Fogorvosi Szemle https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> hu-HU hermann@fogorvos.hu (Dr. Hermann Péter) gecse.veronika@dent.semmelweis-univ.hu (Gecse Veronika) cs, 09 júl 2020 07:43:48 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Aspirált endodontiai eszköz eltávolítása ismételt merev bronchoscopia segítségével https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3761 <p>A szerzők célja a fogászati kezelések során előforduló idegen test aspiratiók, illetve ingestiók veszélyeire, azok elkerülésére,<br>a bekövetkezett esemény szövődményeire és megoldási lehetőségeire felhívni a figyelmet.<br>72 éves férfibeteg kezelés közben egy endodontiai eszközt (36 mm hosszú (teljes hossz) K-tágító) aspirált. A fogorvos<br>gastroenterológiai konziliumot kért, majd miután mellkas-röntgenfelvétel alapján kiderült, hogy aspiratióról van szó,<br>a beteg a bronchologiai ambulancián jelentkezett. A beteget félig ülő helyzetben elhelyezve a pulmonológus excisorral<br>többször megpróbálta megragadni a tárgyat, de az rendszerint kicsúszott a műszer pofái közül, majd a jobb tüdő 9-es<br>segmentumának subsegmentjébe került, ekkor eltűnt szem elől és csaknem a rekeszfelszínig vándorolt. Mellkassebész<br>és fogorvos kollégával történt konzílium alapján a magas infectiós és perforatiós kockázat miatt megoldásként másnapra<br>jobb alsó lobectomia jött szóba. A kontroll bronchoscopia során azonban a pulmonológus Trendelenburg helyzetben<br>ismételten átvizsgálta a jobb basalis szájadékokat és sikerült megragadnia a tű műanyag végét, majd azt az excisorral<br>eltávolítania. A beteg ezután lege artis Clindamycin terápiában részesült.<br>A kezelő fogorvos részéről fontos, hogy ilyenkor a következőleg beavatkozó orvosi csapat kezébe kerüljön a fogászati<br>anamnézis, a baleset leírása, és szerencsés, ha az aspirált vagy lenyelt tárgyhoz hasonlót tudunk bemutatni a<br>helyes stratégia meghatározása, a súlyos szövődmények elkerülése érdekében. A fogászati kezelés során a rutin eljárás<br>részeként kell szerepelnie a műtéti terület gondos izolálásának, ami alkalmas lehet az aspiratio, illetve az ingestio<br>megelőzésére. Ezt szolgálja a kofferdam megfelelő alkalmazása, ami a legtöbb esetben egyszerű, gyorsan és könnyen<br>kivitelezhető művelet.</p> Nóra Holhós, István Albert, Krisztina Zsólyomi, Krisztina Márton Copyright (c) 2020 Nóra Holhós, István Albert, Krisztina Zsólyomi, Krisztina Márton https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3761 cs, 09 júl 2020 08:32:27 +0000 Extrém méretű cornu cutaneum az alsó ajkon https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3762 <p>A pácienst évtizedek óta az alsó ajakpíron növekvő, az észleléskor 15 cm-es cornu cutaneummal és fekélyes nyálkahártya<br>elváltozással irányították osztályunkra. CT és PET-CT vizsgálatot követően lineáris excisiót és tumor exstirpatiót<br>végeztünk. A szövettani vizsgálat malignitást igazolt. Azóta a beteget az onko-team döntése alapján szoros kontroll alatt<br>tartjuk, jelenleg is tünet- és panaszmentes.</p> Gábor Szabó, Gergely Vida, Gábor Fülöp Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3762 cs, 09 júl 2020 00:00:00 +0000 Azonnali implantáció és lágyrészformázás saját foggal kombinált ideiglenes PMMA felépítménnyel https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3763 <p>Manapság az implantológia fejlődésével lehetővé vált, hogy fogeltávolítást követő azonnali implantátum beültetés esetén<br>megőrizzük az eredeti lágyrész viszonyokat, ezzel megteremtve egy esztétikus és hosszútávon funkcionáló pótlás<br>elkészítésének lehetőségét. Fontos lépés az azonnali implantációt követően a lágyrészek formázásához, megőrzéséhez<br>az ideiglenes pótlás készítése. Egyszerű és hatékony megoldás lehet gyári PMMA (poli metil-metaklirlát) ideiglenes<br>felépítményt az eltávolított fog koronai részével kombinálni.<br>Esetbemutatásunkban a balesetben eltört első metszőfoggal jelentkező páciensünknél azonnali implantáció mellett<br>döntöttünk. A papillák és lágyrészviszonyok megőrzése érdekében azonnali ideiglenes koronát készítettünk egy PMMA<br>ideiglenes implantátumfejet és az eltávolított fog koronáját felhasználva. A gyógyulást követően, a végleges pótlás készítésekor<br>egyéni lenyomati fejet használva lemintáztuk a megformázott ínyviszonyokat, majd cirkónium egyéni implantátum<br>felépítményt és e.max préskerámia koronát készítettünk végleges pótlásként.