Battonya–Pusztaföldvári-hát térségének nagy entalpiájú geotermikusenergia-vagyona (I. rész): hidrodinamikai és hőtranszportmodell

  • Éva Kun Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) Földtani Igazgatóság
  • László Zilahi-Sebess Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) Földtani Igazgatóság
  • János Szanyi SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Kulcsszavak: hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, geotermikus potenciál, aljzati magaslat, UNFC-2009 módszer, FEFLOW® mo dellező szoftver, pórustér használat

Absztrakt

Magyarország jórészt kiaknázatlan nagy entalpiájú geotermikus energia készlete lehetővé teszi áramtermelő geotermikus rendszerek létesítését. A mélységi geotermikus potenciál meghatározása, hasznosíthatóságának mértéke jelentős bizonytalansággal terhelt, melynek mértékét archív kutatási eredmények alapján készülő numerikus modellvizsgálatokkal csökkenthetjük. A nagy entalpiájú geotermikus energiahasznosítás, a hazai szerkezet- és szénhidrogén kutatások során feltárt aljzati kiemelkedésekre fókuszál.

Vizsgálatunk célterülete, a Battonya–Pusztaföldvári-hát is mély árkokkal szegélyezett aljzati magaslat. Jelentőségét az elmúlt időszak geotermikus hasznosítást célzó kutatásai adják. Tanulmányunkban ismertetjük a Battonya–Pusztaföldvári-hát határon átnyúló 3D-s hidrodinamikai és hőtranszport modelljét, melyet szubregionális léptékben ekviporózus megközelítéssel készítettünk el. Alapvető célunk volt, hogy modellünkkel egyaránt leképezzük a hátság okozta hőanomáliát és az áramlási tér komplexitását. A szimuláció során az aljzati hátság mérésekkel detektált felfűtöttebb állapotát az árok és hátság közötti kőzetminőségi eltérése, illetve az alaphegység mállott, fellazult zónájának intenzívebb fluidumáramlása eredőjeként állítottuk elő. Az általunk készített regionális numerikus szimuláció jó támpontot nyújt a különböző célú pórustérhasznosítások egymásra gyakorolt hatásainak előrejelzéséhez, védendő termelési hozamok meghatározásához, valamint hasznos eszköz lehet a geotermikus védőidom kijelöléséhez is.

Szerző életrajzok

Éva Kun, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) Földtani Igazgatóság

kun.eva@mbfsz.gov.hu

László Zilahi-Sebess, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) Földtani Igazgatóság

zilahi.sebess.laszlo@mbfsz.gov.hu

János Szanyi, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

szanyi@iif.u-szeged.hu | https://orcid.org/0000-0002-8053-6360

Megjelent
2022-04-12
Rovat
Értekezés