https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/issue/feed Fogorvosi Szemle 2020-04-24T10:06:07+00:00 Dr. Hermann Péter hermann@fogorvos.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2731 A subgingivális air-abrazív terápia hozzáadott hatása a krónikus parodontitis nem-sebészi kezelésében 2020-04-24T10:05:39+00:00 Laura Komlósi valyi.peter@stoma.szote.u-szeged.hu Péter Vályi valyi.peter@stoma.szote.u-szeged.hu <p>A parodontitis kezelésében a mai napig elengedhetetlen a subgingivális debrimentálás, amelynek hatékonyságát többféle kiegészítő terápiával próbálják fokozni, így az általunk jelen klinikai kísérletben használt subgingivális air-abrazív készülék alkalmazásával is.<br>A kutatás első fázisában 8 páciens klinikai paramétereinek változását tudtuk értékelni „split-mouth” vizsgálatunkban, a tesztoldalon a hagyományos eszközökkel végzett subgingivális debrimentálást subgingivális air-abrazív kezeléssel egészítettük ki glycin por felhasználásával.<br>Egy hónappal a beavatkozás után statisztikailag értékelhető különbséget nem találtunk a teszt- és a kontrolloldal között, a klinikai paraméterek mindkét oldalon szignifikáns javulást mutattak. A további szignifikáns javulás a tesztoldalon volt észlelhető a terápiát követő 3 hónap után elvégzett mérések szerint, és különösen a nehezen hozzáférhető helyeken (mély tasak, többgyökerű fogak) volt kedvezőbb az air-abrazív módszer kiegészítő hatása.<br>Jelen, kis mintán végzett vizsgálatunkból azt a megállapítást tehetjük, hogy az air-abrazív módszer kiegészítő hatása a subgingivális debrimentálás hosszabb távú sikeréhez és a nehezebben hozzáférhető területek eredményesebb kezeléséhez vezethet.</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2732 A foghiányok osztályozásának lehetőségei régen és ma 2020-04-24T10:05:11+00:00 Gyula Marada gyula.marada@gmail.com Zoltán Baráth gyula.marada@gmail.com Judit Borbély gyula.marada@gmail.com Péter Hermann gyula.marada@gmail.com Tünde Radics gyula.marada@gmail.com Márta Radnai gyula.marada@gmail.com Csaba Hegedűs gyula.marada@gmail.com <p>A foghiányok különböző osztályozását a protetikai ellátás megkönnyítésére, egységesítésére fejlesztették ki. Alapkoncepcióik<br>jól tükrözik az adott korszak legkorszerűbb anyagtani és ellátási irányelveit. A különböző osztályozási rendszerek<br>számos előnyös tulajdonsággal rendelkeztek, de egyik sem tudta a velük szemben támasztott követelményeket maradéktalanul<br>teljesíteni.<br>Az elsők között publikált osztályozási forma az aktuális szemléletnek megfelelően a részleges kivehető fogpótlásokkal<br>történő ellátáson alapult. Nem sokkal később Edward Kennedy megalkotta a mai napig nemzetközileg is legáltalánosabban<br>használt osztályozási rendszerét, amelynek alapja az egyes foghiányok előfordulási gyakorisága. Hazai körülményekre<br>adaptált, elsősorban gyakorlatorientált sémát dolgozott ki több kiváló fogorvos, akik közül Lőrinczy és Földvári,<br>valamint Fábián és Fejérdy munkásságát kell kiemelni.<br>Az eddigi rendszerek hiányosságait mérlegelve az Amerikai Fogpótlástani Társaság merőben új rendszert dolgozott<br>ki. Cél, hogy terápiás támpontot adjon a gyakorló fogorvos számára a legkorszerűbb ellátási elveknek megfelelően. Ellátásuk<br>bonyolultsága, komplexitása szerint történik az osztályba sorolás a gerinc karakterisztikája, a fogatlan állcsont,<br>a pillérfogak és az okklúzió figyelembevételével.</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2733 A nyálmirigydaganatok epidemiológiája világszerte 2020-04-24T10:04:42+00:00 Viola Németh nemethviola@gmail.com Zsolt Németh nemethviola@gmail.com Márta Ujpál nemethviola@gmail.com <p>A nyálmirigydaganatok nem sorolhatók a gyakori tumoros megbetegedések közé. Valószínűleg éppen ezért előfordulásukat tekintve világszerte viszonylag kevés szakirodalmi adat áll rendelkezésünkre. Cikkünkben igyekeztünk ezeket<br>a tanulmányokat úgy összegyűjteni a különböző kontinensekről, hogy egy összefoglaló, releváns képet kaphassunk epidemiológiájukról. Kutatásunkhoz a PubMeden kerestünk publikációkat 1998 és 2018 között, és a kapott eredményeket rendszereztük. A benignus daganatok magasabb arányban, átlagosan 65,6%-ban fordultak elő, a malignusak 34,4%-ban, kivéve Nigériát és Iránt. Itt a malignus daganatok voltak gyakoribbak. Az átlagos életkor 46,8 év, Európában az 50-es, egyéb kontinenseken a 40-es korosztály érintett. A nemek közötti megoszlásban kiegyenlítettség található, kivéve Mexikót, Kamerunt és Teheránt, ahol jelentős a női dominancia. A legtöbb tumor a parotisban lokalizálódott, a leggyakoribb jóindulatú tumor a pleomorph adenoma, míg a rosszindulatúak között az adenocysticus carcinoma és a mucoepidermoid carcinoma álltak az első helyen. A világ egyes országaiban észlelt eltérések egyrészt földrajzi, etnikai és szociális okokra, másrészt az egészségügyi adminisztráció, regisztráció különbözőségére vezethetők vissza. Az okok pontosabb feltárására további vizsgálatokra van szükség.</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2729 Utazás előtti tanácsadás – fogorvosi szempontból 2020-04-24T10:06:07+00:00 Péter Felkai Peter.Felkai@soshungary.hu Tamás Felkai Peter.Felkai@soshungary.hu Noémi Rózsa Peter.Felkai@soshungary.hu <p>Az utazás alatti egészségkárosodások 3,5–7,8%-a fogászati jellegű, tehát egyrészt jelentős nagyságrendű problémakörről van szó, másrészt a külföldi fogorvosi kezelés drága és nem minden utazási biztosítás fedezi azt teljes egészében. Ezért az utazás előtti tanácsadásnak tartalmaznia kell a fogászati jellegű bajok ismertetését, megoldási módjait. Fontos szempont a szájhigiénia hangsúlyozása (biztonságos fog- és protézismosó vízzel), a protézisek és a fogszabályozó készülékekkel kapcsolatos tennivalók ismertetése. A nem megbízható külföldi szolgáltató kezelése súlyos fertőzést, esetenként HIV fertőzést is eredményezhet.<br>Fontos tudnivaló hogy az egyes fogorvosi kezelések után mikor repülhet az utazó: Általánosságban elmondhatjuk, hogy a barodontalgia veszélye miatt fogtömések után 24 órát, gyökérkezelés után 72 órát, szövődménymentes implantáció után 24–48 órát, nagyobb orofaciális beavatkozások után (többszörös implantáció, csontpótlás stb.) után két hetet<br>ajánlatos várni a légi utazással. Természeten a várakozási idő függ a beteg mindenkori állapotától és az elvégzett beavatkozás nagyságától is.</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020