Autizmus spektrum zavaros (ASD) páciens komprehenzív fogászati ellátása

Kulcsszavak: protetikai rehabilitáció, digitális munkafolyamat, digitális mosolytervezés, CAD/CAM, autizmus spektrum zavar

Absztrakt

A mai modern digitális fogászat célja a kiszámítható végeredmény, amelyet a digitális munkafolyamatok, az arcanalízis
vezérelt gondos tervezés („facially driven treatment planning”), a prototípuskészítés és a folyamatos digitális minőség-ellenőrzés
tesz lehetővé. Továbbá a fogászat komprehenzív jellegének köszönhetően funkcionális, esztétikai, gnatológiai
és parodontális szempontokat együttesen figyelembe véve kielégítő végeredményt kapunk.
Esetünkben egy autizmus spektrum zavarban (ASD) szenvedő páciens protetikai rehabilitációját mutatjuk be, melyben
harapásemelést végezve monolitikus cirkónium-dioxid és fémkerámia hidak készültek.
41 éves nő páciens, anamnézisében ASD és súlyos szellemi retardáció szerepelt. Dysgnath harapási forma, mély-,
és keresztharapás volt megfigyelhető. Professzionális szájhigiénés kezelést és konzerváló fogászati beavatkozásokat
követően kétdimenziós digitális mosolytervet, majd digitális wax-up-ot készítettünk. A virtuális terveket 3D nyomtatással
előállítva önkötő akrilátból mock-up készítésére használtuk. A centrális relációs helyzet meghatározására hagyományos
támasztócsavaros regisztrátumot, valamint digitális arcívet alkalmaztunk. Az új harapási magasságnak megfelelően prototípusként
hosszú távú ideiglenes fogpótlásokat készítettünk. A végleges fogpótlások tervezéséhez az ideiglenes fogpótlásokat
intraorális szkenner segítségével ún. copy-paste (másolásos) technikával lemásoltuk. A minták beartikulálásához
és a rögzített fémkerámia fogpótlások leplezéséhez szilikon harapásrögzítőt használtunk. A kész fogpótlásokat
rezinmódosított üvegionomer cementtel rögzítettük.
A napjainkra kialakult digitális munkafolyamat lépéseit gondosan követve, szükség esetén analóg munkafázisokkal
kiegészítve és folyamatos minőség-ellenőrzést végezve kiszámítható végeredményt kapunk, amely kielégítő a páciens
és a fogorvos számára.

Hivatkozások

Alshatrat, SM, IA Al-Bakri and WM Al-Omari: Dental Service Utilization and Barriers to Dental Care for Individuals with Autism Spectrum Disorder in Jordan: A Case-Control Study. Int J Dent 2020; 3035463. https://doi.org/10.1155/2020/3035463

Bhuvaneswaran, M: Principles of smile design. J Conserv Dent 2010; 13 (4): 225–232. https://doi.org/10.4103/0972-0707.73387

Coachman, C and RD Paravina: Digitally Enhanced Esthetic Dentistry – From Treatment Planning to Quality Control. J Esthet Restor Dent 2016; 28 Suppl 1: S3–4. https://doi.org/10.1111/jerd.12205

Coachman, C and M.J.Q.D.T. Calamita: Digital smile design: a tool for treatment planning and communication in esthetic dentistry. 2012; 35: 103–111. https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-Smile-Design%3A-A-Tool-for-Treatment-Planning-Coachman-Calamita/9aa54f580470d763a4f3719b05a90b6d0dc0241d

Coachman, C, et al: Interdisciplinary guided dentistry, digital quality control, and the “copy-paste” concepts. J Esthet Restor Dent 2021; 33 (7): 982–991. https://doi.org/10.1111/jerd.12736

Design, DS: 10 DSD commandments for holistic, digital and emotional dentistry. 2022 March 27, 2023] https://digitalsmiledesign.com/blog/article/10-dsdcommandments- for-holistic-digital-and-emotional-dentistry.

First, MB: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition, and clinical utility. J Nerv Ment Dis 2013; 201 (9): 727–729. https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e3182a2168a

Garcia , PP, et al: Digital smile design and mock-up technique for esthetic treatment planning with porcelain laminate veneers. J Conserv Dent 2018; 21 (4): 455–458. https://doi.org/10.4103/JCD.JCD_172_18

Herma nn, P, Kispélyi, B: Fogpótlástan. Esztétika a fogpótlástanban, ed. CM Borbély J, Ábrám E, Berze I. 2022, Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió.

Joda , T, F Zarone and M Ferrari: The complete digital workflow in fixed prosthodontics: a systematic review. BMC Oral Health 2017; 17 (1): 124. https://doi.org/10.1186/s12903-017-0415-0

Magne, P and M Magne: Use of additive waxup and direct intraoral mock-up for enamel preservation with porcelain laminate veneers. Eur J Esthet Dent 2006; 1 (1): 10–19.

Poggio, CE, et al: Metal-free materials for fixed prosthodontic restorations. Cochrane Database Syst Rev 2017; 12 (12): Cd009606. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009606.pub2

Róth, I, et al: Digital intraoral scanner devices: a validation study based on common evaluation criteria. BMC Oral Health 2022; 22 (1): 140. https://doi.org/10.1186/s12903-022-02176-4

Segundo, A.R.T.C., et al: CAD-CAM natural restorations-Reproducing nature using a digital workflow. 2023. https://doi.org/10.1111/jerd.13028

Sharma, SR, X Gonda and FI Tarazi: Autism Spectrum Disorder: Classification, diagnosis and therapy. Pharmacol Ther 2018; 190: 91–104. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2018.05.007

Szentpétery, A, Hermann, P: Gnatológia. 2018, Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió.

Trixler, B, H Pusztafalvi: Milyen nehézségek adódnak az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek ellátása során? 2022. In: A segítő pedagógia aspektusai. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 32–40.

Megjelent
2023-12-18
Hogyan kell idézni
NémethA., BorbélyJ., & HermannP. (2023). Autizmus spektrum zavaros (ASD) páciens komprehenzív fogászati ellátása. Fogorvosi Szemle, 116(4), 198-207. https://doi.org/10.33891/FSZ.116.4.198-207
Rovat
Esetismertetés (case report)