Cikkismertetés: Az egészségföldrajz és a viselkedési közgazdaságtan az egészségfejlesztés szolgálatában

  • Uzzoli Annamária HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest
Kulcsszavak: egészségföldrajz, viselkedési közgazdaságtan, egészségmagatartás-változtatás

Absztrakt

A cikkismertetés célja áttekintést és összegzést nyújtani a bemutatott cikk tartalmáról és főbb eredményeiről. Ennek során bemutatásra kerül a cikkben alkalmazott elméleti és módszertani háttér, valamint számos példa segítségével kerül ismertetésre az egészségföldrajz és a viselkedési közgazdaságtan szemléletének adaptálási lehetőségei az egészségfejlesztésben. Az egyes példák azokra a kutatási előzményekre vonatkoznak, amelyek a térbeli és időbeli jellemzőkön keresztül értelmezték az egészségmagatartás befolyásoló tényezőit. 

Hivatkozások

Barber, B. V., Kephart, G., Martin-Misener, R., Vallis, M., Matthews, S., Atkins, L., Cassidy, C., Curran, J. & Rainham, D. (2023). Integrating health geography and behavioral economic principles to strengthen context-specific behavior change interventions. Translational Behavioral Medicine, ibad065, https://doi.org/10.1093/tbm/ibad065

Bíró, A., Hajdu, T.; Kertesi, G. & Prinz, D. (2020). The Role of Place and Income in Life Expectancy Inequality: Evi-dence from Hungary. CERS-IE Working Papers, 19, https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2020/04/CERSIEWP202019.pdf

Kiss, É. (2016): Területi különbségek a hazai népesség egészségi állapotában, 1989 után. Területi Statisztika, 56(5), 483–519. https://doi.org/10.15196/TS560501

McGowan, V. J., Buckner, S., Mead, R., McGill, E., Ronzi, S., Beyer, F. & Bambra, C. (2021). Examining the effective-ness of place-based interventions to improve public health and reduce health inequalities: an umbrella re-view. BMC. Public Health, 21, 1888, https://doi.org/10.1186/s12889-021-11852-z

Pál, V., Boros, L., Trócsányi, A., Uzzoli, A., Nagy, Gy., Kovalcsik, T., Szilassi, P., Gál, T., Gulyás, Á., Pirisi, G., Ilcsikné Makra, Zs. & Lados, G. (2021). Életkörülmények, életminőség. Az életkörülmények és az életminőség települési oldala. Települési környezet. In: Kocsis, K., Kovács, Z. & Nemerkényi, Zs. (szerk.): Magyarország nemzeti atlasza 3. kötet. Társadalom. Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest. 170–175.

Scheiring, G., Irdam, D. & King, L. (2018). The wounds of post-socialism: a systematic review of the social determi-nants of mortality in Hungary. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 26(1), 1–31. https://doi.org/10.1080/25739638.2017.1401285

Megjelent
2024-06-12
Hogyan kell idézni
UzzoliA. (2024). Cikkismertetés: Az egészségföldrajz és a viselkedési közgazdaságtan az egészségfejlesztés szolgálatában. Multidiszciplináris Egészség és Jóllét, 2(2), 92-95. https://doi.org/10.58701/mej.15011
Folyóirat szám
Rovat
Recenziók