Magyarország első közepes méretarányú (M=1:144 000) földtani térképsorozatának georeferálása

  • Csilla Galambos Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
  • Károly Brezsnyánszky Magyar Állami Földtani Intézet, myugdíjas
  • Gábor Timár ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Kulcsszavak: földtani térkép, archív térkép, georeferencia, 19. század, Magyarország

Absztrakt

A Magyar Királyi Állami Földtani Intézet és jogutódjai 150 éves történetük alatt Magyarország geológiai térképezésének legfontosabb bázisintézményei voltak. Az intézet történetének első rendszeres, közepes méretarányú földtani térképműve Magyarország (nem teljes) 1:144,000 méretarányú geológiai térképsorozata volt. A térképmű a Habsburg Birodalom második katonai felmérésének nyomtatott ún. részletes térképeit használta topográfiai alapként, amelyre kézi színezéssel vitték fel a földtani tartalom felületi jeleit. A térképmű több szelvénye két, néhány pedig három, különböző színezésben is megtalálható az intézet könyvtárában. Minthogy a térképmű készítése megelőzte, ill. részben egybeesett a nemzetközi földtani jelkulcsot egységesítő bolognai kongresszussal, egyik változat színei sem egyeznek meg a ma szokásossal. Megadjuk a térképmű georeferálásához szükséges metaadatokat, illetve egy mintaterületen (Balaton-felvidék) bemutatjuk az 1:144 000-es térképművön és a mai földtani alaptérképen ábrázolt bazalt-területek kiterjedésének eltérését.

Hivatkozások

ALBERT, G. (2019). The changing use-cases of medium and large-scale geological maps in Hungary — Proc. Int. Cartogr. Assoc. 2(4): 1-8. https://doi.org/10.5194/ica-proc-2-4-2019

BACHL-HOFMANN, C. (1999): Die Geologische Reichsanstalt von 1849 bis zum Ende des ersten Weltkriegs — In: BACHL-HOFMANN, C. et al. (szerk.): Die Geologische Bundesanstalt in Wien: 150 Jahre Geologie im Dienste Österreichs (1849–1999). Wien, Böhlau, pp. 55–77.

BARCZIKAYNÉ SZEILER R., HEGYINÉ RUSZNYÁK É., VIKOR ZS., OROSZ L., PENTELÉNYI A., SÍKHEGYI F., 2009: A földtani térképezés 140 éve — Térképválogatás a XVIII. századtól napjainkig. CD kiadvány, Magyar Állami Földtani Intézet.

BREZSNYÁNSZKY, K. 1996: Austro-Hungarian geological mapping before 1869 — Advances in Austrian–Hungarian Joint Geological Research, Budapest, 25–32.

BREZSNYÁNSZKY, K. & SÍKHEGYI, F.. 2007: Das Ungarische Geologische Institut, eine herausragende Werkstatt der thematischen Kartographie — Nova Acta Leopoldina 94, Nr. 349, pp. 49–69.

CAPELLINI, J. (szerk.) 1882: Congrès Géologique International, Compte Rendu, 2me Session, Bologne, 1881 — Impr. Fava et Garagnani, Bologne, 425 p.

FÜLÖP J., CSÁSZÁR G. HAAS J. & J. EDELÉNYI E. 1975: A rétegtani osztályozás, nevezéktan és gyakorlati alkalmazásuk irányelvei. Magyar Rétegtani Bizottság, Bp., 32 p.

GALAMBOS Cs. 2004: Földtani térképek felületi jelei — Geodézia és Kartográfia 56(7): 16–21.

GALAMBOS Cs. 2006: Digitális földtani térképek jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára — Doktori (Ph. D.) értekezés, ELTE Földtudományi Doktori Iskola, Budapest, 139 o.

GALAMBOS, Cs. 2009: Development of color signs and projections of the Hungarian archive geological maps — Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 44(1): 131-140. doi: 10.1556/AGeod.44.2009.1.13https://doi.org/10.1556/ageod.44.2009.1.13

GALAMBOS, Cs. 2019: Estimation of projection and datum metadata of the early country maps of Hungary — AUTH CartoGeoLab 14: 268-274.

GALAMBOS Cs., NÉMETH, K., TIMÁR, G. & BERECZKI, L. 2019: Change of map representation of volcanic rocks of Balaton Highland (Hungary, Europe) from 19th century to nowadays — Geoscience Society of New Zealand miscellaneous publication 152: 202.

GYALOG L. & SÍKHEGYI F. (sorozatszerk.) 2005: Magyarország földtani térképe, M=1:100 000

– Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa, Budapest.

HAIDINGER, W. 1845: Geognostische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie, M=1:864.000 — Térkép, 9 db. kőnyomatos szelvény.

HAUER F. 1867: Geologische Uebersichtskarte der österreichische Monarchie — Jahrbuch der

k. k. Geologischen Reichsanstalt 17. Band, I. Heft, Wien, p. 1-2.

HAVAS G. 2005: Földtani térképek publikálása internetes környezetben — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004: 167-174.

HOFSTÄTTER, E. (1989). Beiträge zur Geschichte der österreichischen Landesaufnahmen, I. Teil — Bundesamt für Eich- und Vermessungwesen, Wien, 196 p.

HUBMANN, V B. & CERNAJSEK, T. 2005: 175 Jahre geologische Karte der Steiermark —

Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark 134: 5-22.

INKEY, B. & SCHMIDT, S., 1880: Titkári közlemények — Földtani Értesítő 1(1–8): 149.

JANKÓ A. 2001: A második katonai felmérés — Hadtörténeti Közlemények 114: 103-129.

JANKÓ A. 2007: Magyarország katonai felmérései — Argumentum, Budapest, 196 p.

KORODI, E; HOFMANN, T. 2016: Historical cartographic overview and cartographic analysis of the geological map of Transylvania by Hauer (1861) — Geographia Technica 11(1): 44-53. doi: 10.21163/GT_2016.111.06https://doi.org/10.21163/gt_2016.111.06

KRETSCHMER, I., DÖRFLINGER, J. & WAWRIK, F. 2004: Österreichische Kartographie: Von den

Anfängen im 15. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert — Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 15: 1-361.

MKFI [Magyar Királyi Földtani Intézet] 1911: A Magyar Kir. Földtani Intézet Könyvtárának betűrendes címjegyzéke valamint a térképeknek és rajzbeli ábrázolásoknak földrajzilag csoportosított jegyzéke – MKFI, Budapest, pp. 450–469.

PENTELÉNYI A. & SÍKHEGYI F. 2010: Hazai földtani térképeink topográfiai alapjai – MÁFI Évi Jelentése: 81-95.

STAUB M. & SZONTAGH T. (szerk.) 1886: A magyar bizottság jelentése a geologiai nomenclatura és térképjelzések egyveretűsége ügyében a nemzetközi geologiai kongresszus harmadik ülésszakára (Berlin, 1885) — Földtani Közlöny 16: 30-39.

TIMÁR G., 2007: A ferrói kezdőmeridián — Geodézia és Kartográfia 59(12): 3-7.

TIMÁR, G., MOLNÁR, G., SZÉKELY, B., BISZAK, S., VARGA, J. & JANKÓ, A. 2006: Digitized maps

of the Habsburg Empire – The map sheets of the second military survey and their georeferenced version — Arcanum, Budapest, 59 p.

TURCZI G. 2005: Földtani térmodell építése – adatbázisok az intra- és interneten — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004: 125-130.

VITÁLIS GY. 1992: A Magyar Állami Földtani Intézet kiadásában és kiadványaiban megjelent archív földtani térképek 1869-1919 — In: A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1990. évről p. 641 (pp. 637–651)

Megjelent
2020-03-30