A fordításra vonatkozó nézetek szerepe a fordítási teljesítményben

Absztrakt

A jelen tanulmányban részletezett kutatásunk célja a PACTE-cso- port által összeállított, a fordításra vonatkozó deklaratív tudást mérő kérdőív adap- tálása és kipróbálása. A próbamérés során fordító és tolmács mesterszakos hallga- tók eredményeit vetettük össze nyelvszakos és nyelvtanárszakos hallgatók eredmé- nyeivel, majd a kiértékelést követően elvégeztük a kérdőív finomhangolását, és újra kipróbáltuk a kis mértékben módosított mérőeszközt. Az eredmények alacsony megbízhatóságot jeleztek, valamint világossá vált, hogy a kérdőív nem differenciált megfelelő módon a vizsgált csoportok között. Harmadik lépésben radikális változ- tatásokat hajtottunk végre a kérdőíven, melynek elnevezését is megváltoztattuk. Ezt követően az új kérdőív segítségével nagymintás mérés keretein belül összeha- sonlítottuk különböző fordítói háttérrel rendelkező csoportok fordításra vonatkozó nézeteit. Az eredmények alapján világosan elkülönülnek egymástól a laikusok és a fordítói szakma képviselői. A kérdőív következő alkalmazása során azt vizsgál- tuk, hogy a fordításról való gondolkodás milyen összefüggést mutat a fordítási teljesítménnyel. Az eredmények a fordításra vonatkozó nézetek és a teljesítmény korrelációjára utalnak humán fordítás esetén.

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
LesznyákM., SermannE., & BaktiM. (2023). A fordításra vonatkozó nézetek szerepe a fordítási teljesítményben. Fordítástudomány, 25(2), 5-19. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.1
Rovat
Tanulmányok