A magyar tűzoltóság szocialista típusú átszervezése

Kulcsszavak: állami tűzoltóság, központi irányítás, katonai szervezet, szovjet modell

Absztrakt

Mintegy hetvenöt évvel ezelőtti dátumhoz, 1947-hez kapcsolható a tűzoltóság szocialista típusú átszervezésének kezdete, ekkor hozták létre Országos Tűzoltó Főparancsnokságot. Ugyanakkor maga a folyamat már előbb, 1945-ben elkezdődött és mintegy 1955-ig tartott. Ennek során a tűzoltóság addigi szervezeti kereteit megszüntették, létrejött az egységes állami tűzoltóság. A területi közigazgatásból a tűzrendészet (tűzvédelmi igazgatás) állami rendészeti feladattá vált. Később, a teljes körű centralizálás eredményeként megszüntették az Országos Tűzoltó Főparancsnokságot és központi irányító szervként létrehozták Belügyminisztérium V. Tűzrendészeti Főosztályát.

Hivatkozások

Ideiglenes Nemzeti Kormány 10.280/1945. ME számú rendelete A tűzoltóság és a tűzrendészet újjászervezéséről. Magyarországi Rendeletek Tára Budapest, 1946. 1017. oldal

dr. Gál László Tűzrendészet Magyarországon 1870-től napjainkig II. – 1945-1996 http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/548-tuzrendeszet-magyarorszagon-1870-tol-napjainkig-ii-1945-1996.pdf

Tarján Rezső – Minárovics János: Az önkéntes tűzoltóságok történetéből. (Belügyminisztérium Tűzrendészeti Országos Parancsnoksága, 1968. Budapest.) 68-69. oldal

Az 5.090/1948. Korm. számú rendelet az állami tűzoltóság szervezése és a tűzoltóság szervezete tárgyában

Magyar Tűzoltó I. évfolyam 4. szám 1949. augusztus 9. oldal.

Magyar Tűzoltó II. évf. 2. szám 1950. február 1. 10. oldal.

Tűzrendészeti Utasítás, /1963. (VII.5.) BM rendelet

Megjelent
2023-11-30
Hogyan kell idézni
BerkiI. (2023). A magyar tűzoltóság szocialista típusú átszervezése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(1), 182-197. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13532
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek