Újabb adatok a kolozsvári felső-eocén üledékek rák-faunájának (Crustacea – Decapoda) ismeretéhez

  • Zoltán Mihály

Absztrakt

Szerző, egy korábbi dolgozatban (MIHÁLY, 1963) leírt egy Románia és Délkelet-Európa ősállatvilága számára új
tízlábú rákot: Xanthopsis bittneri LŐRENTHEY néven. Ez a kitűnő megőrződésű forma a felső-priabonai üledékekből, a
Kolozsvári Mészkő Formáció (HOFMANN 1879) Nummulites fabianii-tartalmú szintjéből került elő. A lelőhely
Kolozsváron, a Kis-Szamos medrében, a „Gát” alatt volt.

VÍA BOADA (1969) értelmezése szerint ez a faj az általa bevezetett Harpactoxanthopsis nemzetséghez tartozik.
Miután tanulmányozhattuk a Magyar Állami Földtani Intézet gyűjteményében található típuspéldányt, mi is elfogadtuk
ezt a rendszertani besorolást.
Tovább kutatva, ugyanabból a szintből összesen 15 példányt sikerült kibontanunk, s újdonságképpen 8 példányt a
Berédi Márga Formációban (HOFMANN 1879) (korábban: „bryozoás márgák”) is találtunk. Tehát, összességében 23
Harpactoxanthopsis bittneri (LŐRENTHEY 1897) példány áll ma rendelkezésünkre, melyek morfometriáját mellékeljük.
Utóbb, ugyanarról a lelőhelyről, szintén a Kolozsvári Mészkő formációból, még előkerült egy Romániára nézve új
faj, a Micromaia tuberculata BITTNER is, melyet jelen dolgozatunkban bemutatunk.

Megjelent
2020-03-11
Rovat
Értekezés