Modellezési lehetőségek vizsgálata a települési viziközmű infrastruktúrák szempontjából I.

Kulcsszavak: árvíz, kockázat.modell, infrastruktúra, csapadék, lefolyás, tervezés

Absztrakt

Az időjárás természetes változékonyságának és bizonytalanságának köszönhetően a vízgazdálkodás sok területen jelentős kihívásokkal kell, hogy szembe nézzen. A jövőbeli stratégia első lépése a jelen és a jövőbeli árvízkockázatok  felbecsülésével kell, hogy kezdődjön. A kockázat értékelést integrált módon kell végrehajtani; azonosítani kell az összes vízzel kapcsolatos kockázati tényezőt. Ezeknek a kockázati tényezőknek a hidrológiai és hidraulikai jellemzőit a vízgyűjtő-gazdálkodással kontextusban kell modellezni. A jövőben a kockázat mennyiségi meghatározását a hidrometeorológiai adatok elemzésével és az árvizek hidraulikai szimulációjával kell kezdeni. Számos, különböző eshetőséget kell modellezni azért, hogy következtetni tudjunk a városi árvizek jövőbeli változásának valószínűségére. Az ilyen fajta modellek információval szolgálnak a várható árvizek gyakoriságáról és nagyságáról, kijelölve ez által az árvízi elöntésnek kitett területeket. Az átfogó kutatási célom a települési földhasználat és a városi árvízkockázat különböző szempontjainak együttes kezelése, és az azokkal történő sikeres gazdálkodás lehetőségeinek meghatározása a kritikus víziközmű infrastruktúrák szempontjából. Tekintettel a téma terjedelmére a dolgozat két részből álló cikksorozat formájában kerül kidolgozásra. A cikksorozat első részének célja a víziközmű infrastruktúra modellezési lehetőségeinek vizsgálata a települési víziközmű infrastruktúrák szempontjából. A cikksorozat második részben kerül tárgyalásra a városi lefolyás vizsgálata és a fontosabb modellek bemutatása.

Hivatkozások

Bognár Balázs; Kátai-Urbán Lajos; Vass Gyula: A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméről szóló szabályozás végrehajtása Magyarországon, BOLYAI SZEMLE XXIII. évfolyam, 2014/2. szám, pp. 105-106. (105-111), [Online] Elérhető: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/bolyai-szemle-2014_-ev-2_-szam.original.pdf (letöltve: 2022. 01. 14.)

Bonnyai Tünde; Bognár Balázs (szerk.): Kritikus infrastruktúrák védelme I. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, pp. 34-35. (1-146), (2019) [Online] Elérhető: https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12450/595_kritikus_infrastrukturak_vedelme.pdf?sequence=1#page=10 (letöltve: 2022. 01. 14.)

Bognár Balázs; Bonnyai Tünde; Görög Katalin; Kátai-Urbán Lajos; Vass, Gyula: LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK VÉDELME: Kézikönyv a katasztrófavédelmi feladatok ellátására, pp 70. (1-149), Budapest, (2015) ISBN: 9786155057496

Raghav Pant „et alii”: Critical infrastructure impact assessment due to flood exposure, Journal of Flood Risk Management, Special Issue: Land for Flood Risk Management, A catchment-wide and multi-level perspective, pp. 22-33. (1-12), 2016. https://doi.org/10.1111/jfr3.12288 [Online] Elérhető: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12288 (letöltve: 2020. 05. 20.)

Knolmár Marcell: Számítógéppel segített csatornatervezés, doktori értekezés tézisei, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, pp. 2-3. oldal (1-16), 2011. [Online] Elérhető: https://repozitorium.omikk.bme.hu/bitstream/handle/10890/5804/tezis_hun.pdf?sequence=3&isAllowed=y (letöltve: 2020. 05. 21.)

Merhawi GebreEgziabher; Yonas Demissie: Modeling Urban Flood Inundation and Recession Impacted by Manholes, Water, Volume 12., pp. 1-3. (1-22), 2020. [Online] Elérhető: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/4/1160 (letöltve: 2020. 05. 21.)

David Butler; John W. Davies: Urban drainage, (3rd ed.), Spon Press, Tayor & Francis, pp. 469-470. (1-625), 2011. ISBN 0-203-84905-1

EmmanuelMignot; XuefangLi; Benjamin Dewals: Experimental modelling of urban flooding: A review, Journal of Hydrology, Elsevier, 568., pp 335. (334-342) 2019. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.11.001, [Online] Elérhető:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169418308485 (letöltve: 2020.05. 14.)

EmmanuelMignot; XuefangLi; Benjamin Dewals: Experimental modelling of urban flooding: A review, Journal of Hydrology, Elsevier, 568., pp 336. (334-342) 2019. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.11.001, [Online] Elérhető:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169418308485 (letöltve: 2020.05. 14.)

Ámon Gergely: Települési vízrendszerek tervezése modellezéssel, Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Dialóg Campus, pp. 108. oldal (1-326), 2017. ISBN 978-615-5845-22-2 (elektronikus), [Online] Elérhető: https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/Kézikönyv.pdf (letöltve: 2020. 05. 14.)

Ámon Gergely: Települési vízrendszerek tervezése modellezéssel, Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Dialóg Campus, pp. 117. oldal (1-326), 2017. ISBN 978-615-5845-22-2 (elektronikus), [Online] Elérhető: https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/Kézikönyv.pdf (letöltve: 2020. 05. 14.)

Ámon Gergely: Települési vízrendszerek tervezése modellezéssel, Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Dialóg Campus, pp. 109. oldal (1-326), 2017. ISBN 978-615-5845-22-2 (elektronikus), [Online] Elérhető: https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/Kézikönyv.pdf (letöltve: 2020. 05. 14.)

Szatmári József „et alii”: Modellek a geoinformatikában, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, pp. 58. oldal (1-177), 2013. [Online] Elérhető: http://eta.bibl.u-szeged.hu/1320/1/modellek_a_geoinformatikaban.pdf (letöltve: 2020. 05. 15.)

Szatmári József „et alii”: Modellek a geoinformatikában, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, pp. 47. oldal (1-177), 2013. [Online] Elérhető: http://eta.bibl.u-szeged.hu/1320/1/modellek_a_geoinformatikaban.pdf (letöltve: 2020. 05. 15.)

Szatmári József „et alii”: Modellek a geoinformatikában, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, pp. 50. oldal (1-177), 2013. [Online] Elérhető: http://eta.bibl.u-szeged.hu/1320/1/modellek_a_geoinformatikaban.pdf (letöltve: 2020. 05. 15.)

Baranka Györgyi „et alii”: Klasszikus dinamikus meteorológiai feladatgyűjtemény II, ETankönyv, ELTE

ermészettudományi Kar, Budapest, pp. 102. oldal (1-532), 2013. [Online]

Elérhető: http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Klasszikus_dinamikus_READER.pdf (letöltve: 2020. 05. 22.)

André Paquiera; Emmanuel Mignotb; Pierre-Henri Bazin: From Hydraulic Modelling to Urban Flood Risk, Procedia Engineering, Volume 115., pp. 44. (37-44), 2015. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.07.352 [Online] Elérhető:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815016355?via%3Dihub (letöltve: 2020. 05. 14.)

André Paquiera; Emmanuel Mignotb; Pierre-Henri Bazin: From Hydraulic Modelling to Urban Flood Risk, Procedia Engineering, Volume 115., pp. 37. (37-44), 2015. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.07.352 [Online] Elérhető:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815016355?via%3Dihub (letöltve: 2020. 05. 14.)

André Paquiera; Emmanuel Mignotb; Pierre-Henri Bazin: From Hydraulic Modelling to Urban Flood Risk, Procedia Engineering, Volume 115., pp. 38. (37-44), 2015. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.07.352 [Online] Elérhető:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815016355?via%3Dihub (letöltve: 2020. 05. 14.)

Szlávik Lajos; Sziebert János, Zellei László: Hidrológia-Hidraulika, Egyetemi jegyzet, pp. 27. (1-218), 2002. [Online] Elérhető: http://www.ontozesmuzeum.hu/download/hidrologia.pdf (letöltve: 2020. 08. 14.)

Till Sára; Csizmadia Péter: Áramlástechnikai rendszerek, kézirat, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, pp. 45. (1-88), Budapest, 2019.

Megjelent
2023-12-09
Hogyan kell idézni
MrekvaL. (2023). Modellezési lehetőségek vizsgálata a települési viziközmű infrastruktúrák szempontjából I. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(2), 228-241. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13628
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek