Költségcsökkentés és értékteremtés a szállodaiparban - Kikényszerített jó gyakorlatok

  • Anita Mondok Debreceni Egyetem
Kulcsszavak: szállodaüzemeltetés, költségcsökkentés, fenntartható gyakorlatok, értékteremtés

Absztrakt

Az éghajlatváltozás hatásaira való reagálás és a fenntartható működés olyan kihívások voltak a külső üzleti környezetből, amelyek stratégiailag megtervezett lépéseket követeltek meg a szállodaüzemeltetőktől. Mindezt súlyosbította a 2020-tól több hullámban megjelenő COVID-19 járvány, valamint az ukrán-orosz fegyveres konfliktusból eredő energiaválság. A járvány időszakos visszatérése jelentős bizonytalanságot okozott nemcsak az üzemeltetők, hanem a munkavállalók részéről is.

A 2021 második felétől kibontakozó energiaár-robbanás, amelyet a lakosságot kevésbé, inkább a közszféra fogyasztóit súlytotta, olyan költségtakarékos megoldásokat követeltek meg a piaci szereplőktől, amelyek jellemzően jelentős beruházást igényelnek és hosszú távon térülnek csak meg.

Jelen cikkben a 2020-2022 időszakra fókuszáltan, a témában releváns szakirodalmi forrásokon alapuló adatgyűjtést végeztem, amely az elemzéssel együtt a konstruktivista módon megalapozott kutatási stratégiák mentén zajlott. A két vizsgált kutatási kérdés arra kereste a választ, hogy a magyar szállodapiac szereplői 2020-2022-ben milyen kihívásokkal szembesültek, és milyen tényezők befolyásolják negatívan üzleti tevékenységüket, illetve, hogyan reagáltak a szállodaüzemeltetők az azonosított kihívásokra, és ezek a válaszok hogyan illeszkednek a globális legjobb gyakorlatokhoz. A magyar szállodák általános költségtakarékossági gyakorlatának vizsgálata mellett olyan megoldásokra helyeződik a hangsúly, amelyek a vendégélményt növelik, és a költséghatékony üzemeltetés terén valódi megoldást jelentenek az üzemeltetőktől. Az értékteremtés a szállodai működés különböző területein valósul meg, lefedve a front és back munkaterületeket egyaránt. Olyan megoldások kerülnek bemutatásra, mint a fűtési rendszer korszerűsítése, a digitalizáció, a szervezetfejlesztés vagy a tevékenységek kiszervezése.

Hivatkozások

Abdou, A.H., Hassan, T.H. & El Dief, M.M., 2020. A Description of Green Hotel Practices and Their Role in Achieving Sustainable Development, Sustainability, 12, Article No. 9624. https://doi.org/10.3390/su12229624

António, N. & Rita, P., 2021. COVID 19: The catalyst for digital transformation in the hospitality industry? Tourism & Management Studies, 17(2), 41-46. https://doi.org/10.18089/tms.2021.170204

Ayupp, K. & Chung, T.H., 2010. Empowerment: Hotel employees’ perspective, Journal of Industrial Engineering & Management, 3(3), 561-575. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.2010.v3n3.p561-575

Balassa, É., 2020. Szervezetfejlesztési vizsgálatok a magyarországi szállodaszektorban, (doctoral dissertation) Sopron: University of Sopron, Sándor Lámfalussy Faculty of Economics, István Széchenyi Doctoral School of Economics and Management http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/755/

/disszertacioBalassaEva.pdf

Blazevic, V. & Lievens, A., 2008. Managing innovation through customer coproduced knowledge in electronic services: An exploratory study, Journal of the Academy of Marketing Science, 36, 138–151. https://doi.org/10.1007/

s11747-007-0064-y

Bogers, M., Zobel, A-K., Afuah, A., Almirall, E., Brunswicker, S., Dahlander, L., Frederiksen, L., Gawer, A., Gruber, M., Haefliger, S., Hagedoorn, J., Hilgers, D., Laursen, K., Magnusson, M. G., Majchrzak, A., McCarthy, I. P., Moeslein, K. M., Nambisan, S., Piller, F. T., ... Ter Wal, A. L. J., 2017. The open innovation research landscape: Established perspectives and emerging themes across different levels of analysis, Industry and Innovation, 24(1), 8-40. https://doi.org/10.1080/

2016.1240068

Boulding, E., 1991. States, Boundaries and Environmental Security in Global and Regional Conflicts, Interdisciplinary Peace Research, 3(2), 78-93.

Breda, Z. & Costa, C., 2005. Safety and Security Issues Affecting Inbound Tourism in the People’s Republic of China, in Mansfeld, Y. & Pizam, A. (eds), Tourism Security and Safety: From Theory to Practice, Elsevier Butterworth–Heinemann, Burlington, USA, 187-209.

Breier, M., Kallmuenzer, A., Clauss, T., Gast, J., Kraus, S. & Tiberius, V., 2021. The role of business model innovation in the hospitality industry during the COVID-19 crisis, International Journal of Hospitality Management, 92, Article No. 12723 https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102723

Brlečić Valčić, S. & Bagarić, L., 2015. Value Creation and Value Capture in the Hotel Industry, ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe, 3(1), 35-48.

Brown, J.R. & Dev, C., 2000. Improving Productivity in a Service Business Evidence from the Hotel Industry. Cornell University, USA, [online] http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/1003 (12 June 2023)

Canziani, B. & MacSween, S., 2021. Travel booking intentions and information searching during COVID-19, International Hospitality Review, 35(2) 208-224. https://doi.org/10.1108/IHR-08-2020-0046

Charmaz, K., 2006. Constructing Grounded Theory, a practical guide through qualitative analysis. London, Great Britain: Sage

Charmaz, K., 2008. Constructionism and the Grounded Theory, in Holstein, J. A., Gubrium, J.F. (eds), Handbook of Constructionist Research, New York, USA: The Guilford Press, 397-412.

Charmaz, K., 2011. Grounded theory methods in social justice research, in Denzin, N. K., Lincoln Y. S. (eds), The 4th Sage Handbook of Qualitative Research, Los Angeles: Sage, 359-380.

Chu, K. & Chan, H., 2013. Community based innovation: its antecedents and its impact on innovation success, Internet Research, 19, 496-516. https://doi.org/10.

/10662240910998887

Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C. & Scott, N., 2009. Destination and enterprise management for a tourism future, Tourism Management, 30(1), 63-74.

Espino-Rodríguez, T.F., 2023. Research on Outsourcing by Hotel Firms: Current State and Future Directions, Tourism and Hospitality, 4, 21–35. https://doi.org/10.3390/tourhosp4010002

Gentile, C., Spiller, N. & Noci, G., 2007. Overview of Experience Components that Co-create Value With the Customer, European Management Journal, 25(5), 395–410.

Glaser, B.G., 1978. Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA, USA: The Sociology Press

Glover, P., 2010. Generation Y’s future tourism demand: Some opportunities and challeng-es, in Benckendorff, P., Moscardo, G. & Pendergast, D. (eds): Tourism and Generation Y, Cambridge, MA (USA): CAB International, 155–163.

Godovykh, M. & Tasci, A.D.A., 2020. Customer experience in tourism: A review of definitions, components, and measurements, Tourism Management Perspectives, 35(7), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100694

Golets, A., Farias, J., Pilati, R. & Costa, H., 2023. COVID-19 pandemic and tourism: The impact of health risk perception and intolerance of uncertainty on travel intentions, Current Psychology, 42(3), 2500-2513. https://doi.org/10.1007/

s12144-021-02282-6

Grimm, B., Lohmann, M., Heinsohn, K., Richter, C. & Metzler, D., 2009. The impact of demographic change on tourism and conclusions for tourism policy. [Study paper]. Institute for Tourism and Recreational Research in Northern Europe, N.I.T., https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/impact-of-demographic-change-on-tourism.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (14 June 2023)

Grotte, J., Pató, G.Sz.B. & Hollósy-Vadász, G., 2021. HR kihívások a pandémia idején a hazai szállodaiparban és vendéglátásban (II. rész), Új Munkaügyi Szemle, 2(3), 81-93.

