A Somssich-hegy 2. lelőhely (Villányi-hegység) alsó-pleisztocén Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) maradványainak taxonómiai és paleoökológiai vizsgálata

  • Dániel Botka Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék, e-mail: botkadani@gmail.com
  • Lukács Mészáros Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék, e-mail: lgy.meszaros@gmail.com
Kulcsszavak: alsó-pleisztocén, Beremendia fissidens, Somssich-hegy, Soricidae, Villányi-hegység

Absztrakt

A cikk a Somssich-hegy 2-es lelőhely Beremendia fissidens cickánymaradványainak részletes anatómiai és taxonómiai leírását mutatja be. Az Osztramos 7-es lelőhely anyagával való összevetés lehetővé tette a pontos elkülönítő diagnózis kidolgozását a rokonfaj B. minortól. A lelőhelyen feltárt 50 rétegből 169 maradványt sikerült azonosítani, 61minimum egyedszámmal. A nagy egyedszám lehetőséget biztosított a fogak méreteinek pontosabb meghatározására. A faj legtöbb rétegben azonosítható jelenléte a lelőhely közelében nyílt víztükör jelenlétére utal. Ebben az ökotópban a
Beremendia különleges táplálkozási stratégiát folytatott, amely nagyban segítette túlélését. Hasított metszőfoga segítségével mérget juttathatott prédájába. A megbénított áldozatok raktározása  lehetőséget nyújtott a kedvezőtlen időszakok átvészelésére.

Megjelent
2015-03-01
Rovat
Értekezés