Amelogenesis imperfectában szenvedő páciens komplex protetikai ellátása digitális munkafolyamatokkal

Kulcsszavak: amelogenesis imperfecta, nyitott harapás, digitális, cirkónium-dioxid, protetikai rehabilitáció

Absztrakt

Bevezetés: Az amelogenesis imperfecta (AI) olyan örökletes betegség, amely mennyiségi vagy minőségi fogzománchibákat
mutat szisztémás megnyilvánulások hiányában. Az AI gyakran társul nyitott harapással, amely szintén komplex
ellátást igényel. A végleges fogászati kezelésben az indirekt pótlások készítésére kell összpontosítani, így a korai felismerés
és ellátás a hosszú távú sikeresség kulcstényezői, mivel a betegségben érintett zománc esendőbb a fogszuvasodással
szemben.
Esetismertetés: 15 éves fiatal nőbeteg 2022-ben jelentkezett a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján az AI
következtében erősen lekopott fogai miatt. Az intraorális vizsgálat során minden fogán redukált zománcot találtunk, illetve
nyitott harapása is volt. A fogfejlődési rendellenességre vonatkozó aktuális szakmai ajánlásokat követve az alsó és
felső állcsonton monolitikus cirkónium-dioxid koronák, sínek és a kialakult foghiányok ellátására hidak készítését terveztük,
valamint harapásemelésre is szükség volt.
Összefoglalás: Az AI-ban szenvedő betegek számára a fogak megjelenése pszichológiai és funkcionális aggodalmakra
adhat okot, így minden kezelési terv célja a helyreállítás és a rendszeres nyomon követés. Az AI-s betegek esetén
rendkívül fontos a megfelelő szájhigiéné fenntartása. Ilyen kórképnél az indirekt restaurátumokkal való ellátást preferálja
a szakirodalom.

Hivatkozások

Ortiz L, Pereira AM, Jahangiri L, Choi M: Management of Amelogenesis Imperfecta in Adolescent Patients: Clinical Report. J Prosthodont 2019; 28 (6): 607–612. https://doi.org/10.1111/jopr.13069

Toupenay S, Fournier BP, Manière MC, Ifi-Naulin C, Berdal A, de La Dure-Molla M: Amelogenesis imperfecta: therapeutic strategy from primary to permanent dentition across case reports. BMC Oral Health 2018; 18 (1): 108. https://doi.org/10.1186/s12903-018-0554-y

Strauch S, Hahnel S: Restorative Treatment in Patients with Amelogenesis Imperfecta: A Review. J Prosthodont 2018; 27 (7): 618–623. https://doi.org/10.1111/jopr.12736

Gadhia K, McDonald S, Arkutu N, Malik K: Amelogenesis imperfecta: an introduction. Br Dent J 2012; 212 (8): 377–379. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2012.314

Slayton RL, Warren JJ, Kanellis MJ, Levy SM, Islam M: Prevalence of enamel hypoplasia and isolated opacities in the primary dentition. Pediatr Dent 2001; 23 (1): 32–36.

Jedeon K, De la Dure-Moll a M, Brook es SJ, Loiodice S, Marciano C, Kirkham J, et al: Enamel defects reflect perinatal exposure to bisphenol A. Am J Pathol 2013; 183 (1): 108–118. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2013.04.004

Alachioti XS, Dimopoulou E, Vlasakidou A, Athanasiou AE: Amelogenesis imperfecta and anterior open bite: Etiological, classification, clinical and management interrelationships. J Orthod Sci 2014; 3 (1): 1–6. https://doi.org/10.4103/2278-0203.127547

Fell er L, Kramer B, Raubenheimer EJ, Lemm er J: Enamel dysplasia with hamartomatous atypical follicular hyperplasia (EDHFH) syndrome: suggested pathogenic mechanisms. Sadj 2008; 63 (2): 102–105.

Pouls en S, Gjørup H, Haubek D, Haukali G, Hintze H, Løvsc hall H, et al: Amelogenesis imperfecta – a systematic literature review of associated dental and oro-facial abnormalities and their impact on patients. Acta Odontol Scand 2008; 66 (4): 193–199. https://doi.org/10.1080/00016350802192071

Azpiazu-Flores FX, Knobloch LA, Larsen PE: Interdisciplinary Management of a Patient with Dentinogenesis Imperfecta Type II Using a Combination of CAD-CAM and Analog Techniques: A Clinical Report. J Prosthodont 2022; 31 (8): 647–654. https://doi.org/10.1111/jopr.13556

Coachman C, Bohner L, Jreige CS, Sesma N, Calamita M: Interdisciplinary guided dentistry, digital quality control, and the “copy-paste” concepts. J Esthet Restor Dent 2021; 33 (7): 982–991. https://doi.org/10.1111/jerd.12736

Faria-e-Silva AL, De Moraes RR, Menezes Mde S, Capanema RR, De Moura AS, Martelli H, Jr: Hardness and microshear bond strength to enamel and dentin of permanent teeth with hypocalcified amelogenesis imperfecta. Int J Paediatr Dent 2011; 21 (4): 314–320. https://doi.org/10.1111/j.1365-263X.2011.01129.x

Markovic D, Petrovic B, Peric T: Case series: clinical findings and oral rehabilitation of patients with amelogenesis imperfecta. Eur Arch Paediatr Dent 2010; 11 (4): 201–208. https://doi.org/10.1007/bf03262745

Megjelent
2023-12-18
Hogyan kell idézni
LiptákK., LiptákL., DériT., & HermannP. (2023). Amelogenesis imperfectában szenvedő páciens komplex protetikai ellátása digitális munkafolyamatokkal. Fogorvosi Szemle, 116(4), 184-190. https://doi.org/10.33891/FSZ.116.4.184-190
Rovat
Esetismertetés (case report)