Globális ellátási láncok aktuális kihívásai

  • Éva Király Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék https://orcid.org/0000-0001-9252-8301
  • Ferenc Hegedűs Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola https://orcid.org/0000-0003-0447-2817
  • Zoltán Domboróczky Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék
Kulcsszavak: globális ellátási láncok, Brexit, COVID-19, orosz-ukrán háború, ellátási lánc integritás, digitalizáció

Absztrakt

A közelmúlt környezeti-, társadalmi- és gazdasági változásai ráirányították a figyelmet a globális ellátási láncok sérülékenységére. Különösen azokban az esetekben igaz ez, amikor a külső befolyásoló tényezők válságszerűek, hiszen a válságok – természetükből adódóan – újszerű kezelést, megoldást kívánnak. Az ellátási lánc menedzsment tudományterülete jelenleg éppen olyan periódusban van, amikor ezeket az újszerű megoldásokat szükséges felszínre hozni, hiszen a korábbi gyakorlatok már nem feltétlenül képesek szavatolni az ellátási láncok szakadásmentes és kiszámítható működését a megváltozott feltételrendszerben.

Tanulmányunkban összefoglaljuk a közelmúlt azon traumáit, amelyek közvetlen vagy közvetett hatást gyakoroltak a globális ellátási láncokra. E tekintetben nem a közvetlen vagy közvetett jellemzőre koncentráltunk, hanem az ellátási láncokra gyakorolt hatás mértékére. A globális befolyásoló hatások számbavételén túl vizsgáljuk az egyes jelenségek logisztikai, ellátási lánc szervezési következményeit, melyek okán várhatóan számos vállalat átalakítja üzleti modelljét.  Tanulmányunkban a szcenárió-elemzés módszertanát alkalmazva megfogalmazzuk az átalakulás lehetséges jövőbeli dimenzióit, szem előtt tartva ezek gyakorlati alkalmazhatóságát, hiszen olyan kihívásokra igyekeznek választ adni, melyekkel a közeljövőben a vállalatoknak szembesülni kell ellátási láncaik megszervezése és működtetése során.

Szerző életrajzok

Éva Király, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék

Főiskolai docens, Oktatási dékánhelyettes

Ferenc Hegedűs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola

Főhadnagy, PhD hallgató

Zoltán Domboróczky, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék

Főiskolai docens

Hivatkozások

Amara, R. & Lipinski, A. J. (1983): Business Planning for an uncertain future: scenarios and strategies. Pergamon Press, New York

EU, 2015. A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32015R2447 (2023.04.25.)

Altman, H., 2022. Same Type Of Rotax Engines Used In Iranian Drones Targeted In Bizarre Theft Wave (Updated). [online] https://www.thedrive.com/the-war-zone/bizarre-theft-wave-targets-same-rotax-engines-used-in-iranian-drones (2023.04.21)

Aston University, 2022. Brexit changes caused 22.9% slump in UK-EU exports into Q1 2022. [online] https://www.aston.ac.uk/latest-news/brexit-changes-caused-229-slump-uk-eu-exports-q1-2022-research (2023.04.29.)

Baldwin, R. & Freeman, R., 2021. Risks and global supply chains: what we know and what we need to know. Staff Working Paper No. 942, Bank of England. https://doi.org/10.2139/ssrn.3936008

Baudin, M., 2005. Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods. New York: Productivity Press

Bell, J. E., Bozdogan, H., Castillo, V. E. & Mollenkopf, D. A., 2018. Supply Chain Integrity: A Key to Sustainable Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 39(1). pp. 38-56. https://doi.org/10.1111/jbl.12176

Berthou, A. & Stumpner, S., 2022. Trade under Lockdown. Banque de France Working Paper No. 867 https://doi.org/10.2139/ssrn.4035651

Bertrandt, N., 2023. CNN Exclusive: A single Iranian attack drone found to contain parts from more than a dozen US companies. [online] https://edition.cnn.com/2023/01/04/politics/iranian-drone-parts-13-us-companies-ukraine-russia/index.html (2023.04.21)

Bianchini, S., Damioli, G. & Ghisetti, C., 2023. The environmental effects of the “twin” green and digital transition in European regions. Environmental and Resource Economics, 84(4), pp. 877–918. https://doi.org/10.1007/s10640-022-00741-7

Brandt, L., 1994. Defense Conversion and Dual-Use Technology, The Push Toward Civil-Military Integration, Policy Studies Journal, 22(2), pp. 359-370. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1994.tb01474.x

Caballero, P., George, M. O., Lagunas, J., Luthra, V. & Seng, D., 2020. Rapid Response: A pragmatic approach to maintaining supply chain resilience in times of uncertainty. [online]

https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-COVID19-Maintaining-Supply-Chain-Resilience-in-Times-of-Uncertainty.pdf%20-%20zoom=50 (2023.04.22)

CEPA (Center for Preventive Action), 2023. Conflict in Ukraine. [online] https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine (2023. 04. 21.)

