Rovatinformációk

Vizsgálatok

A rovatban a szerzők saját vizsgálati eredményeiket és az azokra alapozott következtetéseket ismertetik az előzmények és a nemzetközi adatok tükrében.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Bevezetés/Introduction, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/ Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Kulcsüzenetek 3, maximum 25 szavas mondatban az alábbi kérdések megválaszolásával:
  -  Miért fontos a közleményben tárgyalt téma?
  -  Mit lehetett eddig tudni erről a témáról?
  -  Ez az írás mivel járul hozzá a téma jobb megértéséhez?
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 3000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  -  Bevezetés (háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
  -  Módszertan
  -  Eredmények (többek közt a megvalósult minta jellemzői)
  -  Megbeszélés
  -  Következtetések
  -  Szakirodalmi hivatkozások

Áttekintések

A rovatban megjelenő közlemények egy meghatározott témában, a szerző által előre megtervezett módszerrel összeválogatott szakirodalmat foglalják össze, és kritikusan értékelik. Az előre meghatározott keresési, válogatási és értékelési módszertant a kéziratban ismertetni szükséges.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Bevezetés/ Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/ Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Kulcsüzenetek 3, maximum 25 szavas mondatban az alábbi kérdések megválaszolásával:
  -  Miért fontos a közleményben tárgyalt téma?
  -  Mit lehetett eddig tudni erről a témáról?
  -  Ez az írás mivel járul hozzá a téma jobb megértéséhez?
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 3000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  -  Bevezetés (háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
  -  Módszertan
  -  Eredmények
  -  Megbeszélés
  -  Következtetések
  -  Szakirodalmi hivatkozások

Vélemények

A rovat az egészség és jóllét témáját érintő vélemények, elképzelések, valamint vitaanyagok közlésével az építő jellegű szakmai párbeszéd elősegítését szolgálja. A Vélemények rovatban megjelentek a szerző álláspontját tükrözik, amik, természetesen, nem feltétlenül tükrözik a Szerkesztőség álláspontját.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Bevezetés/ Background, Vélemény/Opinion, Következtetések/Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Kulcsüzenetek 3, maximum 25 szavas mondatban az alábbi kérdések megválaszolásával:
  -  Miért fontos a közleményben tárgyalt téma?
  -  Mit lehetett eddig tudni erről a témáról?
  -  Ez az írás mivel járul hozzá a téma jobb megértéséhez?
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 3000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  -  Bevezetés (háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
  -  Vélemény
  -  Következtetések
  -  Szakirodalmi hivatkozások

Mesterséges intelligencia

A rovatban megjelenő írásokban a szerzők az egészséghez és a jólléthez kapcsolódóan a mesterséges intelligencia (MI) használatához ajánlott ismereteket, illetve az MI felhasználásával nyert tapasztalatokat osztják meg.

Elvárt tagolás:

 • Magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract maximum 500-500 szó terjedelemben (Célkitűzés/Objective, Teljesítés/Accomplishment, Következtetések/Conclusions)
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni)
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 2000 szó terjedelemben, nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat:
  -  Célkitűzés (célkitűzés/kérdésfeltevés)
  -  Teljesítés
  -  Következtetések
  -  Szakirodalmi hivatkozások

Recenziók

A Recenziók rovatban több típusú tartalom ismertetésére van lehetőség:

 • Cikkismertetés: máshol megjelent és ott már szakbírált közlemények rövid összefoglalása.
 • Szakdokumentum: az egészség és jóllét fejlesztésének területét érintő koncepciók, ajánlások, irányelvek és módszertani útmutatók ismertetése, a releváns szakterületek − többek között a népegészségtan, megelőző orvostan, pszichológia, táplálkozástudomány, sporttudomány, szociológia, szociális munka, szociálpolitika, neveléstudomány, közgazdaságtan, kulturális antropológia és határterületeik − hazai és nemzetközi szervezeteinek állásfoglalásának, legfontosabb munkaanyagainak, jelentéseinek vagy egyéb kiemelt fontosságú dokumentumainak, honlapjának ismertetése.
 • Könyvismertetés: szakkönyv, kiadvány rövid bemutatása.
 • Ajánlás: más folyóiratok aktuális lapszámának ajánlása.
 • Fordítás: kiemelten fontos szakmai anyag szó szerinti fordítása.
 • Vizuális kivonat: fontos üzenetet megjelenítő ábra.

Elvárt tagolás:

 • Szerző által választott cím a következő formában: Cikkismertetés: Cím (Article review: Title); Szakdokumentum: Cím (Review: Title); Könyvismertetés: Cím (Book review: Title); Ajánlás: Cím (Recommendation: Title).
 • Ismertetendő cikk/szakdokumentum/könyv/honlap stb. pontos irodalmi hivatkozása (ld. később).
 • Kulcsszavak magyar és angol (Keywords) nyelven, minimum 3, maximum 5 (az OJS-ben egyesével, Enter-rel elválasztva kell beírni).
 • Amennyiben az ismertetett szöveg terjedelme azt megkívánja, magyar nyelvű Absztrakt és angol nyelvű Abstract is beilleszthető maximum 500-500 szóban, amelynek tagolásáról a szerző dönt.
 • Törzsszöveg lehetőleg maximum 1000 szó terjedelemben (Szakdokumentum esetén 3500 szó) nem beleszámítva a táblázatokat, kulcsszavakat és ábrákat, az ismertetett dokumentum eredeti tagolásával, a végén 3–5 mondatban az ismertető által megfogalmazott, a hazai alkalmazhatóságra vonatkozó megállapítások „Ajánlás” alcím alatt.
 • Szakirodalmi hivatkozások (bemutatott cikk/szakdokumentum/könyv hivatkozása, továbbá amennyiben az ismertetetten kívül a szerző más közleményre is hivatkozik).
 • Vizuális kivonat esetében a többi recenziótól eltérő formai elvárások: (cím: Vizuális kivonat: cím (Visual extract: title); Kulcsszavak/Keywords; pár soros háttérre, előzményre utaló felvezető szöveg; ábra; alatta ábraszöveg magyarázatokkal és a végén (Forrás: az ábrát közlő cikk címe, elérhetősége hiperlinkelve).

Szakmai hírek

A rovatban megjelentethető előzetes felhívás szakmai eseményekre, vagy utólagos tájékoztatás azokról, valamint szakmai szervezetek vagy kiemelkedő teljesítményű szakemberek bemutatása. A közlemény megfelelő tagolásáról a szerző dönt, terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 300 szót.

Hozzászólások

A rovatban a Folyóiratban (kivételes esetben máshol) megjelent közleményhez kapcsolódó észrevételt, véleményt lehet megjelentetni. A hozzászólás címét a szerző választhatja meg, de az első mondatban a hozzászólással érintett közleményre hivatkozzon. Lehetőség van egyéb szakirodalomra is hivatkozni, a közlemény megfelelő tagolásáról a szerző dönt, terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 500 szót.