A PÉNZ ÉS A BANKOK ELLENTMONDÁSOS HELYZETE A NEGYEDIK IPARI FORRADALOM TÜKRÉBEN

„A (KRIPTO)PÉNZ TARTJA MOZGÁSBAN A VILÁGOT”

  • Éva Mester Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola
  • Róbert Tóth Szent István Egyetem, Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Kulcsszavak: pénzelmélet, pénzteremtés, negyedik ipari forradalom, pénzügyi és bankrendszer, kriptopénz, blockchain

Absztrakt

Akár igaz az állítás, hogy "a pénz tartja mozgásban a világot", akár nem, az emberiség történetében kevés dolog került az állandó és lázas érdeklődés középpontjába, váltott ki annyi erkölcsi és vallási indíttatású bírálatot, okozott olyan sok viszályt és versengést egyének, intézmények és államok között, mint a pénz.” –olvasható JONATHAN WILLIAMS (2001) könyvében. Igaz mindez a negyedik ipari forradalomra is, melynek jelenleg korszakát éljük. A negyedik ipari forradalom, vagy másképpen fogalmazva az Ipar 4.0. korszakában az információs és kommunikációs technológiák és az automatizálás egyre szorosabb ösz-szefonódása, illetve ezen kereszül a termékek, szolgáltatások, gyártási módszerek és üzleti modellek alapvető megváltozása tapasztalható. A negyedik ipari forradalom, az egyre inkább fokozódó piaci verseny, a glo-balizáció a világgazdaság komplex gazdasági, társadalmi és pénzügyi rendszerét, továbbá az egyes nemzet-gazdaságok és vállalatok versenyképességét számtalan újkihívással szembesíti, amelyek még potenciális válaszokra várnak (MESTER etal., 2018). A gazdaság versenyképességéhez viszont elengedhetetlen egy jól működő pénzügyi rendszer, megfelelő és magas szintű pénzügyi szolgáltatás és a beruházásokhoz, a működéshez szükséges források megfelelő mértékű biztosítása (TÚRÓCZI, 2016). A pénzügyi és ezen belül a bankrendszer számára hatalmas piaci kihívás a fintech cégek által kínált pénzügyi technológiai/in-formatikai rendszer, a „peer-to-peer lending” vagyis a hagyományos pénzintézetek kiiktatásával pénzt köz-vetítő cégek működése, vagy a kriptovaluták menetelése (TÓTH etal., 2017a). A bankrendszeren kívül zajló tranzakciók számának exponenciálisan emelkedő görbéi vagy a kriptopénzek árfolyamai napjainkban lázban tartják a pénzügyi világ jelentős részét, a befektetőket és az elemzőket egyaránt. Szakemberek egy része egy piaci buboréktól tartanak, mások viszont egy turbulens technológia felemelkedést jósolnak, amely hosszabb távon felforgathatja a globális pénzügyi rendszer működését. Bár a választ nem tudjuk megmon-dani, megpróbáljuk írásunkban legegyszerűbben összefoglalni az irányadó pénzelméleteket és elhelyezni benne a virtuális világot. Minderre való tekintettel tanulmányunk, elméleti összefoglalónak tekinthető, meg-alapozva ezzel egy jövőbeni teljes körű elemzés összeállítását.

 

 

Megjelent
2018-05-01
Hogyan kell idézni
Mester Éva, & TóthR. (2018). A PÉNZ ÉS A BANKOK ELLENTMONDÁSOS HELYZETE A NEGYEDIK IPARI FORRADALOM TÜKRÉBEN: „A (KRIPTO)PÉNZ TARTJA MOZGÁSBAN A VILÁGOT”. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 70-87. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1862