Closs, D. & McGarrell, E., 2004. Enhancing Security Throughout the Supply Chain. Armonk: IBM Center for The Business of Government.

Csath M., Fási Cs., Nagy B., Taksás B. & Vinogradov Sz., 2020. Versenyképesség: Új elméleti és módszertani megközelítések. Budapest: Dialóg Campus

Chikán, A., 2020. Vállalatgazdaságtan. Budapest: Akadémiai. https://doi.org/10.1556/9789634545897

Demeter K., (szerk.) 2016. Termelés, szolgáltatás, logisztika. Budapest: Wolters Kluwer. https://doi.org/10.55413/9789632956084

Deloitte, 2019. The Supply Chain Control Tower. Fixing age-old issues with modern tools and techniques. [online] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energyresources/us-supply-chain-control-tower.pdf. (2023.03.16)

Domboróczky, Z., 2013. ’Ellátási láncok és logisztikai szolgáltatások biztonsági aspektusai’. In: Horváth Attila (ed): Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelméből. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, pp. 226-237.

EC, 2023a. European Commission, 2023. Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine. [online] https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en (2023. 04.20)

EC 2023b. European Council, 2023. EU restrictive measures against Russia over Ukraine (since 2014). [online]

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/ (2023. 04.20)

Elia, S., Fratocchi, L., Barbieri, P., Boffelli & A. Kalchschmidt, M. (2021). Post-pandemic reconfiguration from global to domestic and regional value chains: the role of industrial policies. UNCTAD, Transnational Cooperations, 28:2 https://doi.org/10.18356/2076099x-28-2-3

Erbel, M. & Kinsey, C., 2015. ’Privatizing Military Logistics’. In: Abrahamsen, R. & Leander, A. (eds): Routledge Handbook of Private Security Studies., Routledge, pp. 70-78.

EP, 2019. European Parliament – Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj (2023. 04. 21.)

EU Tanácsa, 2022. A Tanács (EU) 2022/1985 végrehajtási rendelete (2022. október 20.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1985 (2023. 04. 21.)

Falcsik, I., 2020. Brexit visszaszámlálás és vészforgatókönyv! [online] https://www.rsm.hu/blog/2020/12/brexit-visszaszamlalas-es-veszforgatokonyv (2023.04.28.)

Gelei, A., 2010. Az ellátási lánc menedzsmentje. In: Czakó Erzsébet & Reszegi László (eds): Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Budapest: Alinea, pp. 413–441.

Georgievich, B. E. & Rustem, N., 2017. The Russian defense industry complex in the conditions of economic sanctions. The Business and Management Review, 9(2), pp. 175-188.

Gereffi, G. & Fernandez–Stark, K., 2011. Global Value Chain Analysis: A Primer (2nd edition). Duke Center on Globalization, Governance and Competitiveness. [online]

https://www.researchgate.net/publication/305719326_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer_2nd_Edition (2023.03.14)

Gerendy Z., 2021. A Brexit utáni hétköznapok az Egyesült Királyságban [online] https://ado.hu/ado/a-brexit-utani-hetkoznapok-az-egyesult-kiralysagban/ (2023. 04. 25.)

GMK Center, 2023. Azovstal Iron and Steel Works. [online] https://gmk.center/en/manufacturer/azovstal-iron-and-steel-works/ (2023.04.20)

Harrelson, J., 2010. Blackbeard Meets Blackwater: An Analysis of International Conventions that Address Piracy and the Use of Private Security Companies to Protect the Shipping Industry. American University International Law Review, 25(2), pp. 283-312.

Hausmann, P., 2020. A globális ellátási láncok átalakulása a feldolgozóiparban a koronavírus-járvány következtében. Hitelintézeti Szemle, 19(3), pp. 130–153. https://doi.org/10.25201/hsz.19.3.130153

Hunt, D. G., 2023. Supply chain integrity and security. [online] https://www.uspnf.com/sites/default/files/usp_pdf/EN/USPNF/1083_4_scis_pf_40_4.pdf (2023.04.21)

Huszák D., 2022. Hová tűntek Oroszország szupermodern Armata-tankjai? Van itt egy ravasz csel, ami mindent megmagyaráz. [online] https://www.portfolio.hu/global/20220917/hova-tuntek-oroszorszag-szupermodern-armata-tankjai-van-itt-egy-ravasz-csel-ami-mindent-megmagyaraz-567147 (2023.04.21)

Ilyés, M., 2016. A globális értékláncok szerepe; a globális keretektől a gazdaságpolitikai ajánlásokig. In: Czakó Erzsébet (ed): A globális értékláncok – elméleti alapok és számbavételi lehetőségek. 163. sz. Műhelytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet. [online] http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2613/1/Nkzi_163.pdf (2023.03.13.)

ITA (International Trade Administration), 2019. Steel Imports Report: European Union. [online] https://legacy.trade.gov/steel/countries/pdfs/imports-eu.pdf (2023.04.20)

Investing.com, 2023. Dutch TTF gas features chart. [online] https://www.investing.com/commodities/dutch-ttf-gas-c1-futures-streaming-chart (2023. 04.20)

Jackson, B. & Morrow, D., 2020. Coronavirus and the Localization of Supply Chains. Sustainalytics. [online] https://www.sustainalytics.com/esg-blog/coronavirus-andthe-localisation-of-supply-chains/#_edn2. (2023.03.16).

Jaimovich, N. & Siu, E. H., 2018. Job polarization and jobless recoveries. NBER Working Paper Series No. 18334. https://doi.org/10.3386/w18334

Jiang, Y., 2023. ’China–Russia–India Cooperation in an Era of Global Transformation’. In Institute of Russian, Eastern European and Central Asian Studies, CASS, Russian International Affairs Council (eds): Global Governance in the New Era. Singapore: Springer, pp. 131-144. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4332-4_12

Kertész, R., 2023. Mélyponton zárta a tavalyi évet a brit gyáripar. [online] https://novekedes.hu/hirek/melyponton-zarta-a-tavalyi-evet-a-brit-gyaripar (2023.05.05.)

Klöpfel Consulting, 2020. Deutsche Manager: Jeder Fünfte hat Angst vor Produktionsstillständen. [online]

https://www.kloepfel-consulting.com/presse/pressemitteilungen/deutsche-manager-jeder-fuenfte-hat-angst-vor-produktionsstillstaenden-39187/ (2023.03.14.)

Kohut, Z, 2020. Brexit: ez vár ránk januártól. [online] https://agraragazat.hu/hir/nebih-brexit-tudnivalok/ (2023.04.27.)

Kovács, E., 2022. A globális ellátási láncokat érő sokkok hatásai és a kockázatok értékelése. [online]

https://fejlodesgazdasagtan.hu/2022/04/25/a-globalis-ellatasi-lancokat-ero-sokkok-hatasai-es-a-kockazatok-ertekelese/ (2023.03.14.)

Kristóf, T., 2002. A szcenárió módszer a jövőkutatásban. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont. [online]

https://www.researchgate.net/profile/Tamas-Kristof/publication/283463390_A_szcenario_modszer_a_jovokutatasban_Scenario_planning_in_Futures_Studies/links/5639265b08ae4624b75efc86/A-szcenario-modszer-a-joevokutatasban-Scenario-planning-in-Futures-Studies.pdf (2023.04.29.)

KSE (Kyiv School of Economics), 2023. The total amount of damage caused to Ukraine’s infrastructure due to the war has increased to almost $138 billion. [online] https://kse.ua/about-the-school/news/the-total-amount-of-damage-caused-to-ukraine-s-infrastructure-due-to-the-war-has-increased-to-almost-138-billion/ (2023.04.20)

Latham, A., 2023. Scraping the barrel: Is the world running out of quality oil and gas? [online] https://www.woodmac.com/horizons/shortage-of-quality-oil-and-gas/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=tof-upstream-paid-horizons-scraping-barrel&utm_campaign=upstream-emea&creative=654282861966&keyword=europe%20renewable%20energy&matchtype=p&network=g&device=c&gclsrc=aw.ds&&campaignid=19944732893&adgroupid=146570979734&location=9063072&device=c&creative=654282861966&placement=&gclid=Cj0KCQjwxYOiBhC9ARIsANiEIfZeyJDtDFnvJLicBi6HVFJIqkfIzDQ_to8Lw3rL7tb_AtGXh021zRoaAjjdEALw_wcB#content (2023.04.20)

Lichnovsky, A., 2022. Az ukrán háború és a fuvarozás. Hol keressünk megoldásokat? [online] https://www.trans.eu/hu/blog/tfc/az-ukran-haboru-es-a-fuvarozas-hol-keressunk-megoldasokat/ (2023.04.28.)

Logbook.hu, 2020. A Covid-19 felgyorsította az ellátási lánc technológiáját? [online] https://logbook.hu/covid-technologia/ (2023.03.13)

MacDonald, S., 1962. Emergence of escort carriers. [online] https://www.history.navy.mil/content/dam/nhhc/research/histories/naval-aviation/evolution-of-aircraft-carriers/car-9.pdf (2023.04.22)

MWM (Military Watch Magazine), 2023. Russia is Pulling 1940s T-54/55 Tanks Out Of Storage: How Viable Could They Be in Combat in Ukraine? [online] https://militarywatchmagazine.com/article/russia-t5455-storage-viable-ukraine (2023.04.21)

Molnár, P., 2021. Az Egyesült Királyság áfa-rendszere a Brexit után. [online] https://ado.hu/ado/az-egyesult-kiralysag-afa-rendszere-a-brexit-utan-2-resz/ (2023.04.29.)

Multilog, 2021a. Az Egyesült Királyság és az EU adójogi kapcsolata az új megállapodás tükrében. [online]

https://multilogkft.hu/customswiki/brexit-en/az-egyesult-kiralysag-es-az-eu-adojogi-kapcsolata-az-uj-megallapodas-tukreben/?lang=en (2023.04.25.)

Multilog, 2021b. A Brexit hatása a kereskedelemre - Megemelkedett az Egyesült Királyságba történő szállítás díja. [online] https://multilogkft.hu/vamwiki/brexit/aru-szallitas-brexit-hatasa-a-kereskedelemre/ (2023.04.25.)

Muro, M., Maxim, R. & Whiton, J., 2020. The robots are ready as the COVID-19 recession spreads. Brookings Intézet [online] https://www.brookings.edu/blog/theavenue/2020/03/24/the-robots-are-ready-as-the-covid-19-recession-spreads/ (2023.03.17.)

Porter, M.E.,1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York.

Porter, M.E., 1991. Towards a dynamic theory of strategy. Journal of Strategic Management, 12 (Special Issue, Winter) pp. 95–117. https://doi.org/10.1002/smj.4250121008

Reuters.com, 2020. Germany would like to localize supply chains, nationalization possible, minister says. [online] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-pharmaceut/germany-would-like-tolocalize-supply-chains-nationalization-possible-minister-says-idUSKBN2101BH (2022.03.13)

Rotax, 2023. List of stolen engines. [online] https://www.flyrotax.com/p/service/list-of-stolen-engines (2023.04.21)

Rotax, 2022. Statement from BRP on the alleged use of Rotax engines in Mohajer-6 drones. [online]

https://www.rotax.com/en/news/latest/detail/statement-from-brp-on-the-alleged-use-of-rotax-engines-in-mohajer-6-drones.html (2023.04.21)

Sheffi, Y. & Rice, J. B., 2005. A supply chain view of the resilient enterprise. MIT Sloan Management REview [online] https://sloanreview.mit.edu/article/a-supply-chain-view-of-the-resilient-enterprise/ (2023.03.14.)

Shih, W., 2020. Is it time to rethink globalized supply chains? MIT Sloan Management Review [online] https://sloanreview.mit.edu/article/is-it-time-to-rethink-globalized-supply-chains/ (2023.03.14.)

Trzuskawska-Grzesińska, A., 2017. Control towers in supply chain management – past and future. Journal of Economics and Management, 27(1) pp. 114–133. https://doi.org/10.22367/jem.2017.27.07

TSN.ua, 2023. Russia Uses Purchased Microchips for Washing Machines and Breast Pumps to Create Drones: Sanctions Are Powerless. [online] https://tsn.ua/en/ato/russia-uses-purchased-microchips-for-washing-machines-and-breast-pumps-to-create-drones-sanctions-are-powerless-2260936.html (2023.04.21)

Turnheim, G. 1993. Chaos und Management. Gabler Velag, Wiesbaden.

USDA (United States Department of Agriculture), 2022. Ukraine Agricultural Production and Trade. [online]

https://www.fas.usda.gov/sites/default/files/2022-04/Ukraine-Factsheet-April2022.pdf (2023.04.20)

Winter, E., 2022. The Russian Siege of the Azovstal Steel Plant in Ukraine: An International Humanitarian Law Perspective. [online] https://eprints.ncl.ac.uk/file_store/production/281624/DF3350EC-D00F-46F6-A274-9B7B39524394.pdf (2023.04.20)

718/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsításról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100718.kor

Megjelent
2023-06-30
Hogyan kell idézni
Király Éva, HegedűsF., & DomboróczkyZ. (2023). Globális ellátási láncok aktuális kihívásai. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 55-92. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.01.03