Digitális transzformáció a magyar üzleti szolgáltató központokban

  • Róbert MARCINIAK Budapesti Corvinus Egyetem
  • Péter MÓRICZ Budapesti Corvinus Egyetem
  • Máté BAKSA Budapesti Corvinus Egyetem
Kulcsszavak: Üzleti szolgáltató szektor, SSC, BPO, outsourcing, digitalizáció, automatizáció, digitális transzformáció

Absztrakt

Az üzleti szolgáltató szektor az elmúlt 15 év legdinamikusabban fejlődő szektorra volt nem csupán Magyarországon, de az egész közép-kelet európai régióban. A Magyarországon működő mintegy 110 üzleti szolgáltató központ nagyjából 55.000, több idegen nyelvet is beszélő, diplomást foglalkoztat közvetlenül, így jelentős hatással van a szolgáltató szektor hazai fejlődésére. Csakúgy, mint a gazdaság más szegmenseiben is, az üzleti szolgáltató szektorban is jelentős fejlesztések indultak el a digitalizáció új hullámával. A kutatás célja annak megértése, hogy a digitalizáció és az automatizáció legújabb trendjei milyen technológiai fejlesztésekkel járulnak hozzá az üzleti szolgáltató szektor működéséhez. Ez a tanulmány egy több éves kutatási program szakirodalom kutatásának rövidített összefoglalását és első empirikus eredményeit ismerteti. A célok érdekében egy kiterjedt kérdőíves és interjús kutatássorozat készült a hazai szolgáltató központok vezetőivel. A kutatás során feltárásra kerültek az üzleti szolgáltató szektor jelenlegi digitális érettségi szintje, azonosításra került, mely új digitális technológiáknak van a legnagyobb szerepe az átalakulásban, milyen e technológiák elterjedtsége, hozzájárulása a szervezeti működéshez és milyen projektmenedzsment kihívásokat jelent ezek bevezetése. A kutatás további eredményeként számos hipotézis fogalmazódott meg, hogy a digitalizáció hogyan hat a szektor jövőjére, milyen átalakulások várhatóak a digitális transzformáció eredményeképpen az üzleti szolgáltató központok alkalmazotti létszámára, nyújtott szolgáltatások hozzáadott értékére, a szolgáltató központok szervezeti hierarchiában és más szervezetekkel való értékláncban való elhelyezkedésére nézve.

Szerző életrajzok

Róbert MARCINIAK, Budapesti Corvinus Egyetem

Adjunktus

Péter MÓRICZ, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Máté BAKSA, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Megjelent
2020-05-15
Hogyan kell idézni
MARCINIAKR., MÓRICZP., & BAKSAM. (2020). Digitális transzformáció a magyar üzleti szolgáltató központokban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 116-139. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.02.07