</p> Gábor Berkei, László Lukács, János Vág Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3763 cs, 09 júl 2020 00:00:00 +0000 Mandibula-rezekált páciens protetikai ellátása implantációs fogpótlással https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3764 <p>A maxillofaciális régióban a különböző daganatos kórképek gyógyítása során végzett radikális, csonkoló műtétek; balesetek,<br>roncsolásos sérülések helyreállítása komplikált rehabilitációs technikákat igényel. Az alsó állcsont és az annak<br>régiójába tartozó lágyrész-képletek esetében a defektusok megszüntetése igen nehéz feladat. Amennyiben a mandibula<br>folytonossága sebészi módszerekkel nem biztosítható, a protetikai ellátás során további akadályokkal szembesülünk. Ha<br>a rágószerv-rendszer integritása, funkcionális egysége megbomlik, nemcsak a kedvezőtlen klinikai anatómiai viszonyok<br>(beszűkült, esetleg részlegesen megszűnt vestibularis áthajlás, heges bucca stb.) jelentenek kihívást, hanem az állkapocs<br>patológiás mozgása is kialakul, a temporomandibuláris ízület működése az érintett oldalon gyakorlatilag megszűnik, az<br>ellenoldalon viszont túlterheltté válik. Ilyen esetekben komoly kihívás egy működőképes fogmű kivitelezése, ebben nagy<br>segítséget nyújt az implantációs protetika, amelynek tárháza nélkül szinte lehetetlen feladat a korrekt ellátás.</p> Tamás Déri, László Kádár Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3764 cs, 09 júl 2020 00:00:00 +0000 A depresszió és a szorongás, valamint a temporomandibularis diszfunkció feltételezett összefüggésének vizsgálata https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3765 <p>Az egyetemi hallgatókat tanulmányaik során különböző pszichés stresszhatások érik, ezek vizsgaidőszakban fokozódhatnak, és hatásukra egyeseknél szorongásos és depressziós tünetek jelentkezhetnek. A temporomandibularis diszfunkció kialakulásában a beteg pszichés állapota mint etiológiai tényező gyakran kerül említésre a szakirodalomban, de az összefüggés jellege nem pontosan tisztázott. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a vizsgaidőszakban megjelennek-e szorongásos vagy depressziós tünetek, illetve változik-e a fogorvostan-hallgatók tüneteinek mértéke, valamint<br>a temporomandibularis diszfunkció tüneteinek és egyes orális parafunkcióknak a gyakorisága, és összefüggést kerestünk az egyes tényezők között. Kérdőíves adatgyűjtést végeztünk két időpontban: egyszer a szorgalmi-, és egyszer<br>a vizsgaidőszakban. A kérdőíveket a Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) magyar változatából vettük. Összehasonlítottuk a temporomandibularis diszfunkció tüneteinek gyakoriságát, a szorongás és a depresszió mértékét, valamint az arcfájdalom intenzitásának különbségét a két időpontban. Eredményeink az mutatták, hogy a hallgatók szorongásos és depressziós tünetei szignifikánsan magasabb szintet értek el vizsgaidőszakban, mint szorgalmi időszakban. A temporomandibularis diszfunkció valamennyi vizsgált tünete szintén nagyobb gyakorisággal fordult elő vizsgaidőszakban. Ekkor a tünetek közül a fájdalom több mint kétszer annyi hallgatónál volt jelen, mint szorgalmi időszakban. A fájdalom intenzitása is szignifikánsan magasabb volt vizsgaidőszakban. A vizsgált orális parafunkciók mértékében is jelentős emelkedést találtunk. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy vizsgaidőszakban a hallgatók fokozott stressz-szintje növeli a szorongásos és depressziós tünetek mértékét és ez egybeesik a temporomandibularis tüneteik nagyobb arányú és mértékű előfordulásával. A kettő közötti kapcsolat nem bizonyítható, de elképzelhető, hogy az emel-<br>kedett stressz-szint is hozzájárul a temporomandibularis diszfunkció tüneteinek megjelenéséhez vagy fokozódásához.</p> István Somoskövi, Márta Radnai, Tímea Dergez, Andrea Radácsi, István Tiringer, Ákos Károly Nagy Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/3765 cs, 09 júl 2020 00:00:00 +0000