Szerkesztőség

Bornemisza Ágnes, alapító szerkesztő

30 éve dolgozik az egészségügyben, 10 évig ápolóként, majd 20 évet területi ill. iskola védőnőként. Jelenleg tanársegédként dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán védőnő és szülésznő hallgatókat oktatva. Mellékfoglalkozásként mentálhigiénés szakember, és gyásztanácsadóként segít a veszteséggel küzdő családoknak, anyáknak elsősorban a perinatális gyász területén. Az egyetemi hallgatóknak önismereti csoportokat vezet, meseterápiás és rajzvizsgálati módszerekkel kíséri őket az (ön)felfedezés útján. Doktori disszertációját a perinatális gyász testvérekre gyakorolt hatásáról írja.


Gács Boróka, szerkesztő

Tanácsadó szakpszichológus, 10 éve a PTE Magatartástudományi Intézetének tudományos munkatársa, oktatója és kutatója, illetve az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék munkatársa, a Student Counselling és az Pszichológiai Konzultációs Szolgálat szakmai vezetője. Doktori képzését a PTE ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájában végezte el.  2020 óta az orvoskari Wellbeing Stratégia mentális jóllét projektjének vezetője.


Kiss Edina, alapító olvasószerkesztő

Pszichológus a nagykállói Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórházban. Osztályos, valamint ambuláns keretek között végez pszichodiagnosztikai vizsgálatokat és vezet pszichoterápiákat.


Kollányi Zsófia, alapító szerkesztő

Szociálpolitikus, közgazdász, az ELTE adjunktusa. Fő kutatási területe az egészségi állapot egyenlőtlenségei és az egészséget befolyásoló, komplex, társadalmi-ökológiai rendszer működése és megismerhetősége. 


Kutai Orsolya, alapító technikai főszerkesztő-helyettes

Közgazdász, kommunikációs szakember. Az elmúlt 10 évben számos egészségfejlesztési, prevenciós, népegészségügyi témájú hazai illetve európai uniós fejlesztés, projekt és kampány megvalósításában vett részt. Jelenleg a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben és az Országos Kórházi Főigazgatóságon dolgozik projektmenedzserként, kommunikációs területen.


Prievara Dóra, alapító szerkesztő

Pszichológusi diplomáját 2013-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte, tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. PhD értekezésének tárgya a problémás internethasználat pszicho-szociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei. Jelenleg az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszékén dolgozik adjunktusként.


Schmidt Judit, alapító olvasószerkesztő

2005-ben dietetikusként, 2009-ben egészségügyi szaktanárként végzett. 2022 elején teljesített egy munkahelyi wellbeing projektmenedzser képzést is, mivel a jóllét/wellbeing témája is közel áll a szakmai céljaihoz, tevékenységeihez. Elsősorban edukációval, prevencióval foglalkozik, cikkírás, lektorálás, előadástartás, blogolás, valamint szakmai háttéranyagok készítése révén. Az Új Diéta folyóirat szerkesztője.


Tarkó Klára, alapító szakmai főszerkesztő-helyettes

Fizika–angol szakos középiskolai tanári diplomáját 1995-ben szerezte a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. Jelenleg főiskolai tanári beosztásban dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet intézetvezetője és az Egészségszociológia és Életmód Tanszék tanszékvezetője. 2020 óta a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatási és innovációs dékánhelyettese.


Tóth Krisztina, alapító tördelőszerkesztő

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és újmédia grafikus szaktanácsadó. A kezdetektől kommunikációval/marketinggel, szerkesztéssel foglalkozik, elsősorban (táplálkozás-) egészségügyi területen. Emellett hátrányos helyzetű csoportokkal, főleg gyerekekkel foglalkozik, önkéntesként.


Vitrai József, alapító főszerkesztő

Biológus az alapvégzettsége, PhD dolgozatában az egészségegyenlőtlenségek okait elemezte. Vezető kutatóként részt vett több egészségfelmérésben, és egészségjelentés elkészítésében. Főosztályvezetőként kétszer is dolgozott az egészségügyi kormányzatban és több mint egy évtizedet a népegészségügy országos intézeteiben. 2019 végén nyugdíjba vonult, de számos projektben kutatóként aktív még. 2016 és 2022 között az Egészségfejlesztés folyóirat főszerkesztője volt, majd a Multidiszciplináris Egészség és Jóllét folyóirat alapító főszerkesztője lett. 2020-tól a Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület elnöke.