Aktuális szám

Évf. 44 (2022)
Megjelent: 2022-12-30

Könyvszemle

Az összes folyóiratszám megtekintése
Tisztelt Olvasónk!

Köszöntjük a Névtani Értesítő honlapján. A folyóirat névtudományi témákkal foglalkozik; a benne megjelenő cikkek szerzői széles szakmai körből, a nyelvészet és a társtudományok magyarországi és határokon túli kutatói közül kerülnek ki.  

Farkas Tamás
felelős szerkesztő

 

 

A Névtani Értesítő a magyar névkutatás 1979-ben alapított, lektorált, az ERIH által jegyzett szakfolyóirata. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A folyóirat Tanulmányok rovata új kutatási eredmények közlésének ad helyet; Műhely rovatában aktuális hazai és nemzetközi munkálatokról, szakmai eseményekről számol be; Könyvszemle és Folyóiratszemle rovatai a magyar és a külföldi szakirodalom újabb kiadványairól közölnek ismertetéseket.

A benyújtott kéziratok elbírálása mindkét irányban anonim, kettős lektorálással történik.

A Névtani Értesítő több nemzetközi névtudományi szakfolyóirattal tart fenn kapcsolatot, számait többük rendszeresen szemlézi. Kötetei angol tartalomjegyzékkel és tartalmi összefoglalókkal jelennek meg. A folyóirat jelen van a következő adatbázisokban és repozitóriumokban: Scopus, DOAJ, MLA Bibliography,  MATARKA, EPA, REAL, EDIT.

 

Névtani Értesítő, founded in 1979, is a peer-reviewed journal of Hungarian onomastics. It is co-published by the Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies of Eötvös Loránd University and the Society of Hungarian Linguistics. In the journal, the section “Articles” releases new research results; the section “Onomastics and Events” reports on current Hungarian and international works and professional events; the sections “Book Reviews” and “Reviews on Periodicals” review the latest publications of Hungarian and foreign specialized literature. The authors of the articles published in the journal are representatives of various fields of sciences, mostly researchers of Linguistics and of the related branches of Humanities and Social Sciences from Hungary and the neighbouring countries. Submitted papers go through a blind double peer-reviewing process. The journal Névtani Értesítő keeps up relations with several international onomastic journals, many of which regularly review its issues. The issues of the journal Névtani Értesítő are published in Hungarian, with English lists of contents and abstracts.