Új középső-miocén Argyrotheca (Brachiopoda; Megathyrididae) faj a Középső-Paratethysből

  • Alfréd Dulai
  • Nichal Stachacz

Absztrakt

A Középső-Paratethys miocén bentosz együtteseiben a brachiopodák általában alárendelt szerepet játszanak. A
nagyméretű, szabad szemmel is jól látható rhynchonellidák és terebratulidák elvétve fordulnak elő egy-egy lelőhelyen. A
kisméretű, ún. mikromorf brachiopodák azonban helyenként feldúsulhatnak az iszapolási maradékokban. A KözépsőParatethys sekélytengeri mikromorf brachiopoda faunáiban uralkodó szerepet játszanak a Megathyrididae családba
tartozó nemzetségek (Megathiris, Argyrotheca, Joania). Számos lelőhelyről ismerünk olyan brachiopoda együtteseket,
ahol az Argyrotheca (illetve a belőle elkülönített Joania) a domináns elem. A korábbi őslénytani irodalomban számos
fajnévvel illették ezeket az alakokat, az utóbbi évtizedekben végzett revíziók eredményeképpen azonban többnyire csak
két faj jelenlétét erősítették meg (A. cuneata és A. cordata; ez utóbbi lett a közelmúltban leírt Joania nemzetség típusfaja).
A lengyelországi Szent Kereszt-hegység déli előterében, a Szydłów község mellett kibukkanó alsó-badeni heterosteginás homokból 2006-ban gyűjtött minták a kis mennyiségben előforduló Joania cordata, Megathiris detruncata,
Platidia anomioides és Discinisca sp. fajok mellett igen nagy számban tartalmazták egy új fajba sorolható Argyrotheca
példányait. Nem sokkal később ugyanez a faj került elő a leideni Naturalis Biodiverzitás Központ középső-paratethysi
miocén anyagában. Az irodalom tanulmányozása során kiderült, hogy lengyel szerzők már többször is ábrázolták ezt a
formát, tévesen azonosítva a recens földközi-tengeri Argyrotheca cistellula fajjal. Jelen cikk a saját gyűjtésű szydłówi,
valamint a leideni NCB Naturalis és a varsói Muzeum Ziemi gyűjteményi anyagainak vizsgálata alapján új fajként írja le
az Argyrotheca bitnerae n. sp. fajt. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján elterjedése a Középső-Paratethys északi
részére korlátozódott.

Megjelent
2020-03-11
Rovat
Értekezés