Rovatinformációk

Vizsgálatok

A rovatban a szerzők saját vizsgálati eredményeiket és az azokra alapozott következtetéseket ismertetik az előzmények és a nemzetközi adatok tükrében.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Bevezetés/Introduction, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/ Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Kulcsüzenetek 3, maximum 25 szavas mondatban az alábbi kérdések megválaszolásával:
  • Miért fontos a közleményben tárgyalt téma?
  • Mit lehetett eddig tudni erről a témáról?
  • Ez az írás mivel járul hozzá a téma jobb megértéséhez?
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 3000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  • Bevezetés (háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
  • Módszertan
  • Eredmények (többek közt a megvalósult minta jellemzői)
  • Megbeszélés
  • Következtetések
 • Szakirodalmi hivatkozások

Áttekintések

A rovatban megjelenő közlemények egy meghatározott témában, a szerző által előre megtervezett módszerrel összeválogatott szakirodalmat foglalják össze, és kritikusan értékelik. Az előre meghatározott keresési, válogatási és értékelési módszertant a kéziratban ismertetni szükséges.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Bevezetés/ Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/ Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Kulcsüzenetek 3, maximum 25 szavas mondatban az alábbi kérdések megválaszolásával:
  • Miért fontos a közleményben tárgyalt téma?
  • Mit lehetett eddig tudni erről a témáról?
  • Ez az írás mivel járul hozzá a téma jobb megértéséhez?
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 3000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  • Bevezetés (háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
  • Módszertan
  • Eredmények
  • Megbeszélés
  • Következtetések
 • Szakirodalmi hivatkozások

Vélemények

A rovat az egészség és jóllét témáját érintő vélemények, elképzelések, valamint vitaanyagok közlésével az építő jellegű szakmai párbeszéd elősegítését szolgálja. A Vélemények rovatban megjelentek a szerző álláspontját tükrözik, amik, természetesen, nem feltétlenül tükrözik a Szerkesztőség álláspontját.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Bevezetés/ Background, Vélemény/Opinion, Következtetések/Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Kulcsüzenetek 3, maximum 25 szavas mondatban az alábbi kérdések megválaszolásával:
  • Miért fontos a közleményben tárgyalt téma?
  • Mit lehetett eddig tudni erről a témáról?
  • Ez az írás mivel járul hozzá a téma jobb megértéséhez?
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 3000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  • Bevezetés (háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
  • Vélemény
  • Következtetések
 • Szakirodalmi hivatkozások

Mesterséges intelligencia

A rovatban megjelenő írásokban a szerzők az egészséghez és a jólléthez kapcsolódóan a mesterséges intelligencia (MI) használatához ajánlott ismereteket, illetve az MI felhasználásával nyert tapasztalatokat osztják meg.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Célkitűzés/Objective, Teljesítés/Accomplishment, Következtetések/Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 2000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  • Célkitűzés (célkitűzés/kérdésfeltevés)
  • Teljesítés
  • Következtetések
 • Szakirodalmi hivatkozások

Junior kutatók

A rovatban az egészség- és társadalom- és bölcsészetttudományok területén tanuló és tudományos pályára készülő hallgatók közleményei jelennek meg. A formai és szerkezeti elvárások megegyeznek a Vizsgálatokra vagy Áttekintésekre vonatkozó feltételekkel, kivéve a közlemény terjedelmét és azt, hogy az elbírálás a szerkesztőségen belül történik.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Bevezetés/Introduction, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/ Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Kulcsüzenetek 3, maximum 25 szavas mondatban az alábbi kérdések megválaszolásával:
  • Miért fontos a közleményben tárgyalt téma?
  • Mit lehetett eddig tudni erről a témáról?
  • Ez az írás mivel járul hozzá a téma jobb megértéséhez?
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 1500 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  • Bevezetés (háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
  • Módszertan
  • Eredmények (többek közt a megvalósult minta jellemzői)
  • Megbeszélés
  • Következtetések
 • Szakirodalmi hivatkozások

Vizuális kivonatok

A rovatban fontos üzenetet megjelenítő ábrák ismertetésére van lehetőség.

