Érvek egy vulkáni kráter létezése mellett az Ördög-tó–Komsa-hegy övezetében (Észak-Hargita) — a kövesi vulkáni szerkezet

  • Attila Albert Laczkó
  • Lucian Ionescu

Absztrakt

A 2002. évben földtani kutatást végeztünk a Hargita-hegység északi részén. Ezen kutatási munkálatok
alkalmával, egyes felszínalaktani és földtani jellegek alapján arra következtettünk, hogy a kövesi (Stanca)
vulkáni szerkezet, amelyet az Osztoros-kráter közvetlen szomszédságában, a Sugó- és a Sikaszó-patak
forrásvidékén körvonalaztak (légimágneses és gravimetriás adatok alapján, SUCEAVA & PROCA 1970;
CRISTESCU et al. 1971), valóban létezik.
A fő érveket e vulkáni szerkezet létezése mellett két, a Komsa-hegynél lemélyített, 100 m-es fúrás (FI,
2002-ben; F2, 2003-ban), valamint a bányászati műveletek szolgáltatták. A fúrások egy intruzív test
jelenlétét mutatták ki (hornblendés-piroxénes mikrodiorit és annak breccsásodott öve). A bányászati
műveletek széles sávban hidrotermálisán elváltozott és olykor ásványosodott kőzeteket észleltek (agyagásványosodás, kovásodás, karbonátosodás, turmalinosodás, piritesedés). Az ércásványokat főként pirit
és markazit, alárendelten szfalerit, ilmenit, rutil, magnetit és hematit képviseli.
E geofizikai és földtani adatok alátámasztására megemlítünk egy jelenleg lápos mélyedést, amelyet
Ördög-tónak neveznek. Ez egy hajdani krátertó maradványa. A láp peremén homokot és egy
tőzegpadot találtunk, az utóbbit magasabb helyzetben, mint a láp jelenlegi pereme.
Mindezek amellett szólnak, hogy az Ördög-tó - Komsa-hegy területén egy vulkáni szerkezet van.

Megjelent
2020-05-11
Rovat
Értekezés