A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELLENŐRZÉSÉNEK INNOVÁCIÓS TAPASZTALATAI AZ INFORMÁCIÓS ADATSZOLGÁLTATÁSI (KGR-K11) RENDSZER FEJLESZTÉSE ÁLTAL

  • Mária Belovecz Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • Tímea Halmosi Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • Szilvia Hideg Istvánné Fiatal
Kulcsszavak: Államkincstár, KGR-K11, központi költségvetés, belső ellenőrzés

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy ország működéséhez elengedhetetlen a költségvetés megtervezése és annak végrehajtásának ellenőrzése. Ez fontos feladat egy állam számára, hiszen ezen keresztül valósítja meg állami funkcióit, ezen keresztül tud jól működő államigazgatást létrehozni. Ez csak ellenőrzött keretek között valósulhat meg, úgynevezett kincstári rendszerben. A Magyar Államkincstár végzi az állami költségvetés pénzforgalmának lebonyolítását, valamint ő folytatja le az államháztartás belső ellenőrzését.

Ebben a tanulmányban az Államkincstár Költségvetési Fejezetek Főosztályának, ezen belül is a Költségvetési Információs Osztály feladatainak a bemutatása a célunk. Az általa végzett ellenőrzéseknek, továbbá az ellenőrzések adataiból képezhető információk elkészítésének a végrehajtása a mostani keretek között eléggé újszerű, valamint még jelenleg is fejlesztés alatt áll. A feladatuk végrehajtásához használt rendszer, a KGR-K11. A rendszer adattábláinak hasonló szerkezete egyszerűbbé teszi, hogy a köztük lévő összefüggések is a rendszerbe ágyazottak legyenek. Ennek köszönhetően az éves költségvetési beszámoló adatszolgáltatásai is hamarabb elkészülnek, így a zárszámadás elkészítését sem késleltetik.

Az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségének megteremtése az adatáramlást is felgyorsította. A KGR-K11 rendszer az adatszolgáltatások pontosságát és az ellenőrzések hatékonyságát nagymértékben megnövelte annak ellenére, hogy fejlődése folyamatos.

 

 

Megjelent
2019-12-30
Hogyan kell idézni
BeloveczM., HalmosiT., & Hideg Istvánné Fiatal S. (2019). A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELLENŐRZÉSÉNEK INNOVÁCIÓS TAPASZTALATAI AZ INFORMÁCIÓS ADATSZOLGÁLTATÁSI (KGR-K11) RENDSZER FEJLESZTÉSE ÁLTAL. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 3-24. https://doi.org/10.33565/MKSV.2019.02.01