A csapadék hatása a rózsadombi források utánpótlódási és megcsapolódási területén

  • Petra Bodor Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, e-mail: petra.bodor28@gmail.com
  • Anita Erős Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
  • Judit Mádlné Szőnyi Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
  • József Kovács Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Kulcsszavak: Budai termálkarszt, utánpótlódás, megcsapolódás, langyos források, integrált csapadék

Absztrakt

A rózsadombi megcsapolódási terület a Budai termálkarszt részeként mind elméleti, mind gyakorlati szempontból kiemelt jelentőségű. Az itt felszínre jutó langyos vizek fizikai-kémiai paramétereiben zajló változások jobb megértése céljából vizsgáltuk a Molnár János-barlang – Boltív-forrás – Malom-tó rendszerét és a mögöttes áramlási rendszer feltételezett utánpótlódási területét. Saját mérések és folyamatos adatsorok elemzésével tanulmányoztuk a csapadék hatását a rendszer hőmérséklet, fajlagos elektromos vezetőképesség, pH, vízhozam és vízszint para métereire és a feltételezett utánpótlódási terület karsztvízszintjeire.
A kutatást az OTKA NK 101356 számú pályázat támogatta.

Megjelent
2015-12-01
Rovat
Értekezés