A RÖVID ELLÁTÁSI LÁNCOKFEJLESZTÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI - PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SHORT SUPPLY CHAINS

  • Konrád Kiss Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Kulcsszavak: termelő, fogyasztó, kereslet, marketing, helyi piacok, vásárlói attitűdök

Absztrakt

A koncentrált élelmiszer-kereskedelemben az egyéni kisárutermelők jellemzően nem tudnak becsatlakozni a modern kereskedelmi láncok hálózataiba. A rövid ellátási láncokban (REL-ekben) való értékesítés egy alternatív és kézenfekvő megoldás a kisméretű termelők számára. A „modern kiskereskedelem” kialaku-lásával a hagyományos értékesítési csatornák részesedése azonban csökkent. Az Európai Unió jelenlegi költségvetési ciklusában (2014 és 2020 között) a rövid ellátási láncok támogatott prioritásnak minősülnek. A támogatásuk alapvető célja a kistermelők (kollektív) piacra jutásának segítése, és ezáltal jövedelmeik növelése. A jelenlegi tanulmány a termelők véleményét vizsgálja, egy olyan primer kutatás alapján, amelyet személyesen végeztem termelői piacokon és egy hagyományos piacon 2017 nyarának elején. A kutatás fő célja az volt, hogy feltárjam a termelők véleményét az értékesítési lehetőségeikről, és hogy megismerjem fejlesztési javaslata-ikat. A vizsgált mintában viszonylag kevés megkérdezett tudott érdemleges fejlesztési javaslatokat adni. A legfőbb ötletek a marketing-tevékenységek végzése, (termékpromóció), termékminőség, és a termelői együttmű-ködések témakörökben születtek. A marketing által jobban megismertethetők az arra fogékony vásárlókkal a termelői javak értékei; például a „helybeliség,” a származás, esetleg a termékek kézműves mivolta. Egy termelői elbeszélés alapján azok a vásárlók jelentik számukra az érdemi keresletet, akik nem feltétlen gazdag emberek, hanem a rendelkezésükre álló jövedelemtöbbletüket hajlandóak a magasabb árszínvonalú termelői élelmiszerekre (is) fordítani.

 

Megjelent
2018-05-01
Hogyan kell idézni
KissK. (2018). A RÖVID ELLÁTÁSI LÁNCOKFEJLESZTÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI - PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SHORT SUPPLY CHAINS. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 4-17. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1861