Tudományfordításról fordítástudományi megközelítésben

  • Krisztina Károly

Absztrakt

A tudomány és a tudományos gondolkodás fejlődésével számos diszciplína foglalkozik, de ezek a fordítás és azon belül is a tudományos szakfordítás, valamint a (szak)fordítók tudományformáló szerepét csak érintőlegesen, vagy egyáltalán nem vizsgálják. Annak ellenére van ez így, hogy ma már látjuk, hogy a tudományos szakfordítás nem csak filológiai kérdés: meghatározó tényező a tudomány és az emberiség tudományos gondolkodásának az alakulásában, fejlődésében. Tanulmányom ezt a tézist igazolja, és arra világít rá, hogy a fordítás miért és miként járul hozzá a tudomány és a tudományos gondolkodás fejlődéséhez, és hogy a fordítástudománynak miért van sajátos és egyedülálló szerepe ennek alaposabb megértésében és szélesebb körű, diszciplínákon átívelő megértetésében.

Megjelent
2020-01-22