Projektúra: a projektalapú nyelvtanulásnémet szaknyelvi csoportokkal

  • Judit Török Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar
  • András Kétyi Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar
Kulcsszavak: konstruktivista pedagógia, készségfejlesztés, kooperáció, módszertani kísérlet, kutatás

Absztrakt

Az Y generáció jellemzői és változó eszközhasználati szokásaik (GOOGLE, 2016), valamint a jelenlegi munkaerőpiaci elvárások új kihívás elé állítják a nyelvoktatókat is: a hagyományos frontális oktatással ellentétben olyan oktatási formákra van szükség, amelyek a nyelvi készségfejlesztésen túl egyéb készségek,
ún. soft skillek fejlesztését célozzák meg (ANDERSON – GANTZ, 2013).
A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Külkereskedemi Karának Német Tanszéki Osztálya jelenleg a projektalapú oktatás bevezetésén dolgozik, ennek koncepcióját több tudományos konferencián bemutattuk már (KÓSIK – KÉTYI, 2017; TÖRÖK – UGRAI, 2017). Munkánk egyik fő pillére a tananyag fejlesztése, amely a tudás közvetítésén kívül a hallgatói projektmunkát készíti elő. Tananyagunk a konstruktivista pedagógiára támaszkodva épít a projektmunkához  elengedhetetlen kooperatív technikákra: szerepet kap a hallgatói együttműködés, a vita, a játék, a verseny – ezáltal létrejön egyfajta közös tudásépítés, amelyben a hallgatói aktivitás és proaktivitás jelentős szerepet kap.
Fejezeteink központi részét a hallgatói projektfeladatok adják, amelyek a való életben előforduló feladatokhoz hasonlóan önálló problémamegoldó folyamatot jelentenek. A projektfeladatokat és a hozzájuk kapcsolódó módszertani útmutatót a Német Tanszéki Osztály innovatív oktatóiból tavaly megalakult kutatócsoport dolgozta ki.
Munkánk másik fő pillére a módszertani kísérletünkre épülő kvantitatív és kvalitatív mérőeszközöket használó kutatás. Mintánkat elsőéves német nyelvet tanuló hallgatók képezik (N=65). Hipotéziseink szerint az idegen nyelv a munka világához kapcsolódó, autentikus szituációkban történő használatának gyakoriságával együtt fejlődik a hallgatók problémamegoldó képessége, a nyelvtanulásban motiváltabbá válnak, továbbá a hallgatói együttműködéssel párhuzamosan az oktatói együttműködés is intenzívebbé válik – „tanul a hallgató, tanul a tanár, de tanul a szervezet is” (NAHALKA, 2001).
Az előméréseket 2017. szeptember folyamán elvégeztük, az első adatok elemzését decemberben lefolytattuk.
A további mérések folyamatban vannak, a végleges kutatási eredményeink 2018 decemberben várhatók.
Ezeket oktatási tapasztalatainkkal kiegészítve további konferenciákon és tudományos közleményekben kívánjuk bemutatni.

 

Megjelent
2018-09-01
Hogyan kell idézni
TörökJ., & KétyiA. (2018). Projektúra: a projektalapú nyelvtanulásnémet szaknyelvi csoportokkal. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (3), 96-110. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1877