A tudományos szakfordítás empirikus kutatásának módszertani lehetőségeiről

  • Krisztina Károly

Absztrakt

A kvantitatív és kvalitatív szemléletű alkalmazott nyelvészeti kutatási módszerek, s velük együtt a fordítástudomány módszertani eszköztára gyors és eredményes fejlődésen ment keresztül az 1970-es évek óta. Tanulmányomban ennek a folyamatnak a legfontosabb eredményeibe nyújtok betekintést, kutatásmódszertani megközelítésben, a tudományos szakfordítás vizsgálatában alkalmazott kutatási módszerek területén. Az egyes módszertani megoldások lehetőségeit és alkalmazási módjait konkrét vizsgálatok példáin keresztül mutatom be és kitérek a kutatásokat és a korpuszépítést veszélyeztető megbízhatósági és hitelességi (validitási) problémákra és ezek lehetséges megoldásaira. Dolgozatom a bemutatottak nemzetközi és hazai implikációival zárul.

Megjelent
2020-05-20