A magyar önkéntesek kategóriái és lehetséges fejlesztésük iránya az ár- és belvizek elleni védekezések tükrében

Kulcsszavak: önkéntesség, önkéntes kategóriák, önkéntesi motiváció, fejlesztés, árvíz, katasztrófavédelem

Absztrakt

Az ár és belvizek során magyar önkéntesek sokasága segíti a hazai védekezés feladatait. Létszámuk növekedése elemi érdeke az országnak, támogatásukhoz meg kell ismerni a magyar jogrend szerinti kategóriáikat, azok erősségeit és gyengeségeit, a fejlesztésük és motiválásuk lehetőségeit. Az egyes kategóriák védekezésbe történő tervezése és bevonásának lehetősége, hatékonysága nagymértékben eltér. Az állampolgárok, a polgári védelmi szervezetek, az önkéntes civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és a nemzetközi önkéntesek összessége nyújtott eddig kellő önkéntesi erőt akár a történelmi 2013. évi Dunai árvíz ellen. A védekezések vezetőinek szerepe és felelőssége az önkéntesek számának folyamatos növelése, motiválásuk, hatékony alkalmazásuk. A szerző a cikkében a fejlesztési lehetőségeket vizsgálja, javaslatok ad, amelyekkel növelhető a védekezés hatékonysága.

Hivatkozások

MENDEL, G.: Villager work together to build flood defenses to keep the floodwaters out of their community, 2010, Pakistan. In. JHA, A. K., BLOCH, R., LAMOND, J., Cities and Flooding. A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. 38. Washington, D.C.: The World Bank, 2012. http://futuredirections.org.au/wp-content/uploads/2012/02/Full_Report_3518.pdf (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

BELÜGYMINISZTÉRIUM: Jelentés Magyarország Nemzeti Katasztrófakockázatértékelési módszertanáról, és annak eredményeiről. 2014. 07. 14. http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=410&year=2014#!DocumentBrowse (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

BÁRDOS Z., MUHORAY Á.:A települések vízkár elleni védekezési feladatainak változása a megváltozott jogszabályi környezetben, Hadmérnök IX (3) pp. 48-60. http://www.hadmernok.hu/143_05_bardosz_ma.pdf (A letöltés ideje: 2016. 10. 10.)

Folyókká változtak Budapest utcái. www.origo.hu/itthon/20150817-eso-viharidojaras-felhoszakadas.html (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

JHA, A., K., BLOCH, R., LAMOND, J.: Cities and flooding. A guide to integrated urban flood risk management for the 21st century. Washington, D.C.: The World Bank, 2012. http://eprints.lse.ac.uk/55857/1/Lopez,A_Understanding_flood_hazard_in_Cities_and_flooding_2012.pdf (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

WADEY, M. P.: Understanding defence failures and coastal flood events: a case study approach. Southampton: University of Southampton, Faculty of Engineering and the Environment, 2013. (Doctoral Thesis) http://eprints.soton.ac.uk/359740/ (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

SMITH, A., NEWING, A., QUINN, N., MARTIN, D., COCKINGS, S., NEAL, J.:Assessing the impact of seasonal population fluctuation on regional flood risk management. ISPRS International Journal of Geo-Information, 4 3 (2015), 1118–1141. www.mdpi.com/2220-9964/4/3/1118 (A letöltés ideje: 2017. 02. 20.)

HORNYACSEK J., VERES V.: The interaction between disasters and security. AARMS, 8 3 (2009), 385–402. http://ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/1886/01horn.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139408.323133 (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

Big society threatened by lack of volunteers. www.theguardian.com/society/joepublic/2010/aug/24/big-society-lack-of-volunteers (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

Lehet-e egységesen motiválni a különböző generációs munkaerőt. www.hrportal.hu/hr/lehet-e-egysegesen-motivalni-a-kulonbozo-generaciosmunkaerot-20140130.html (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

NIKODÉM E.: A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei. Budapest:Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. (Doktori értekezés) https://ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9835/Nikod%c3%a9m%20Edit%20%c3

%a9rtekez%c3%a9s?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

KOVÁCS A.: Megkezdődtek a kitelepítések. In. Szeretlek Magyarország.hu 2013. 06. 14. www.szeretlekmagyarorszag.hu/arviz-deltol-veszelyhelyzet-budapesten es-harom-megyeben (A letöltés ideje: 2016. 11.04.)

PÉTERFALVI A.: Átláthatóság a védelmi igazgatásban. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. (Doktori értekezés) http://ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10053/peterfalvi_attila.pdf?sequence=10&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2016. 10.09.)

VERESNÉ HORNYACSEK J.: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései. (Doktori értekezés) Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2005. http://ludita.uninke. hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9735/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2016. 10.09.)

ÜVEGES L.: A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2002. (Doktori értekezés) http://ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9850/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequ

ence=2&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2016. 10.09.)

KIROVNÉ RÁCZ R. M.: Az éghajlatváltozás okozta hidrológiai katasztrófák elleni védelem oktatásának helyzete, fejlesztési lehetőségei. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. (Doktori értekezés) http://m.ludita.uninke.hu/repozitorium/handle/11410/9949 (A letöltés ideje: 2016. 10.09.)

A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142890.324506 A letöltés ideje: 2017.02.27.)

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140039.291215 (A letöltés ideje: 2017.02.27.)

KISS B., MUHORAY Á.: A hazai kutató – mentő szervezetek. Hadtudomány, 24 1–2 (2014), 92–107. http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_9.pdf (A letöltés ideje: 2016.10.10.)

CSEFFÓ K.: A kárhelyszíni beavatkozás során közreműködő szervezetek együttműködésének vizsgálata. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. (Doktori értekezés) http://m.ludita.uninke.

hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9579/Cseff%c3%b3%20K%c3%a1roly%

%c3%a9rtekez%c3%a9s?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2016.10.09.)

BOGNÁR B.: A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2009. http://ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9596/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequ

ence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2016.10.09.)

SCHWEICKHARDT G.: Nemzetközi Katasztrófa-elhárítási jog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. http://ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/8560/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2016.10.09.)

SÁFÁR B., MUHORAY Á.: Egységes helyzetértékelő csapatok alkalmazása a Vöröskereszt nemzetközi katasztrófa válaszadási rendszerében. Hadmérnök, VII 2 (2012), 173–183. http://hadmernok.hu/2012_2_safar_muhoray.pdf (A letöltés ideje:2016.10.11.)

MUHORAY Á., TEKNŐS L.: A HUNOR hivatásos nehéz kutató - mentő mentőszervezet alkalmazásának logisztikai feladatai, Hadmérnök, 25: (E-szám) pp. 14-23. http://real.mtak.hu/23389/1/2_MUHORAY_TEKNOS.pdf (A letöltés ideje: 2016.10.10.)

Megjelent
2023-11-15
Hogyan kell idézni
HábermayerT., & HábermayerT. (2023). A magyar önkéntesek kategóriái és lehetséges fejlesztésük iránya az ár- és belvizek elleni védekezések tükrében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(2), 88-124. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13112
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek