A hő- és füstelvezető rendszerek vezérlésének sajátosságai

Kulcsszavak: tűzjelző rendszer, jelzés, vezérlő központ, vezérlés, hő- és füstelvezetés

Absztrakt

A zártéri tüzek fejlődése és ezzel párhuzamosan a mutatkozó tűzveszéllyel, valamint a keletkezhető károkkal többnyire szoros összefüggésben van a tűz által kiváltott égési folyamatokat kísérő jelenségek léptékével. A tűz fejlesztette szétterjedő füst, illetőleg a zárttérben kialakuló hőtranszport-folyamatok által a térelhatárolással érintett környezetbe tartósan közvetített égéshő rendre növekvő mértékben veszélyezteti az épületben tartózkodókat, illetve magát az épület szerkezeti elemeit. Az elvárt tűzbiztonság szintjének szavatolása még a dinamikusan fejlődő tűz jelentette körülmények között is megköveteli a gyors és hatékony beavatkozást. Az ezt szavatoló technikai megoldások meghatározó elemei a hő- és füstelvezető rendszerek, amelyek a mérgező gyújtó- és szerkezetkárosító hatással bíró magas hőmérsékletű, és ezzel egyidejűleg láthatóságot időben egyre dinamikusabban csökkenteni képes levegő és égéstermékből álló gázok elvezetését teszi lehetővé. Mindezekből nyilvánvaló, hogy gyakorta az ezen tekintetben különösen veszélyeztetett terekben különös figyelemmel kell a hő- és füstelvezető szerkezetek hatékony rendszerbe szervezéséről gondoskodni. A jelen írás szerzői a tűzbiztonság ezen aspektusát veszik írásukban górcső alá.

Hivatkozások

Johann Haidlmair: A biztonsági kémény - Biztonság, életminőség, gazdaságosság, (Soós Gy. ford.) SCHIEDEL Kéménygyár Kft., Budapest 2009., ISBN 978-963-513-218-8, 24. o.;

Weber G. - Arndt S. - Frick T.: Építmények üzemeltetésének és karbantartásának munkabiztonsági tervezése, (Walz. G. ford.) Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, Budapest,2006., ISBN 3-86509-156-3, 616. o.;

Arany S. – Fetser I.: A hő- és füstelvezetés elmélete és gyakorlata a tűzmegelőzésben, Tűzvédelmi Kézikönyv, OMKK, 1991., ISBN 963-593-513-114, 41. o.;

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 3.4:2022.06.13 Hő és füst elleni védelem,

https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2022-04/78637.pdf,

(letöltve: 2022. november 22.);

Kruppa Attila: Villamos vezetékrendszerek tűzvédelme, OBO Bettermann Kft., 2013., 140. o.;

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;

Nagy Katalin: Könnyű, gyors recept csarnoképületek természetes hő- és füstelvezetésének méretezéséhez, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2009. XVI. évf. 1. szám, 39. o.;

Heizler György: Hő- és füstelvezetõk telepítési kérdései, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2005. XII. évf. 3. szám, 7. o.;

Merschbacher, A.: RWA-Anlagen. In: Brandschutzfibel. Springer Vieweg 2018., Wiesbaden, ISBN 978-3-658-21138-7;

Vinzent Fliegner: Rauchableitung in Treppenräumen, FeuerTRUTZ Magazin 2016. X. https://bauwerkplan.de/sites/default/files/pdfs/FSB_V%C3%96-im-Feuertrutz-Magazin.pdf,

o., (letöltve: 2022.10.04.);

Nagy Katalin: A puding próbája az evés – a füstelvezetőké a próbanyitás II., Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2008. XV. évf. 2. szám, 46. o.

Bereczk László: Füstmentes lépcsőházak, lépcsőházak füstmentesítése, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2005. XII. évf. 3. szám, 14. o.;

Nagy Katalin: Hogyan olvassuk a CE jelölésû természetes hõ- és füstelvezetõ berendezések adatait?, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2008. XV. évf. 2. szám, 48. o.;

Takács Lajos, Szikra Csaba, Zsitva Attila - Hő- és füstelvezetéssel ellátott csarnoképületek légpótlásra is figyelembe vett dokkolókapuinak áramlási vizsgálata, http://real.mtak.hu/id/eprint/117220;

MSZ EN 12101-6 Füst- és 5 hőszabályozó rendszerek. 6. Rész: Nyomáskülönbség elven működő rendszerek műszaki előírása. Szerelvények;

Ambrus István et al: Módosulások a hő- és füstelvezetésben, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2006. XIII. évf. 2. szám, 11. o.

John H. Klote, James A. Milke: Design of Smoke Management Systems, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 1992., ISBN 0910110883,

Kádár Péter: Intelligencia az erősáramú hálózatokban, In: BMF (szerk.) Intelligens Energiarendszerek: a villamosenergia-ellátás új technológiai lehetőségei, Budapest, Magyarország : Budapesti Műszaki Főiskola (2007) 73 p., http://conf.uniobuda.hu/energia2007/1_KadarPeter.pdf, pp. 9-20. , 12 p.;

Rónyai Sándor: Az ideális motorindító, Villanyszerelők lapja, 2004. ISSN: 1588-8770,

https://www.villanylap.hu/lapszamok/2004/junius/188-az-idealis-motorindito, (letöltve

04.);

N Sukarma1, I K Ta1 and I M Sajayasa1: Comparison of three phase induction motor start using DOL, Star Delta and VSD Altivar, Journal of Physics: Conference Series, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1450/1/012045/pdf, (letöltve2022.11.11.);

G. Bhuvaneswari; S. Charles; Manjula G. Nair: Power quality studies on a Soft-start for an induction motor, In: 2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, Chicago 2008.,

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4517215, (letöltve 2022.11.11.);

Megjelent
2023-11-30
Hogyan kell idézni
KrepuskaA. I., & NagyR. (2023). A hő- és füstelvezető rendszerek vezérlésének sajátosságai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(1), 25-46. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13523
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek