Regionális különbségek alakulása Magyarországon – kapcsolódási pontok a gazdasági teljesítménnyel és a kereskedelmi tendenciákkal

  • Róbert Dobó Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék
  • Tibor Pintér Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék https://orcid.org/0000-0002-5584-6439
Kulcsszavak: regionális különbségek, konvergencia, életszínvonal, statisztikai mutatók

Absztrakt

A tanulmány legfőbb célkitűzése, hogy kimutassa hogyan alakultak 2000 és 2021 között a regionális különbségek Magyarországon. Ehhez a szakirodalomban fellelhető legfontosabb mutatókat alkalmazzák a szerzők: Hoover-index, súlyozott relatív szórás és Theil-index. Az volt a kezdeti feltételezésünk, hogy az egyenlőtlenségek fokozódása és kiegyenlítődése bizonyos korszakokban váltotta egymást, ezt a mutatók eredményei vissza is igazolják. Mindezek mellett azt vizsgáltuk még munkánk során, hogy a területi kiegyenlítődés folyamata vélelmezhetően milyen kapcsolatban van Magyarország nemzetgazdasági, külgazdasági teljesítményével? Ehhez a térséghez viszonyított relatív gazdasági növekedési rés, valamint a kereskedelmi arány és a külkereskedelmi egyenleg mutatóit vettük figyelembe. Azt mutatják eredményeink, hogy a relatíve kedvezőtlen nemzetgazdasági teljesítmény és a relatíve magasabb külkereskedelmi mérleghiány negatív hatást gyakorolt a területi kiegyenlítődésre.

A regionális különbségek alakulása és a nemzetgazdasági teljesítmény közötti összefüggések természetesen összetettek és változóak lehetnek. Általában azonban a fejlettebb régiókban magasabb a GDP és az életszínvonal, mint a kevésbé fejlett régiókban.

A külkereskedelmi mérleg egyenlege a gyakorlatban szintén befolyásolhatja a regionális különbségeket, mivel a gazdasági tevékenység különböző formái eltérő mértékben függenek a külkereskedelmi áramlásoktól. A gazdaságokban tapasztalható kereslet- és kínálati tényezők változása és az árszintek is befolyásolhatják a kereskedelem és a gazdasági tevékenység eloszlását a régiók között.

Általános következtetésként magállapítható, hogy a kedvező nemzetközi kereskedelmi feltételek elősegíthetik a régiók közötti egyenlőbb fejlődést, míg az ezzel ellentétes tendenciák gátolják a gazdasági konvergenciát.

Szerző életrajzok

Róbert Dobó, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Adjunktus

Tibor Pintér, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Egyetemi docens

Hivatkozások

Alpek, B. L. & Tésits, R., 2019. A foglalkoztatás mérési lehetőségei és térszerkezete Magyarországon. Területi Statisztika, 59(2), 164-187. https://doi.org/10.15196/TS590402

Benedek, J. 2021. Regionális egyenlőtlenség és gazdasági felzárkózás. magyarországi és romániai régiók összehasonlító vizsgálata. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 18(1), 4-14. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.15

Bessenyei, I. & Győrfy L. 2014. Térgazdasági struktúrák és regionális egyenlőtlenségek. Közgazdász Fórum, 17, 180-204.

Dusek, T. & Kotosz, B., 2016. Területi statisztika. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Garami, E., 2009. A humán erőforrás területi különbségei. Területi Statisztika, 49(12), 280-298.

Kollárik, F., 2020. Magyarország, Csehország és Szlovákia regionális és makrogazdasági konvergenciája az EU-csatlakozás előtt és után. Európai Tükör: Az Integrációs Stratégiai Munkacsoport kéthavonta megjelenő folyóirata, 23(2). 99-115. http://doi.org/10.32559/et.2020.2.5

Kónya, I., 2019. Külkereskedelem, regionális különbségek és a képzettek vándorlása. Közgazdasági Szemle, 66(6), 635-652. http://doi.org/10.18414/KSZ.2019.6.635

Kisiala, W. & Suszynska, K., 2017. Economic growth and disparities: an empirical analysis for the Central and Eastern European countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12(4), 613-631. https://doi.org/10.24136/eq.v12i4.32

Lengyel, I. & Kotosz B., 2018. Felzárkózás és/vagy távolságtartó követés?A visegrádi országok térségeinek fejlődéséről. Tér és Társadalom, 32(1), 5-26. https://doi.org/10.17649/TET.32.1.2910

Major, K. & Nemes Nagy, J., 1999. Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években. Statisztikai Szemle, 77(6), 397-421.

Molnár T., 2015. Empirikus területi kutatások. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Neszmélyi, Gy., Lampertné Akócsi, I. & Bruder, E., 2016. A Williamson-hipotézis teljesülésének vizsgálata az Európai Unióban és a Visegrádi országokban. Gazdaság és Társadalom, 8(4), 83-99. http://doi.org/10.21637/GT.2016.4.05.

Pénzes, J., Kiss, J.P., Deák A. & Apáti, N., 2018. Térségi sokszínűség és stabilitás: az iskolázottság települési szintű egyenlőtlenségeinek változása Magyarországon 1990-2011 között. Területi Statisztika, 58(6), 567-594 https://doi.org/10.15196/TS580602

Rechnitzer, J. & Smahó, M., 2011. Területi politika. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Rechnitzer, J., 2022. Néhány iránymutatás Kelet- és Közép-Európa nagyvárosainak tanulmányozásához. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 19(3), 14-26. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2022.32

Smetkowski, M. 2013. Regional Disparities in Central and Eastern European Countries: Trends, Drivers and Prospects. Europe-Asia Studies, 65(8), 1529-1554. https://doi.org/10.1080/09668136.2013.833038

Szabó, P. 2008. A gazdasági fejlettség egyenlőtlensége az Európai Unió különböző területi szintjein. Területi Statisztika, 48(6), 687-699.

Tánczos, T., 2007. Magyarországi megyék társadalmi és gazdasági fejlettségének vizsgálata. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis Nova Series: Acta Oeconomica, (8) 8-16.

Vedrine, L. & Le Gallo, J. 2021. Does EU Cohesion Policy affect territorial inequalities and regional development? EU Cohesion Policy and Spatial Governance: Territorial Social and Economic Challeneges. London, Edward Elgar Publishing.

Zsibók, Zs., 2019. Minden marad a régiben? Regionalizált növekedési pályák Magyarországon. Területi Statisztika, 59(3), 247-272. https://doi.org/10.15196/TS590301

Megjelent
2023-06-30
Hogyan kell idézni
DobóR., & PintérT. (2023). Regionális különbségek alakulása Magyarországon – kapcsolódási pontok a gazdasági teljesítménnyel és a kereskedelmi tendenciákkal. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 37-54. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.01.02