Termésplatina és platinafém-tartalmú pirit első észlelése a recski rézporfíros-szkarn-epitermás érces komplexum területéről

  • Máté Biró ELTE-TTK Ásványtani Tanszék
  • Ferenc Molnár ELTE-TTK Ásványtani Tanszék
  • Hugh O'Brien Finn Geológiai Szolgálat - GTK
Kulcsszavak: platina, platinafém-elemek, porfír, ércesedés, termésplatina, nyomelem, pirit

Absztrakt

Ezen rövid közleményben bemutatjuk egy platinafém-csoport-elem ásvány általunk elsőként felismert előfordulását a recski ércesedés egy közepes szulfidációs fokú hidrotermás breccsatelérében. Az ércesedés piritjének nyomelem-elemzései további információval szolgálnak a platinafémek megjelenéséről az ércesedésben. A Cu-tatalmú termésplatinával együtt jelenik meg az egyik legmagasabb platinatartalmú pirit, valamint a paragenezisbe tartozó ércásványként megfigyeltünk Sn-, és Pt-tartalmú termésrezet, tiszta termésrezet, valamint Ag‑tartalmú tenoritot. További új ásványként krokoitot és vanadinitet azonosítottunk kizárólag SEM-EDS módszerrel, ugyanezen paragenezisből. Új eredményeink valószínűsítik a Recski Érces Komplexum valós gazdasági jelentőségét platinafémek vonatkozásában.

Szerző életrajzok

Máté Biró, ELTE-TTK Ásványtani Tanszék

matebiro.bm@gmail.com

Ferenc Molnár, ELTE-TTK Ásványtani Tanszék

molnar.ferenc@ttk.elte.hu | https://orcid.org/0000-0002-1873-1915

Hugh O'Brien, Finn Geológiai Szolgálat - GTK

hugh.obrien@gtk.fi | https://orcid.org/0000-0002-7900-579X

Megjelent
2023-11-12
Rovat
Értekezés