Vállalati hitelállomány elemzése az OTP Bank Nyrt-nél

  • Mária BELOVECZ Szent István Egyetem
  • Beáta IPACSNÉ GEDEI Szent István Egyetem
  • Tímea HALMOSI Szent István Egyetem
Kulcsszavak: hitelállomány, vállalkozások, lineáris korrelációs együttható, OTP Bank

Absztrakt

Magyarországon 2017-ben lett 30 éves a kétszintű bankrendszer. Mára, több mint 10 évvel a válság kirobbanása után a banki és vállalati szektor is kezd ismételten magára találni, így érdemes a köztük lévő kapcsolatokban bekövetkező változásokat megvizsgálni.

A vizsgálatainkat negyedéves adatok alapján végezzük 2011-től, hogy a 2008-as világválság utáni, esetlegesen adattorzító adatoktól mentesítsük elemzésünket. A 2011-2016-os időszakra vetítve lineáris korrelációs együttható vizsgálattal elemezzük, hogy a különböző gazdasági beavatkozások, hogyan hatnak az OTP Bank vállalati hitelezési állományára.

A lineáris korrelációs együttható elemzésénél a mikro– és kisvállalkozói ügyfélkört és a közép- és nagyvállalati ügyfélkört külön elemezzük. A mikro- és kisvállalkozói ügyfélkör a vizsgálat minden egyes területén erősebben korrelál a gazdasági eseményekre az adott T időszakban, mint a közép-és nagyvállalati ügyfélkör.

A hitelállomány-változásának elemzését a hitelezési feltételek változásának és a hitelkamatok változásának vizsgálatára is elvégezzük. A módszer alkalmazása révén kapott eredmény alapján, a mikro-és kisvállalati ügyfélkör a vizsgálat elemeivel T időszakra erősebb korrelációt mutat a közép-és nagyvállalati ügyfélkörnél. Az elemzés azt is megerősíti, hogy T időszakra vetítve a hitelkamatokkal a vállalatok jóval erősebben korrelálnak, mint a hitelezési feltételekkel, ami alátámasztja azt, hogy a kamatokra nagyon érzékeny a vállalati ügyfélkör. Ez a tény indokolttá teszi a hiteltermékek megújítását, az egyedi kondíciós kamatkedvezményeket, mely az új és meglévő ügyfelek hitelkihelyezései révén a jelenlegi betéti állomány pufferét is csökkentené, jobb és növekvő eredményeket biztosítva.

Szerző életrajzok

Mária BELOVECZ, Szent István Egyetem

Adjunktus

Beáta IPACSNÉ GEDEI, Szent István Egyetem

PhD hallgató

Tímea HALMOSI, Szent István Egyetem

Mestertanár

Hivatkozások

A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.évi XXXIV.tv

KOHN Meier (2007) Bankok és pénzügyek, pénzügyi piacok. Budapest, Osiris Kiadó, 1060.o.

KORPÁS Attiláné (1997.) Általános statisztika II., Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 299.o.

OTP Bank Nyrt. 2011-2016. évi gyorsjelentése

OTP Bank Nyrt. 2011-2016. évi negyedéves gyorsjelentése

PUZSÁR J.(2016): Jön a hitelezési fordulat az OTP-nél https://www.kbcequitas.hu/elemzesek/jon-a-hitelezesi-fordulat-az-otp-nel

SÓVÁGÓ L. (2001) Hitelbírálat. Budapest, UNIÓ Lap-és Könyvkiadó, 293.o.

SÓVÁGÓ L. (2011.) Bankismeretek. Budapest, Egyetemi jegyzet, 153.o.TARAFÁS I. (2002) Bankrendszer és monetáris politika Magyarországon 1987-2000. Budapest, Aula Kiadó, 216.

Megjelent
2020-05-15
Hogyan kell idézni
BELOVECZM., IPACSNÉ GEDEIB., & HALMOSIT. (2020). Vállalati hitelállomány elemzése az OTP Bank Nyrt-nél. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 3-22. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.02.01