A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eszköznyilvántartásának fejlesztési lehetőségei

Kulcsszavak: eszköznyilvántartás, RFID, logisztika, leltár, katasztrófavédelem

Absztrakt

A hivatásos katsztrófavédelmi szerv a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően köteles leltározni a készleteit és eszközeit. A jelenlegi leltározási folyamat időigényes, a leltározó személyek alapfeladataik ellátása mellett több napot töltenek el vele. A szerző a publikációban ismerteti az RFID technológiát és bemutatja, hogy alkalmazása esetén a folyamat gazdaságosabbá tehető, a kezdeti viszonylag magas beruházási költségek megtérülnek.

Hivatkozások

Muhoray Árpád: Katasztrófa megelőzés I. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. (2016.) 7. p.

Muhoray Árpád: A katasztrófavédelmi műveletek tervezése és szervezése. Szekszárd II. Tolna Megyei Polgári Védelmi Munkaműhely, (2019.) 12. p.

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

Bohács Gábor – Hermann Gyula: Identifikációs rendszerek. Budapest, Typotex, (2011.) p. 102.

Iolanda Satoca: Decathlon incrasese sales throught RFID technology https://businesslogisticsupf.wordpress.com/2016/11/25/decathlon-increases-sales-throughrfid-technology/ downloaded 2022.11.18.

Raghu Das: RFID Forecast, Players and Opportunities 2019-2029,http://www.idtechex.com/en/research-report/rfid-forecasts-players-and-opportunities-2019-2029/700, downloaded: 2022.11.18.

Kátai-Urbán, Lajos – Vass, Gyula: Katasztrófavédelmi PhD doktori képzés és kutatás. Védelem Tudomány: Katasztrófavédelmi Online Tudományos Folyóirat 4 : 3 pp. 165-184., 20 p. (2019)

Megjelent
2023-11-29
Hogyan kell idézni
Kiss Ádám. (2023). A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eszköznyilvántartásának fejlesztési lehetőségei. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(2), 188-199. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13521
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek