Fogorvosi Szemle https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> hu-HU hermann@fogorvos.hu (Dr. Hermann Péter) gecse.veronika@dent.semmelweis-univ.hu (Gecse Veronika) sze, 13 szept 2023 18:28:11 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 3D nyomtatható flexibilis akrilát alapú gyanta előállítása és jellemzése https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12674 <p>Jelen munka célja 3D nyomtatható gyanta előállítása, amely a polimerizáció után flexibilis tulajdonságokat mutat, valamint<br>mechanikai és fizikokémiai jellemzése a polimerizált objektumoknak. A kísérleti gyanta butil-akrilát (BA) és uretándimetakrilát<br>monomereket tartalmazott 7:3 tömeg arányú keverékben, valamint fenil bis (2,4,6-trimetilbenzoil) foszfin<br>oxid fotoiniciátort (BAPO) 0,2 m/m%-ban és etil 4-(dimetilamino) benzoát koiniciátor 0,4 m/m%-ban. Szakítószilárdsági<br>vizsgálat (Instron 5544) elvégzéséhez a próbatestek 1, 2 és 5 percig polimerizálódtak fogászati fénykályhában. A polimerizációs<br>konverzió (DC) meghatározása céljából FT-IR spektroszkóppal mérések készültek a próbatestek tetején és<br>alján. A polimer szakítószilárdsági értékei növekedtek a polimerizációs idővel. Ennek hátterében a magasabb DC értékek<br>állnak, amelyeket a mért DC adatok alátámasztanak. A kísérleti gyanta próbanyomtatása sikeres volt, így a gyanta<br>használható SLA 3D nyomtatókban.</p> Melinda Szalóki, Aaisha Akhtar Kabli, Csaba Hegedűs Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12674 cs, 14 szept 2023 00:00:00 +0000 A klinikai gyakorlatban évek óta használt VITA Classical fogszínkulcsok színének értékelése https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12675 <p>Fogpótlások készítése során a páciens fogszínét leggyakrabban a vizuális szín-összehasonlítás módszerével,<br>fogszínkulccsal határozzuk meg. A fogorvosi gyakorlatban leggyakrabban használt VITA Classical (VC) fogszínkulcsok<br>akrilátból készülnek, melyek idővel elszíneződhetnek, rontva ezzel a fogszín-meghatározás pontosságát. Kutatásunk célja,<br>hogy a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján rendszeresen napi szinten használt VC fogszínkulcsok elszíneződésének<br>mértékét vizsgáljuk egy még új referencia fogszínkulcshoz viszonyítva. A vizsgált színek az A1, A2, A3, C2,<br>C3, D2, amelyek a természetes fogazat leggyakrabban előforduló színei. Minden színből 9 darabot vizsgáltunk, amelyek<br>színét referencia fogszínkulcshoz viszonyítottuk. A vizsgálat során a vizuális összehasonlítás mellett a fogszínkulcsok<br>színét digitálisan, VITA Easyshade V spektrofotométerrel standard körülmények között mértük. A mért L*a*b értékekből<br>kiszámításra kerültek a ΔE értékek. A vizsgált fogszínkulcsok 70,4%-ánál mutatkozott észrevehető színeltérés (0,8 ΔE feletti<br>érték). 32,4%-ban a színkülönbség (1,8 ΔE feletti érték) elfogadhatatlan volt. Az elszíneződött akrilát fogszínkulcsok<br>a fogszín meghatározását pontatlanná teszik, ezért a rendelőben napi használatban lévő fogszínkulcsokat időnként ellenőrizni<br>szükséges, és azokat elszíneződés esetén cserélni kell.</p> Dóra Fehér, György Árpád Keskeny, Zsófia Sára Kovács, Ahmad Reza Mohaghegh, Adrienn Pál, Judit Borbély, Péter Hermann Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12675 cs, 14 szept 2023 00:00:00 +0000 A pre-eruptív intrakoronális reszorpció előfordulása és jelentősége bölcsességfogak esetében https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12676 <p>Bevezetés: A pre-eruptív intrakoronális reszorpció (PEIR) a koronális fogszövetek jól körülírható radiolucens léziója.<br>Célunk volt megállapítani a PEIR prevalenciáját az impaktált alsó bölcsességfogak körében, valamint meghatározni az<br>esetleges terápiás döntést befolyásoló szerepét.<br>Vizsgálati anyag és módszer: Retrospektív vizsgálatunkban 6775 betegből 20 beteg 21 PEIR elv áltozást mutató<br>bölcsességfoga került bevonásra. Demográfiai adatokat gyűjtöttünk, valamint ortopantomogram-elemzést végeztünk.<br>Eredmények: A nemek aránya 0,67 (8 férfi, 12 nő) volt, 31 ± 25 év átlagéletkorral. Alsó bölcsességfogat érintő PEIR<br>a betegek 0,3%-ában (21/6775) volt látható, ami az összes PEIR 30,9%-a (21/68) volt. A léziók 28,6%-a volt előrehaladott<br>(6/21), és ezen fogak 66,7%-ánál láttunk pulpaérintettséget (4/6). Előrehaladott PEIR esetén a betegek szignifikánsan<br>idősebbek voltak (p = 0,0128, Mann-Whitney-teszt). Az esetek 47,6%-ában találtunk ektópiát (10/21), 9 esetben (42,9%)<br>pedig rotációt. A PEIR-ek 19%-a fokozott idegsérülési rizikóval (4/21) párosult, előrehaladott lézió esetént (≥ 7-es osztályzat)<br>66,7%-ban volt felismerhető magas rizikót jósló specifikus panorámaröntgen radiológiai jelkombináció (4/6).<br>Következtetések: A PEIR jelenléte és karakterisztikája módosíthatja és meghatározhatja eseteink követésének ütemezését,<br>vagy befolyással lehet a terápiás döntéseinkre.</p> Kata Janovics, Balázs Soós, Zsuzsanna Gurdán, Ana Esther Pacheco, Edina Lempel, Ágnes Bán, József Szalma Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12676 cs, 14 szept 2023 00:00:00 +0000 Tízéves követéses vizsgálat fogászati kezeléstől kórosan félő beteg összetett ellátása során https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12678 <p>A fogászati kezelésekkel kapcsolatos szorongás minden fogorvos számára ismert jelenség. Felismerése és enyhítése<br>a fogorvos feladata. Amikor a fogászati kezeléstől való félelem fóbiává erősödik, és a páciens minden fogászati beavatkozással<br>kapcsolatos szituációra olyan heves félelemmel reagál, hogy az már teljes viselkedésére és általános állapotára<br>kihat, külső segítségre is szükség lehet. Fontos, hogy a pánik kiváltotta pánikrohamot el tudjuk különíteni egyéb<br>életveszélyes állapotoktól. A fogászati félelem mérésére több kérdőív áll rendelkezésünkre, ezek közül a két legjelentősebb<br>(a Dental Anxiety Scale és a Dental Fear Survey) Fábián TK és mtsai. munkájának köszönhetően magyar nyelven<br>is rendelkezésünkre áll. Esetbemutatásunkban egy erős fogászati félelemmel küzdő páciens szájüregi rehabilitációját<br>mutatjuk be. A hölgy ellátása során a fogászati félelme jelentős mértékben csökkenthető volt, együttműködési hajlandósága<br>folyamatosan javult, így egy igényes, implantációs protetikai megoldást is tartalmazó fogpótlás készülhetett,<br>a gnatológiai szempontokat maximálisan szem előtt tartva. Tízéves követése során látható, hogy hosszú távon is sikerült<br>jelentős eredményt elérnünk, szájüregi életminősége a megtanult szájhigiénés módszereknek és a bizalmas orvosbeteg<br>kapcsolatnak köszönhetően jelentősen javult.</p> Judit Oszlánszky, Szabolcs Gyulai-Gaál, László Kádár, Péter Schmidt, Péter Hermann Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12678 cs, 14 szept 2023 00:00:00 +0000 Krónikus reumatológiai kórképpel rendelkező páciens protetikai ellátása https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12680 <p>Bevezetés: A spondylitis ankylopoetica egy krónikus, gyulladásos reumatológia megbetegedés. A temporomandibuláris<br>ízület 6–20%-ban érintett lehet ebben a kórképben. Ilyen esetben a páciens protetikai rehabilitációja során kiemelt fontosságú<br>a gnatológiai szempontok figyelembevétele.<br>Esetismertetés: 42 éves nő páciens a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján jelentkezett állkapocsízületi<br>fájdalommal és hiányzó fogainak esztétikus pótlása céljából. A páciens számára digitális technológia segítségével mosolytervezés<br>után, harapásemeléssel először ideiglenes fogpótlások készültek, hogy a neuromuszkuláris rendszer alkalmazkodni<br>tudjon a megváltozott harapási viszonyokhoz. A végleges fogpótlások elkészítése ez után következhetett.<br>A fogpótlások védelme miatt, illetve az éjszakai parafunkciók elkerülése végett Michigan-sín készült a páciens számára.<br>Fontos volt a páciens gyógyszerelését is figyelembe venni, ugyanis biológiai terápiában is részesült.<br>Összefoglalás: A spondylitis ankylopoeticával rendelkező páciensek esetében nagy körültekintéssel szükséges<br>a kezelési tervet elkészíteni, a gnatológiai szempontokra különös tekintettel. A megfelelő protetikai ellátás funkcióban és<br>esztétikában hozzájárulhat a páciens életminőségének növeléséhez.</p> Judit Schmalzl, Péter Hermann, Szilvia Ambrus Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/12680 cs, 14 szept 2023 00:00:00 +0000