Helyszíni kőzetfeszültség mérési eredmények a túlkonszolidált Kiscelli Agyag Formációban

  • Eszter Kálmán

Absztrakt

A cikk bemutatja a túlkonszolidált képződmények keletkezését és a túlkonszolidáltság szerkezetekre gyakorolt
hatásait. Összefoglalja a túlkonszolidáltsági és a nyugalmi földnyomásérték meghatározásának lehetséges módjait,
nyomásmérő cellás mérést, a fúrólyukba helyezett nyomásmérő (borehole) cellás mérést és az önbefúró pressziométeres
mérést. Ezen eredmények felhasználásával a Kiscelli Agyag Formációban a túlkonszolidáltsági viszonyszám, OCR
(Overconsolidation ratio) és a nyugalmi földnyomási szorzó, λ0 (Earth pressure at rest) értékeinek meghatározását
mutatja be a tanulmány.

Megjelent
2020-01-28
Rovat
Értekezés