Cloninger bio-pszicho-szociális személyiség- modelljének dimenziói, mint közvetítők a szülői nevelési bánásmód és szerhasználat között

  • Madarász Csilla Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs
  • Reisz Ákos Márton Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs
  • Teleki Szidalisz Ágnes Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Pécs
Kulcsszavak: TCM, szülői nevelési bánásmód, szerhasználat

Absztrakt

BEVEZETÉS: Kutatásunkban a Cloninger pszicho-biológiai személyiségmodelljében (TCM) szereplő faktorok közvetítő hatását vizsgáltuk a szülői bánásmód és szerhasználat között. További kérdésfeltevésünk az volt, hogy maga a szülői bánásmód milyen hatással lehet közvetlenül a szerhasználatra.

MÓDSZERTAN: Vizsgálatunkban a Temperamentum és Karakter Kérdőív Rövid változatát (TCI-55), a Parker-féle Parental Bonding Instrument (H-PBI) magyar változatát, illetve egy általunk összeállított szerhasználati kérdőívet alkalmaztunk, mely magába foglalta az AUDIT első három kérdését tartalmazó rövidített változatát (AUDIT-C).

EREDMÉNYEK: A kérdőívcsomagot 165 fő (többségében egyetemi hallgató) töltötte ki. Az eredményekből kiderült, hogy a szülői bánásmód egyes dimenziói az Önirányítottságra, az Újdonságkeresésre, és az Ártalomkerülésre vannak hatással. A temperamentumfaktorok az alkohol, illetve a marihuána fogyasztásának megkezdésére és a dohányzási tendenciákra, az Önirányítottság a dohányzási szokásokra és az alkoholfogyasztásra van befolyással. A szülői bánásmód a szerabúzusra nincs közvetlen hatással.

KÖVETKEZTETÉSEK: A szerhasználat tekintetében a személyiség szintjén eredményeink az öröklött viselkedés közvetlen hatására, illetve a környezet közvetett hatására engednek következtetni, ami prevenció szempontjából igen releváns.

Hivatkozások

American Psychological Association (n.d). American Psychological Association: Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct https://www.apa.org/ethics/code

Bereczkei T. (2007). A személyiség genetikai alapjai In. Gyöngyösiné K. E., & Oláh A. (2007). Vázlatok a személyiségről - A személyiséglélektanalapvető irányzatainak tükrében. Új Mandátum Könyvkiadó.

Bradley, K. A., DeBenedetti, A. F., Volk, R. J., Williams, E. C., Frank, D., & Kivlahan, D. R. (2007). AUDIT-C as a Brief Screen for Alcohol Misuse in Primary Care. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 31(7), 1208–1217. https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2007.00403.x

Brody, A. L., Mandelkern, M. A., Olmstead, R. E., Scheibal, D., Hahn, E., Shiraga, S., Zamora-Paja, E., Farahi, J., Saxena, S., London, E. D., & McCracken, J. T. (2006). Gene Variants of Brain Dopamine Pathways and Smoking-Induced Dopamine Release in the Ventral Caudate/Nucleus Accumbens. Archives of General Psychiatry, 63(7), 808–816. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.7.808

Bush, K., Kivlahan, D. R., McDonell, M. B., Fihn, S. D., Bradley, K. A., & for the Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). (1998). The AUDIT Alcohol Consumption Questions (AUDIT-C): An Effective Brief Screening Test for Problem Drinking. Archives of Internal Medicine, 158(16), 1789–1795. https://doi.org/10.1001/archinte.158.16.1789

Clapp, P., Bhave, S. V., & Hoffman, P. L. (2008). How adaptation of the brain to alcohol leads to dependence: a pharmacological perspective. Alcohol Research & Health, 31(4), 310-339.

Cloninger, C. R., & Svrakic, D. M. (1997). Integrative Psychobiological Approach to Psychiatric Assessment and Treatment. Psychiatry, 60(2), 120–141. https://doi.org/10.1080/00332747.1997.11024793

Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A Psychobiological Model of Temperament and Character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 975–990. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1993.01820240059008

De Fruyt, F., Van De Wiele, L., & Van Heeringen, C. (2000). Cloninger’s Psychobiological Model of Temperament and Character and the Five-Factor Model of Personality. Personality and Individual Differences, 29(3), 441–452. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00204-4

Etter, J.-F., Pomerleau, C., De Saint-Hilaire, Z., & Pélissolo, A. (2003). Associations between smoking and heritable temperament traits. Nicotine & Tobacco Research, 5(3), 401–409. https://doi.org/10.1080/1462220031000094240

Gyöngyösiné K. E., & Oláh A. (2007). Vázlatok a személyiségről – A személyiséglélektanalapvető irányzatainak tükrében. Új Mandátum Könyvkiadó.

