https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/issue/feed Fogorvosi Szemle 2024-03-14T14:07:37+00:00 Dr. Hermann Péter hermann@fogorvos.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/15293 Fogsebészeti beavatkozásra váró páciensek anamnesztikus adatainak változása az elmúlt 10 évben Magyarországon 2024-03-14T14:07:37+00:00 Csaba Lászlófy joobarpad@gmail.com Sándor Bogdán joobarpad@gmail.com Nóra Magyar joobarpad@gmail.com Attila Szűcs joobarpad@gmail.com Liza Pelyhe joobarpad@gmail.com Zsolt Németh joobarpad@gmail.com <p>Minden orvosi beavatkozás, így a fogászati és fogsebészeti beavatkozás előtt is kötelező a kórelőzmény felvétele.<br>Tapasztalataink azt mutatják, hogy az utóbbi évtizedben megszaporodtak azok az anamnesztikus adatok, amelyeket<br>kezeléseink során figyelembe kell vennünk. Nem csak azért, mert a pácienseink elöregedő társadalom tagjai, hanem<br>azért is, mert a betegségeikre és/vagy kóros állapotukra előírt gyógyszerek is „szélesebb választékból” kerülnek ki, és<br>az alkalmazásuk protokollja is változhat. Vizsgálatainkban ezeknek a tendenciáknak jártunk utána.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Szerzők https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/15294 Az osteoporosis antirezorptív kezelésének biológiai alapjai és az állcsontok antirezorptív kezelés okozta osteonecrosisa 2024-03-14T14:07:37+00:00 István Gera gera.istvan@semmelweis.hu Nikolette Szücs gera.istvan@semmelweis.hu <p>Az ötven év feletti lakosság egyik leggyakoribb, az életminőséget súlyosan rontó állapota az osteoporosis, aminek pontos<br>pathomechanizmusa még a mai napig sem teljesen feltárt. Ma az életkorral együtt járó csonttömegvesztés lassításában<br>az egyik legelfogadott gyógyszeres terápia a csontátépülésben fontos szerepet játszó osteoclastok blokkolása, az ún.<br>antirezorptív szerek alkalmazása. Ezeket a szereket az osteoporosis mellett széles körben alkalmazzák metasztatikus<br>csonttumorok, hiperkalcémiával társuló daganatok és más, fokozott osteoclast aktivitással társuló kórképek gyógykezelésében<br>is. Az antirezorptív-kezelésben a leggyakrabban alkalmazott szer a biszfoszfonát csoport, azonban az utóbbi<br>évtizedben a szelektív RANKL (receptor activator for nuclear factor-kappa B ligand), ellenes rekombináns monoclonalis<br>antitest (denosumab) is széles körben alkalmazott. A két vegyület hatásmechanizmusa merőben eltérő. A biszfoszfonátok<br>irreverzibilisen beépülnek a csont szervetlen vázába, és a csontátépülés során az osteoclastok ezeket bekebelezik,<br>metabolizálják, de nem képesek teljesen lebontani. Végül olyan toxikus metabolitok képződnek a sejtben, amelyek<br>súlyosan károsítják a sejtek cytosceletonját, a sejt nem képes a csontmátrixra tapadni, és végül apoptosis áldozata<br>lesz. Ugyanakkor a denosumab a RANKL blokkolása révén az osteoclast neogenezist gátolja, és ezáltal a funkcióképes,<br>differenciálódott, érett osteoclastok száma csökken, Tehát, amíg a biszfoszfonátok az érett OC sejteken hatnak,<br>a denosumab az OC neogenezist állítja le. Az eltérő hatásmechanizmusok ellenére mindkét szer egyik, bár nem gyakori<br>mellékhatása az invazív fogászati kezeléseket követő csontnecrosis, angol terminológiában osteonecrosis of jaws.