Középső-würm végi fosszilis talaj- és löszréteg átmeneti szintjének komplex paleoökológiai vizsgálata a tokaji Kopasz-hegyen

  • Dávid Gergely Páll
  • Gergő Persaits
  • Katalin Náfrádi
  • Pál Sümegi

Absztrakt

A tokaji Kopasz-hegyen, a Csorgókúti-völgyben egy megközelítőleg 15 méteres, fosszilis talajokkal tagolt löszfeltárás felső fosszilis talajszintjén („Tokaji Felső Fosszilis talajhorizont”) paleoökológiai vizsgálatokat végeztünk. A
klasszikus hazai és nemzetközi irodalom alapján ebben az időhorizontban csernozjom jellegű paleotalaj szintek fejlődtek
ki a Kárpát-medencei löszterületeken. Ugyanakkor az általunk vizsgált talajszintben egy boreális erdőssztyepp szerkezetű talajhorizont erdei fenyves alatt, majd egy ugyancsak boreális erdőssztyepp szerkezetű podzoltalaj lucfenyves alatt
fejlődött ki. Eredményeink nyomán — a korábbi egysíkú, leegyszerűsítő őskörnyezeti modellekkel szemben —párhuzamos és egymástól eltérő környezettörténeti fejlődéssel kell számolnunk a Kárpát-medencében már a würm utolsó
fázisában is.

Megjelent
2020-01-24
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei