A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2008-ban: Bauko János

Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere)

  • János Bauko Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Absztrakt

PhD thesis on Onomastics defended in 2008


The brief summaries and the most important data of onomastic PhD dissertations defended successfully at doctoral schools in Hungary are published regularly in Névtani Értesítő: year of completion, size, consultant, opponents, date of defence. – More detailed summaries, summaries in English and complete dissertations can be found on the home page of the Onomastic Section of the Society of Hungarian Linguistics (http://nevtan.mnyt.hu). A copy of the dissertations can be found in the libraries of the respective universities. – The dissertation presented here: Bauko, János: Surveying nicknames in bilingual environment (Systems of nicknames in four Hungarian settlements of Slovakia).

Megjelent
2009-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Műhely