Elvárt tagolás:

 • Cím a következő formában: Vizuális kivonat: Cím (Visual extract: Title)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Törzsszöveg: pár soros háttérre, előzményre utaló felvezető maximum 200 szó terjedelemben; legfeljebb 3 ábra, alattuk ábraszöveg magyarázatokkal és a forrás megjelölésével; 3–5 mondatban az ismertető által megfogalmazott, a hazai alkalmazhatóságra vonatkozó megállapítások „Ajánlás” alcím alatt
 • Szakirodalmi hivatkozások

Recenziók

A rovatban több típusú tartalom ismertetésére van lehetőség:

 • Cikkismertetés: máshol megjelent és ott már szakbírált közlemények rövid összefoglalása
 • Szakdokumentum ismertetés: az egészség és jóllét fejlesztésének területét érintő koncepciók, ajánlások, irányelvek és módszertani útmutatók ismertetésére, a releváns szakterületek − többek között a népegészségtan, megelőző orvostan, pszichológia, táplálkozástudomány, sporttudomány, szociológia, szociális munka, szociálpolitika, neveléstudomány, közgazdaságtan, kulturális antropológia és határterületeik − hazai és nemzetközi szervezeteinek állásfoglalásának, legfontosabb munkaanyagainak, jelentéseinek vagy egyéb kiemelt fontosságú dokumentumainak, honlapjának ismertetése
 • Könyvismertetés: szakkönyv, kiadvány rövid bemutatása
 • Ajánlás: más folyóiratok aktuális lapszámának ajánlása
 • Fordítás: kiemelten fontos szakmai anyag szó szerinti fordítása, amennyiben a szöveg 50%-nál kisebb mértékben egyezik meg az eredeti szöveg fordításával

Elvárt tagolás:

 • Szerző által választott cím a következő formában: Cikkismertetés: Cím (Article review: Title); Szakdokumentum: Cím (Report: Title); Könyvismertetés: Cím (Book review: Title); Ajánlás: Cím (Recommendation: Title)
 • Ismertetendő cikk/szakdokumentum/könyv/honlap stb. pontos irodalmi hivatkozása (ld. később)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Amennyiben az ismertetett szöveg terjedelme azt megkívánja, magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract is beilleszthető maximum 500-500 szóban, amelynek tagolásáról a szerző dönt.
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 1000 szó terjedelemben nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat, az ismertetett dokumentum eredeti tagolásával, a végén 3–5 mondatban az ismertető által megfogalmazott, a hazai alkalmazhatóságra vonatkozó megállapítások „Ajánlás” alcím alatt
 • Szakirodalmi hivatkozások (bemutatott cikk/szakdokumentum/könyv/honlap hivatkozása, továbbá amennyiben az ismertetetten kívül a szerző más közleményre is hivatkozik)

Fordítások

A rovatban kiemelten fontos szakmai anyagok fordítása közölhető, amennyiben a szöveg legalább
50%-ban megegyezik az eredeti szöveg fordításával.

Elvárt tagolás:

 • Cím a következő formában: Fordítás: Cím (Translation: Title)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Törzsszöveg
 • Szakirodalmi hivatkozások

Szakmai hírek

A rovatban megjelentethető előzetes felhívás szakmai eseményekre, vagy utólagos tájékoztatás azokról, valamint szakmai szervezetek vagy kiemelkedő teljesítményű szakemberek bemutatása. A közlemény megfelelő tagolásáról a szerző dönt, terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 300 szót.

Hozzászólások

A rovatban a Folyóiratban (kivételes esetben máshol) megjelent közleményhez kapcsolódó észrevételt, véleményt lehet megjelentetni. A hozzászólás címét a szerző választhatja meg, de az első mondatban a hozzászólással érintett közleményre hivatkozzon. Lehetőség van egyéb szakirodalomra is hivatkozni, a közlemény megfelelő tagolásáról a szerző dönt, terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 500 szót.