Hales, C. & Klidas A., 1998. Empowerment In Five-Star Hotels: Choice, Voice or Rhetoric?, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(3), 88–95. https://doi.org/10.1108/09596119810210260

Hall, C.M., Timothy, D.J. & Duval, D.T., 2004. Security and Tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(2-3), 1-18. https://doi.org/10.1300/J073v15n02

_01

Hardy, A., Beeton, R.J.S. & Pearson, L., 2002. Sustainable Tourism: An Overview of the Concept and its Position in Relation to Conceptualisations of Tourism. Journal of Sustainable Tourism, (10)6, 475-496, https://doi.org/10.1080/09669580

Hjalager, A.M. & Jensen, J., 2012. A typology of travellers based on their propensity to go online before, during and after the trip, in Fuchs, M., Ricci, F., Cantoni, L. (eds) Information and communication technologies in tourism 2012 (Online edition). Springer, London, 96–107.

Hu, Z., 2022. A Study of How Soaring Energy Prices Affect the Economy, in Proceedings of the 7th International Conference on Economy, Management, Law and Education (EMLE 2021), 30-31 December 2021, Moscow, Russia, https://doi.org/10.

/aebmr.k.220306.012

Jun, S., Hartwell, H. & Buhalis, D., 2012. Impacts of the Internet on travel satisfaction and overall life satisfaction, in Uysal, M., Perdue, R., Sirgy, M.J. (eds) Handbook of tourism and quality-of-life research (Online edition). Springer Netherlands, Houten, 21–337.

Karim, F. & Rehman, O., 2012. Impact of job satisfaction perceived organizational justice and employee empowerment on organizational commitment in semi-government organizations of Pakistan, Journal of Business Studies Quarterly, 3(4), 92-104.

Kelley, S.W., 1993. Discretion and the service employee, Journal of Retailing, 69(1), 104-26.

Lam, C. & Law, R., 2019. Readiness of upscale and luxury-branded hotels for digital transformation, International Journal of Hospitality Management, 79, 60–69.

Lemon, K.N., & Verhoef, P.C., 2016. Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey, Journal of Marketing, 80(6), 69-96. https://doi.org/10.1509/jm.15.0420

Locke, E.A. & Latham, G.P., 1990. A theory of goal setting & task performance. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall Inc.

Luo, J.M., Lam, C.F. & Wang, H., 2021. Exploring the Relationship Between Hedonism, Tourist Experience, and Revisit Intention in Entertainment Destination. SAGE Open, 11(4). https://doi.org/10.1177/21582440211050390

Matteucci, X. & Gnoth, J., 2017. Elaborating on grounded theory in tourism research, Annals of Tourism Research, 65(7), 49-59. https://doi.org/10.1016/

j.annals.2017.05.003

Mattimoe, R. 2015. ‘Effective delivery of the finance function and sustainable business in hotels in the British Isles’, in Gardetti, M.A. & Torres, A.L. (eds), Sustainable Hotels: Exploring the Opportunities for Value Creation. Argentina: Centre for Study on Sustainable Hospitality

Menegaki, A.N. & Agiomirgianakis, G.M., 2018. Sustainable Technologies in Greek Tourist Accommodation: A Quantitative Review, European Research Studies Journal, 21(4), 222–38.

Menegaki, A.N. & Agiomirgianakis, G.M., 2019. Sustainable technologies in tourist accommodation: A qualitative review, Progress in Industrial Ecology: An International Journal, 13(4), 373–400.

Meng, B. & Han, H., 2014. The Effects of Empowerment on Employee Psychological Outcomes in Upscale Hotels, Journal of Hospitality Marketing & Management, 23, 218–237. https://doi.org/10.1080/19368623.2013.768189

Michalkó, G., 2020. A biztonság szerepe a turizmus rendszerében, in Michalkó, G., Németh, J. & Ritecz, G. (eds), Turizmusbiztonság, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Hungary, 15-28.

Mohd-Any, A.A., Winklhofer, H. & Ennew, C., 2014. Measuring Users' Value Experience on a Travel Website (e-Value): What Value Is Cocreated by the User? Journal of Travel Research, 54(4), https://doi.org/10.1177/004728751452287

Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A., 2015. Technology as a catalyst of change: enablers and barriers of the tourist experience and their consequences, in Tussyadiah, I., Inversini, A. (eds) Information and communication technologies in tourism 2015. Springer International Publishing, London, 789–802.

Novelli, M., Gussing-Burgess, L., Jones, A. & Ritchie, B.W., 2018. “no Ebola…still doomed” – The Ebola-induced tourism crisis, Annals of Tourism Research, 70(5), 76–87. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.03.006

Oglethorpe, J.E. & Monroe, K.B., 1987. Risk perception and risk acceptability in consumer behavior: conceptual issues and an agenda for future research, Winter Marketers Educators’ Conference, Chicago: American Marketing Association, pp. 255–260.

Orea-Giner, A., Fuentes-Moraleda, L., Villacé-Molinero, T., Muñoz-Mazón, A. & Calero-Sanz, J., 2022. Does the Implementation of Robots in Hotels Influence the Overall TripAdvisor Rating? A Text Mining Analysis from the Industry 5.0 Approach, Tourism Management, 93, Article No. 104586, https://doi.org/10.1016

/j.tourman.2022.104586

Potekhina, E., Konovalova, E., Kozlova, N., Shelygov, A., Rykhtikova, N. & Lebedev, K., 2022. The impact of employee education on for the development of the hotel services market in the conditions of digitalization, Revista Conrado, 18(89), 334-339.

Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G., 2017. Understanding the Relationships between Tourists’ Emotional Experiences, Perceived Overall Image, Satisfaction, and Intention to Recommend, Journal of Travel Research, 56(1), 41–54. https://doi.org/10.1177/0047287515620567

Sahoo, C.K., Behera, N. & Tripathy, S.K., 2010. Employee empowerment and individual commitment: an analysis from integrative review of research, Employment Relations Record, 10(1), 40-56.

Schewe, C.D. & Meredith, G., 2006. Segmenting global markets by generational cohorts: determining motivations by age, Journal of Consumer Behaviour, 4(1), 51-63. https://doi.org/10.1002/cb.157

Sekar, S. & Santhanam, N., 2022. Effect of COVID-19: Understanding Customer’s Evaluation on Hotel and Airline Sector - A Text Mining Approach, Global Business Review, 2022(8). https://doi.org/10.1177/09721509221106836

Shostack, G.L., 1982. How to design a service, European Journal of Marketing, 16(1), 49-63.

Séraphin, H. & Gowreesunkar, V.G., 2021. Tourism: how to achieve the sustainable development goals? Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 13(1), 3-8., https://doi.org/10.1108/WHATT-08-2020-0086

Shostack, G.L., 1984. Designing services that deliver, Harvard Business Review, 62 (1), 133-9.

Sørensen F. & Jensen J.F., 2015. Value creation and knowledge development in tourism experience encounters, Tourism Management, 46, 336-346. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.07.009

Stanytsina, V., Artemchuk, V., Bogoslavska, O., Zaporozhets, A., Kalinichenko, A., Stebila, J., Havrysh, V. & Suszanowicz, D., 2022. Fossil Fuel and Biofuel Boilers in Ukraine: Trends of Changes in Levelized Cost of Heat, Energies, 15, Article No. 7215. https://doi.org/10.3390/en15197215

Strauss, A. & Corbin, J., 1990. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. London, United Kingdom: Sage

Tanti, A. & Buhalis, D., 2017. The influences and consequences of being digitally connected and/or disconnected to travellers, Information and Communication Technologies in Tourism, 17, 121–141. https://doi.org/10.1007/s40558-017-0081-8

Toni, M., Perman, L. & Lozic, I., 2022. ‘The impact of inflation on restaurant prices in Croatia in the tourist season 2022’, in Economic and Social Development: Book of Proceedings. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, 61–68.