<br>Mivel mindkét szer az osteoclast aktivitást blokkolja, ezért nagy valószínűséggel a csontnecrozisért is elsősorban az OCL<br>sejtek aktivitásának hiánya felelős. Ma még az ONJ evidenciákon alapuló kezelése nem adott. Több alternatív kezelési<br>stratégiáról jelentek meg közlemények. Ezek közül az egyik a rekombináns h-PTH 1–34 hormonkészítmények (teriparatid)<br>alkalmazása, amely ismételten beindíthatja a korábban blokkolt összehangolt csontátépülést.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Szerzők https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/15296 A pericoronitis kezelési lehetőségei a fogászati gyakorlatban 2024-03-14T14:07:37+00:00 Adrienn Beszedics beszedicsadrienn29@gmail.com Szilvia Koncz beszedicsadrienn29@gmail.com Norbert Cziriák beszedicsadrienn29@gmail.com Gábor Kammerhofer beszedicsadrienn29@gmail.com Sándor Bogdán beszedicsadrienn29@gmail.com Zsolt Németh beszedicsadrienn29@gmail.com <p>A pericoronitis a részben előtört fogak koronája körüli nyálkahártya gyulladása. Leggyakrabban az alsó bölcsességfogaknál<br>jelentkezik. A kórkép definitív kezelése az esetek nagy részében az érintett fog eltávolításával jár. Kialakulásában<br>számos lokális és szisztémás faktor játszik közre. Közleményünk célja egy áttekintő képet adni a pericoronitis kialakulásáról,<br>valamint, figyelembe véve a fog anatómiai helyzetét és impakciójának mértékét, ismertetni a terápiás lehetőségeket.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Szerzők https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/15298 Posterior helyreállítások: direkt módon ORMOCER-rel és indirekt CAD/CAM eljárással, nanohibrid kompozit tömbből 2024-03-14T14:07:36+00:00 Roland Róbert Daubner dauroli@gmail.com János Vág dauroli@gmail.com <p>A kompozitok olyan összetett anyagok, melyek jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. A töltőanyag<br>szemcseméretének változtatásán túl a gyártói fejlesztések a rezin mátrix módosítását is megcélozták. Ilyen ígéretes fejlesztésnek<br>tekinthetők az ORMOCER-ek is, melyek nevüket az Organikusan Módosított Kerámiák kifejezés rövidítéséből<br>kapták. Egyediségük abban rejlik, hogy a rezin mátrix vázát a szervetlen -Si-O-Si kötés adja, ehhez kapcsolódnak a<br>nagy molekulatömegű szerves telítetlen oldalcsoportok. Az Admira Fusion (VOCO, Németország) egy olyan ORMOCER<br>technológián alapuló kompozit, melyben a fent említett kémiai újítás mellett a nanohibrid töltőanyag is teljes mértékben<br>szilanizált, ezért a -Si-O-Si-kötés fogja képezni a tömőanyag teljes vázát. Egyedi kémiai szerkezetének köszönhetően<br>nem tartalmaz bis-GMA monomereket, kimagasló a biokompatibilitása, alacsony a zsugorodása (1,25%) és széles a felhasználási<br>területe. Az esetprezentációban a posterior régió egy premolaris és molaris fogának direkt és indirekt ellátása<br>kerül bemutatásra. A #45 gyökérkezelt fog végleges ellátását a szomszédos #46 töméscseréje előzte meg, ahol az<br>Admira Fusion kompozitcsaláddal, valamint a Final Touch (VOCO, Németország) karakterizáló rendszerrel anatómikus,<br>élethű restauráció lett kialakítva. Ezt követően CAD-CAM technológia segítségével a #45 fog egy nanohibrid Grandio<br>(VOCO, Németország) betéttel lett ellátva. Összességében az ORMOCER technológia egy megbízható, biokompatibilis,<br>alacsony zsugorodással rendelkező alternatívát jelent a hagyományos kompozitokkal szemben. A nanohibrid Grandio<br>tömbök pedig törésálló, esztétikus indirekt resturátumok előállítására alkalmasak.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Szerzők