felmérés eredményeit konszenzusra jutva vitattuk meg.

Az eredmények között érdemes megemlíteni, hogy a digitalizáció alapvetően fogja megváltoztatni a vidéki területek működését, beleértve a gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziókat is. Az ígéretes jövőkép megvalósításához elengedhetetlen a tudás átadásához szükséges képességek fejlesztése, a munkahelyteremtéshez való alkalmazkodás és a jobb életminőség biztosítása, az együttműködésen alapuló erősebb közösségépítés, a kormányzat mélyebb bevonása, és nem utolsósorban a vidéki területeken élők helyi identitásának erősítése.

Szerző életrajzok

Viktória Vásáry, Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.

Tudományos tanácsadó

Szabolcs Biró, Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.

Igazgatói tanácsadó

Máté Kis, Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.

Igazgató

Eszter Varga, Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.

Kutató

Hivatkozások

ABREU, I. & MESIAS, F.J. (2020). The assessment of rural development: Identification of an applicable set of indicators through a Delphi approach. Journal of Rural Studies. Vol. 80. pp 578-585. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.045

Artificial Intelligence Strategy of Hungary 2020-2030 /Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája 2020-2030/ - https://ai-hungary.com/files/91/a6/91a660a69ab58a3622af834694e2f31f.pdf

BioEast Initiative /BioEast kezdeményezés/ - https://bioeast.eu/

CUNHA, A. & SWINBANK, A. (2009). Exploring the Determinants of CAP Reform: A Delphi Survey of Key Decision‐Makers. Journal of Common Market Studies, Vol. 47(2). https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2009.00803.x

Declaration - A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas (2019) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas

Digital Education Strategy (2016) https://digitalisjoletprogram.hu/files/0a/6b/0a6bfcd72ccbf12c909b329149ae2537.pdf

Digital Export Development Strategy of Hungary (2016) https://digitalisjoletprogram.hu/files/a5/23/a523883ca591ddd299de3fafe5bdfbec.pdf

Digital Start-up Strategy of Hungary (2016) https://digitalisjoletprogram.hu/files/89/ea/89eac5ce5f74178f3f527945f7edd08f.pdf

Digital Welfare Program 2.0 (2017) https://digitalisjoletprogram.hu/files/58/f4/58f45e44c4ebd9e53f82f56d5f44c824.pdf

EC (2019a): A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas. Declaration. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58563 EC

European Commission (2019b) Analytical factsheet for Hungary: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/analytical_factsheet_hu.pdf

European Commission (EC) (2020a) Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 Country Report, Hungary - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/hungary

European Commission (EC) (2020b) Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 Integration of digital technology https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/integration-digital-technology-enterprises

GAÁL, M. (ed.), Humenyik N., Illés, I. (ed.), Kiss, A (2020): Situation and economic assessment of precision arable crop production /A precíziós szántóföldi növénytermesztés helyzete és ökonómiai vizsgálata/, Agricultural Books /Agrárgazdasági Könyvek/, NARIC Research Institute of Agricultural Economics /NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet/ Budapest. http://repo.aki.gov.hu/id/eprint/3655

Government of Hungary (2015) Digital Success Programme -https://digitalisjoletprogram.hu/en/about

European Union (2018) Digital Transformation Scoreboard 2018: EU businesses go digital: Opportunities, outcomes and uptake https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scoreboard%202018_0.pdf

HAMZA, E., RÁCZ, K., SZABÓ, D. & Vásáry V. (2019): Contribution of agricultural vocational training to the labour supply 2018 /Az agrárszakképzés szerepe a munkaerő-utánpótlásban 2018/. NARIC Research Institute of Agricultural Economics /NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet/ Budapest. http://repo.aki.gov.hu/3471/1/Agrarszakkepzes_2018_web_pass.pdf

JUHÁSZ, A (2019): National Digital Agriculture Strategy (NDAS) https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2019/Telecom19/3-Juhasz%20Aniko_AGMF.pdf

LINSTONE & TUROFF (2002). The Delphi Method Techniques and Applications. Addison-Wesley Educational Publishers Inc. https://web.njit.edu/~turoff/pubs/delphibook/delphibook.pdf.

Ministry of Agriculture (2017) The Concept of Food Economy of Hungary 2017-2050. Quality food for Hungary and for the world. /Magyarország élelmiszergazdasági koncepciója. 2017-2050 Minőségi élelmiszert Magyarországnak és a világnak/ https://2015-2019.kormany.hu/download/0/07/11000/%C3%89lelmiszergazdas%C3%A1gi%20Program%202017-2050.pdf

Ministry of Innovation and Technology (2019a): Strategy of Strengthening of the Hungarian SMEs 2019-2030 /A magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások megerősítésének stratégiája/ https://2015-2019.kormany.hu/download/6/f7/b1000/KKV_Strategia.pdf

Ministry of Innovation and Technology (2019b) Vocational training 4.0 Strategy /Szakképzés 4.0 stratégia/ - https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:szakkepzes-40-strategia&catid=10:hirek&Itemid=166

Ministry of Innovation and Technology (2020): Research, Development and Innovation Strategy of Hungary 2021-2030. Draft version

National Digital Agriculture Strategy /Digitális Agrár Stratégia/ - https://ivsz.hu/digitalis-agrar-strategia/

National Digitalization Strategy 2021-2030/Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021-2030/ - https://2015-2019.kormany.hu/download/f/58/d1000/NDS.pdf

PESCE, M., KIROVA, M., SOMA, K., BOGAARDT, M-J., POPPE, K., THURSTON, C., MONFORT BELLES, C, WOLFERT, S., BEERS, G. & URDU, D. (2019): Research for AGRI Committee – Impacts of the digital economy on the food-chain and the CAP, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629192/IPOL_STU(2019)629192_EN.pdf

RIKKONEN, P., TAPIO, R.  RINTAMÄKIA, H. Visions for small-scale renewable energy production on Finnish farms – A Delphi study on the opportunities for new business. Energy Policy 129. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.03.004

SHERPA (2020) SHERPA Discussion Paper. Long term vision for rural areas. Contribution from 20 science-society-policy platforms. https://rural-interfaces.eu/wp-content/uploads/2020/07/SHERPA_Discussion-Paper_Long-term-vision-rural-areas.pdf

THANGARATINAM, S. & REDMAN, C. (2005). The Delphi technique. The Obstetrician  Gynaecologist. 2005;7:120–125. https://doi.org/10.1576/toag.7.2.120.27071

Megjelent
2021-06-12
Hogyan kell idézni
VásáryV., BiróS., KisM., & VargaE. (2021). A vidéki területek hosszú távú jövőképe : Empirikus kutatás a Magyar Agrártudásmegosztási és Innovációs Rendszerre fókuszálva. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 51-77. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.01.03