Hansenne, M., & Ansseau, M. (1999). Harm avoidance and serotonin. Biological psychology, 51(1), 77-81. https://doi.org/10.1016/S0301-0511(99)00018-6

Kose, S. (2003). A Psychobiological Model of Temperament and Character: TCI. Yeni Symposium, 41.

Kremer, I., Bachner-Melman, R., Reshef, A., Broude, L., Nemanov, L., Gritsenko, I., Heresco-Levy, U., Elizur, Y., & Ebstein, R. P. (2005). Association of the Serotonin Transporter Gene With Smoking Behavior. American Journal of Psychiatry, 162(5), 924–930. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.5.924

LeMarquand, D., Pihl, R. O., & Benkelfat, C. (1994). Serotonin and alcohol intake, abuse, and dependence: clinical evidence. Biological psychiatry, 36(5), 326-337.

Loke, A. Y., & Mak, Y. W. (2013). Family process and peer influences on substance use by adolescents. International journal of environmental research and public health, 10(9), 3868-3885.

Mirnics Zs. (2006). A személyiség építőkövei. Bölcsész Konzorcium.

Ono, Y., Yoshimura, K., Mizushima, H., Manki, H., Yagi, G., Kanba, S., Nathan, J., & Asai, M. (1999). Environmental and Possible Genetic Contributions to Character Dimensions of Personality. Psychological Reports, 84(2), 689–696. https://doi.org/10.2466/pr0.1999.84.2.689

Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1–10. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1979.tb02487.x

Patock-Peckham, J., & Morgan-López, A. (2010). Direct and Mediational Links Between Parental Bonds and Neglect, Antisocial Personality, Reasons for Drinking, Alcohol Use, and Alcohol Problems*. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 71, 95–104. https://doi.org/10.15288/jsad.2010.71.95

Reti, I. M., Samuels, J. F., Eaton, W. W., Bienvenu III, O. J., Costa Jr., P. T., & Nestadt, G. (2002). Influences of parenting on normal personality traits. Psychiatry Research, 111(1), 55–64. https://doi.org/10.1016/S0165-1781(02)00128-2

Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., & Bánki, M. C. (2005). Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív felhasználói kézikönyve. Medicina.

Steingrimsson, S., Carlsen, H. K., Lundström, E., Lundström, S., & Nilsson, T. (2020). Problematic Alcohol and Drug Use Is Associated with Low Self-Directedness and Cooperativeness. European Addiction Research, 26(6), 326–334. https://doi.org/10.1159/000506473

Schweitzer, R. D., & Lawton, P. A. (1989). Drug Abusers’ Perceptions of their Parents. Addiction, 84(3), 309–314. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1989.tb03464.x

Szabó, G., Szántó, Z., Susánszky, É., & Martos, T. (2016). A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített magyar változatának (TCI55) pszichometriai jellemzői hazai mintán. PSYCHIATRIA HUNGARICA, 31(4), Article 4.

Takeuchi, M. S. (2011). The Relationship of Temperament and Character Dimensions to Perceived Parenting Styles in Childhood: A Study of a Japanese University Student Population. The Open Family Studies Journal, 4(1), 09–14. https://doi.org/10.2174/1874922401104010009

Tóth I., & Gervai J. (1999). Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI): A Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 54(4), 551–566.

Vajda Zs., & Kósa É. (2005). Neveléslélektan. Osiris Kiadó.

Visser, L., de Winter, A. F., Vollebergh, W. A. M., Verhulst, F. C., & Reijneveld, S. A. (2013). The Impact of Parenting Styles on Adolescent Alcohol Use: The TRAILS Study. European Addiction Research, 19(4), 165–172. https://doi.org/10.1159/000342558

Young, J. E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (Revised). Professional Resource Press.

Winnicott,D.W. (1963/2004). Függőségtől a függetlenség felé az egyéni fejlődés során. In. Péley B.(Ed.), A kapcsolatbanbonatkozó lélek (133-140). Új Mandátum.

Megjelent
2023-12-15
Hogyan kell idézni
Madarász, C., Reisz, Ákos M., & Teleki, S. Ágnes. (2023). Cloninger bio-pszicho-szociális személyiség- modelljének dimenziói, mint közvetítők a szülői nevelési bánásmód és szerhasználat között. Multidiszciplináris Egészség és Jóllét, 1(4), 32-48. https://doi.org/10.58701/mej.12889
Folyóirat szám
Rovat
Vizsgálatok