Környezeti nevelés a Budapesti Gazdasági Egyetemen

A Green Mentor Program tapasztalatai

  • Zsuzsanna Győri Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék
  • Ágnes Mosolygó-Kiss Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék
Kulcsszavak: fenntarthatóság, környezeti nevelés, green mentor, környezettudatos vállalkozás, environmental education

Absztrakt

A környezeti nevelés, vagy modernebb elnevezéssel a fenntarthatóság pedagógiája gyakorlatilag a környezetvédelmi mozgalommal párhuzamosan fejlődött az 1970-es évek óta. A környezeti nevelés lényege a természet szeretete, és ebből adódó védelme. A cél az, hogy a legifjabb generációktól kezdve új típusú viselkedésminták alakuljanak ki a természettel szemben. Meg kell értenünk, hogy nem folytathatjuk tovább a természet kizsigerelését, kihasználását, hiszen ez egyfelől erkölcstelen, másfelől saját létünk alapjait is aláássuk. Nemzetközi szervezetek, köztük az Európai Unió is feladatának tekinti az emberek tudatosítását ebben a témában. Legátfogóbban a környezetvédelmi keretprogramok foglalkoznak a témával, de oktatási és egyéb programokon belül is megjelenik horizontális prioritásként a környezetvédelem. A cikkben bemutatásra kerülő Green Mentor Program is Európai Uniós támogatással, az Erasmus Plus Program keretében valósult meg. A cikk célja a környezeti nevelés általános bemutatásán túl ismertetni az európai együttműködésben megvalósított program magyarországi tapasztalatait. A szerzők a pilot folyamat alatt különböző vállalkozások fenntarthatósági kihívásokra való válaszadását, zöldítési folyamatait mentorálták. A cikk bepillantást enged a Green Mentor Program módszereibe és eszköztárába, valamint abba, hogy a pilot folyamatban milyen tapasztalatokat gyűjtöttünk. Az olvasó megismerheti a green mentoring folyamatot és annak résztvevőit, leggyakrabban használt eszközeit, valamint a magyarországi vállalkozások jellemző környezeti kihívásait és arra adott válaszait.

 

Megjelent
2018-09-01
Hogyan kell idézni
GyőriZ., & Mosolygó-Kiss Ágnes. (2018). Környezeti nevelés a Budapesti Gazdasági Egyetemen : A Green Mentor Program tapasztalatai. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (3), 111-128. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1878