CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK GENERÁCIÓVÁLTÁSA, MINT KOMPLEX PROBLÉMA – OKTATÁSI SZEMPONTBÓL

  • Melinda Krankovits Széchenyi István Egyetem
  • Áron Gyimesi Széchenyi István Egyetem
  • Márta Konczosné Szombathelyi Széchenyi István Egyetem
Kulcsszavak: családi vállalkozás, generációváltás, oktatás, digitalizáció

Absztrakt

Közel egy évtizede jelentek meg a magyar szakirodalomban az első értekezések arról, hogy a hazai családi vállalkozások alapító-tulajdonosainak fel kell készülniük a generációváltásra. A hazai kkv-szektornak körülbelül 60%-át teszik ki a családi vállalkozások, és ezeknek hozzávetőlegesen 40%-ánál lenne esedékes a generációváltás, azaz vagy már megtörtént az átadás-átvétel családon belül, vagy a közeljövőben fog megtörténni (Kása et al., 2018). Ezzel szemben a legfrissebb kutatások szerint is csak az érintett vállalkozások egyharmada foglalkozik egyáltalán az utódlás kérdésével. Pedig az idő vészesen fogy. Az utódlás folyamatát meg kell kezdeni, hiszen az átmenet éveket vesz igénybe, miközben fel kell készíteni a vállalatot a digitalizáció globális kihívásaira is a hosszú távú túlélés érdekében.

De vajon elérhető-e az a tudás, ami lehetővé teszi a professzionális generációváltást? Támogatja-e, motiválja-e az alapítókat és az utódokat a folyamat során könnyen elérhető ismeretanyag, legjobb gyakorlat, elméleti háttér?

A kutatás célja ‒ a családi vállalkozások definiálását és a generációváltás elméletének a bemutatását követően ‒ összefoglalni azokat az informatikai rendszereket, menedzsment módszereket, oktatási programokat és internetes ismeretforrásokat, amelyek megléte, alkalmazása megkönnyíti a generációváltás folyamatát.

Alapvetően a szakirodalmi elemzés és a desk research kutatás az alapja a munkánknak.

A generációváltás oktatási területeit vizsgálva felderítjük a nemzetközi és a hazai, online és „coach” típusú vezetői tréningeket. Azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon kis számban találunk módszertani szempontból igényes eszközöket, programokat, amelyek felkészíthetnék a generációváltásra a családi vállalatokat.

Szerző életrajzok

Melinda Krankovits, Széchenyi István Egyetem

PhD hallgató

Áron Gyimesi, Széchenyi István Egyetem

PhD hallgató

Márta Konczosné Szombathelyi, Széchenyi István Egyetem

Egyetemi tanár

Megjelent
2020-01-31
Hogyan kell idézni
KrankovitsM., Gyimesi Áron, & Konczosné SzombathelyiM. (2020). CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK GENERÁCIÓVÁLTÁSA, MINT KOMPLEX PROBLÉMA – OKTATÁSI SZEMPONTBÓL. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 71-89. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.01.06