Hantken Miksa hagyatéka

  • Ágnes Görög Hantken Miksa Alapítvány
  • Balázs Szinger Mol Nyrt., Laboratóriumok
  • Zoltán Szentesi Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár
Kulcsszavak: gyűjtés, kézirat, kőnyomat, preparátum, rajz, térkép

Absztrakt

Hantken Miksa tárgyi hagyatéka, mely magába foglalja az általa gyűjtött ősmaradványokat és a hátra maradt munkáit is, egyben egy igen jelentős, máig ható szellemi hagyaték is. Sokrétű munkásságának fennmaradt emlékei a jelenkor kutatóinak is segítségül és útmutatásul szolgálnak munkájuk során. A Koch által 1894-ben összeállított, eddig legteljesebb Hantken bibliográfiát pontosítottuk és 22 munkával egészítettük ki. Közreadjuk Hantken által leírt és a róla elnevezett taxonok listáját.

Szerző életrajzok

Ágnes Görög, Hantken Miksa Alapítvány

ag.gorog@gmail.com | https://orcid.org/0000-0002-0910-8822

Balázs Szinger, Mol Nyrt., Laboratóriumok

bszinger@mol.hu

Zoltán Szentesi, Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár

szentesi.zoltan@nhmus.hu | https://orcid.org/0000-0002-7019-5478

Megjelent
2022-08-02
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei