BEFEKTETŐI MOTIVÁCIÓK VIZSGÁLATA A KRIPTOVALUTÁVAL RENDELKEZŐK KÖRÉBEN

  • Balázs TACHSCHERER
  • Andrea Benedek
Kulcsszavak: kriptovaluta, motiváció, befektetési szokások, Bitcoin

Absztrakt

A bitcoin protokoll megalkotójának, Satoshi Nakamotónak, és a Bitcoin hátterében lévő blokklánc technológiának köszönhetően nemcsak világszerte hallottak az emberek a kriptovalutákról, hanem számos iparág jutott hozzá egy valóban innovatív technológiához. Napjainkban több mint 2100 kriptovalutát jegyeznek a kriptovaluta tőzsdék. Az extrém árfolyam volatilitás, és a Magyar Nemzeti Bank fizetésre használható virtuális eszközökkel kapcsolatos kockázatokra figyelmeztető felhívásai ellenére sokan fektetnek kriptovalutákba. Kutatásunk célja volt vizsgálni a kriptovalutákba fektetők befektetési szokásait, motivációit. Célunk volt feltárni, hogy milyen tényezők gátolják, és motiválják a kriptovaluta befektetők befektetési szokásait. Facebook kriptovaluta csoportok, kriptovaluta fórumok befektetői körében (n = 210) kérdőíves felmérést végeztünk. A kérdőív témaspecifikus kérdései egyszerű- és többszörös választást lehetővé tevő zárt kérdéseket és Likert-skálákat tartalmaztak. Az eredményeket Microsoft Office Excel alkalmazásával értékeltük. A jellemzően vásárlással többféle kriptovalutával rendelkező befektetők egyéb alternatívaként ingatlanba, műtárgyba fektetnének, ugyanakkor befektetéseiknek legalább 50 %-át kriptovaluta befektetések alkotják. A befektetőket leginkább a jövedelemszerzés, a vagyon gyarapítása és a szórakozás motiválja, a függetlenségi és életciklus motiváció jellemző rájuk.

Megjelent
2019-12-30
Hogyan kell idézni
TACHSCHERERB., & BenedekA. (2019). BEFEKTETŐI MOTIVÁCIÓK VIZSGÁLATA A KRIPTOVALUTÁVAL RENDELKEZŐK KÖRÉBEN. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 98-116. https://doi.org/10.33565/MKSV.2019.02.05