Ugurlu, K., Akay, B. & Demirel, S., 2022. The effect of COVID-19 on operating costs: the perspective of hotel managers in Antalya, Turkey, Tourism & Management Studies, 18(1), 17-27. https://doi.org/10.18089/tms.2022.180102

Upadhyay, A. & Vadam, C., 2015. The role of energy consumption in Hotel Operations. 22nd International Annual EurOMA Conference, Neuchatel, Switzerland, 26 June–1 July 2015, 1–10.

Usman, O., Iorember, P.T. & Jelilov, G., 2020. Exchange rate pass-through to restaurant and hotel prices in the United States: The role of energy prices and tourism development, Journal of Public Affairs, 21(2), (Online edition), https://doi.org/10.1002/pa.2214

Verhoef, P.C., Lemon K.N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M. & Schlesinger, L.A., 2009. Customer experience creation: Determinants, dynamics and management strategies. Journal of Retailing, 85(1), 31-41. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2008.11.001

Williams, R.L. & Cothrel, J., 2000. Four Smart Ways to Run Online Communities, MITSloan Management Review, 41(4), 81-91.

Wood, R., 1999. Introduction: managerial approaches to accommodation in hospitality organisations, in Verginis, C. & Wood, R. (Eds.), Accommodation Management: Perspectives for the International Hotel Industry. International Thomson Business Press, London, pp. 24-32.

Yi, S., Li, X. & Jai, T-M., 2018. Hotel guests’ perception of best green practices: A content analysis of online reviews. Tourism and Hospitality Research, 18(2), 191-202. https://doi.org/10.1177/1467358416637251

Yu, C.E., 2020. Humanlike robots as employees in the hotel industry: Thematic content analysis of online reviews, Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(1), 22-38.

Zhang X., Chang B-G. & Wu K-S., 2022. COVID-19 Shock, Financial Flexibility, and Hotels’ Performance Nexus, Frontiers in Public Health, 10(2), article No. 792946 https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.792946

balneohotel.hu, 2023. Energetikai korszerűsítés. [online] https://balneohotel.hu/energetikai-korszerusites (13 June 2023)

bonomi.io, 2023. Bonomi Asszisztens restart csomag. [online] https://bonomi.io

/restart/ (13 June 2023)

danubiushotels.com, 2023. Karriered a Danubiusnál. [online] https://www.

danubiushotels.com/hu/karrier (13 June 2023)

diosoft.hu, 2023. Kiemelt és egyéb referenciáink. [online] https://www.diosoft.hu/referenciak/ (13 June 2023)

ekkv.hu, 2018. KViHotel – Európa első okoshotele. [online] https://ekkv.hu/application/files/5816/1182/9491/KViHotel-Europa_elso-okoshotele.pdf (13 June 2023)

hah.hu, 2020. Zöld Szállodák 2021-22-ben. [online] https://www.hah.hu/

palyazatok/zold-szalloda/arany-ezust-bronz-fokozatu-zold-szallodak/?fbclid=I

wAR2vcq2UEKlaTPc8M32J-RDhAideF9tJBmFpw4IVcuNYnkwW8_hH2Ke

OJE (13 June 2023)

Fucskó, H., 2022. Drámai mértékben romlott a szállodák jövedelmezősége. Turizmus.com, [online] https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/szallodak-az-elszallo-energiaarak-es-a-berkoltseg-csapdajaban-1181216 (18 September 2023)

Fucskó, H., 2023. Nyolcszáz felújított szállodaszobát ad át idén a Hunguest – interjú Détári-Szabó Ádámmal. Turizmus.com, [online] https://turizmus.com/

szallashely-vendeglatas/nyolcszaz-felujitott-szobat-ad-at-iden-a-hunguest-hotels-interju-detari-szabo-adammal-1185077 (12 June 2023)

ihg.com, 2022. New tiers for the new year. [online] https://www.ihg.com

/rewardsclub/content/us/en/new-rewards (14 June 2023)

