AZ ADÓRENDSZER STABILITÁSA, A KORMÁNYZATBA VETETT BIZALOM ÉS AZ ADÓZÓKKAL VALÓ TISZTELETTELJES BÁNÁSMÓD HATÁSA AZ ADÓFIZETŐI MAGATARTÁSRA

  • Piroska Dobos Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: adócsalás, rejtett gazdaság, adófizetési hajlandóság, adórendszer

Absztrakt

Senki nem szeret adót fizetni. A legnépszerűbb eszköz arra, hogy kényszerítsék az embereket az adófize-tésre, az az elrettentés politikája. Számottevő bizonyíték van arra, hogy a kényszerítési erőfeszítések növel-hetik az adószabályok betartását, de az extrém büntetési tételek akár fordított hatást is kifejthetnek –alacsonyabb adófizetést és általános bizalom elvesztést eredményezhetnek az állami intézményekben. Az adócsalással és a rejtett gazdasággal való harc és ezek mértékének visszaszorítása minden országnak fontos politikai célja. A rejtett gazdaság okait széleskörűen, többféle kutatási módszerrel vizsgálják. Az adócsalás alapmodellje a várható hasznosság maximalizálásán alapszik. A kutatások egy része, főleg kezdetben, a klasszikus közgazdaságtani eszköztárral vizsgálta az okokat, míg a későbbi vizsgálatok túlmutatnak ezeknek az elemzéseknek a korlátozott eszköztárán és viselkedéstani, gazdaságpszichológiai, szociológiai szempontból is igyekszenek megközelíteni az adóelkerülés, adómegtagadás, adócsalásmögött meghúzódó okokat. Ebben a tanulmányban a kormányzatba és intézményekbe vetett bizalom, az adózók tisztelettel való kezelése -az ellenőrzési szervek által, a kényszerítő intézkedések hatása, az adórendszer stabilitása és adófizetési hajlandóság, adómorál között keresem az összefüggéseket. A kérdés vizsgálata mindenkor kulcs-fontosságú, hiszen az árnyékgazdaság hatással van a társadalom egészére és az adott ország gazdasági folyamataira, ráadásul ez egy öngerjesztő folyamat.

 

 

Megjelent
2018-05-01
Hogyan kell idézni
DobosP. (2018). AZ ADÓRENDSZER STABILITÁSA, A KORMÁNYZATBA VETETT BIZALOM ÉS AZ ADÓZÓKKAL VALÓ TISZTELETTELJES BÁNÁSMÓD HATÁSA AZ ADÓFIZETŐI MAGATARTÁSRA. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 35-51. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1860