Az IKT okozta paradigmaváltás

  • András Keszthelyi Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar
Kulcsszavak: paradigma, paradigma váltás

Absztrakt

Az infokommunikációs technológiák (IKT) fejlődése, ezen belül is különösképpen a digitális hálózatok általános elterjedése majd' az egész világon olyan változásokat indított el, amelyek a gőzgéphez és az ipari forradalomhoz hasonlíthatóan alapjaiban rendezik át korábban megszokott világunkat. A napjainkban
zajló változásoknak azonban vannak eddig sosem látott sajátosságai, „a semmiből (?) egy új, más világ” teremtődik éppen, és ebben az új, virtuális világban zajlik fizikai tevékenységeink egyre jelentősebb hányada a bevásárlástól akár a tudományos kutatásig. Virtuális világunk és annak kölcsönhatása a mindennapi,
fizikai tevékenységeinkkel olyan változásokat eredményez, illetve olyan változásokat követel meg gondolkodásunkban, hogy bízvást beszélhetünk paradigmaváltásról.
A jelen tanulmányban közel két évtizedes híranyag csoportosítása és elemzése alapján mutatom be a jelenleg is zajló paradigmaváltás legérdekesebb és legfontosabb jelenségeit és azoknak a mindennapi életünkre gyakorolt hatását, hogy évszázadok óta megszokott szabályok a virtuális világban többé nem érvényesek. Ezek egyike például, hogy amíg a kocsim ott van, ahol hagytam, addig tudom, hogy nem lopták el. Ugyanezt viszont az adataimról nem mondhatom el.
Vizsgálom továbbá, hogy ezen jelenségek milyen hatást gyakorolnak gondolkodásunkra, pontosabban, hogy gondolkodásunknak hogyan, milyen irányban kellene változnia annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjunk (alkalmazkodjunk egyáltalán) a virtuális világ egyre határozottabban kibontakozó, új paradigmájához.

 

Megjelent
2018-09-01
Hogyan kell idézni
KeszthelyiA. (2018). Az IKT okozta paradigmaváltás. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (3), 24-36. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1873