Irházi, J., 2022. Soha nem tapasztalt kihívások előtt áll a turizmus és vendéglátás. [online] https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/soha-nem-tapasztalt-ki

hivasok-elott-all-a-turizmus-es-vendeglatas-1183014 (13 June 2023)

karos-spa.hu, 2022. Ketty és Bella - Intelligens felszolgáló robotok a Karos Spa-ban. [online] https://karos-spa.hu/ketty-es-bella-intelligens-felszolgalo-robotok-a-karos-spa-ban (13 June 2023)

Knittel, M., 2022. Súlyos károkat okozott a szakmának, hogy egy forint végkielégítés nélkül küldtek haza embereket – 2023 pedig megjósolhatatlan, Forbes, [online] https://forbes.hu/interju/danubius-interju-vezerigazgato-turizmus-szalloda-valsag/ (12 June 2023)

mellowmood.com, 2017. Mellow Mood Akadémia – Talent program. [online] https://www.mellowmoodhotels.com/news/mellow-mood-akademia-talent-pr

ogram/ (13 June 2023)

Nagy, Cs., 2023. Gyengül a belföldi turizmus – már jól érezhető az infláció és a rezsiválság hatása a szálláshelyeken. [online] https://hazaivendegvaro.hu/gyen

gul-a-belfoldi-turizmus-mar-jol-erezheto-az-inflacio-es-a-rezsivalsag-hatasa-a-szallashelyeken/ (14 June 2023)

Szántó Z., 2022. Hogyan vehetik fel a harcot a szállodák a száguldó energiaárakkal? [online] Turizmus.com, https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/hogyan-vehetik-fel-a-harcot-a-szallodak-a-szaguldo-energiaarakkal-1183937 (11 June 2023)

Szász P., 2022. Satuba kerültek a magyar szállodák, dönteniük kell [online] Napi.hu, https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/hotel-szalloda-turizmus-bezaras-rezsi-dragulas-inflacio.759073.html (11 June 2023)

Szabó, Gy., 2023. Nyomasztóan látszik az infláció, a nyaralás lett a kérdés. [online] https://index.hu/gazdasag/2023/04/14/inflacio-dragulas-szallodaipar-vendegla

tas/ (14 June 2023)

travelweekly.com, 2022. Hoteliers adjust loyalty programs to attract and engage leisure travelers. [online] https://www.travelweekly.com/Travel-News/Hotel-News/Hoteliers-step-up-loyalty-programs (14 June 2023)

turizmus.com, 2020. Felszálló ágban érte a válság a digitális transzformációt. [online] https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/felszallo-agban-erte-a-valsag-a-digitalis-transzformaciot-1172573 (11 June 2023)

turizmus.com, 2022. Bezár Debrecen konferenciaszállodája, az Aquaticum nyitva marad, de drágul. [online] https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/

debrecen-bezar-a-hotel-lycium-nyitva-marad-az-aquaticum-furdo-1183697 (11 June 2023)

uni-mate.hu, 2022. A MATE-Mellow Mood Hotels Akadémia a minőségi képzések szolgálatában [online] https://vadgazdalkodas.uni-mate.hu/en/

h%C3%ADr/-/content-viewer/mate-mellow-mood-hotels-akademia/20123 (13 June 2023)

Vámosi Á., 2023. Lassan elviselhetetlenek az éttermi árak, de még mindig nem emelték meg eléggé. Forbes [online] https://forbes.hu/uzlet/flesch-tamas-szallodak-hotel-vendeglatas-etterem/?fbclid=IwAR3iD8TsYgj9GmFJHxRh0SCEZ5Vj-EXBD6GyrAMcBwKDO8oxLH3O (10 February 2023)

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
MondokA. (2023). Költségcsökkentés és értékteremtés a szállodaiparban - Kikényszerített jó gyakorlatok. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (3), 132-167. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.03.06