Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország szárazföldi veszélyesáru-szállítással kapcsolatos intézményi, ellenőrzési és szankcionálási rendszerének összehasonlító elemzése

Kulcsszavak: veszélyesáru-szállítás, ADR, történelem, hatósági eljárás, bírság

Absztrakt

Veszélyes anyagok nemzetközi és belföldi szállítása jelentős kockázattal járó, ugyanakkor globális szinten kiemelt fontosságú kérdés, amelynek biztonságát minden országban igyekeznek szigorú hatósági felügyeleti rendszerrel garantálni. Az egyes országok eltérő jellegű szabályozási módszertannal rendelkeznek, amelyek közül a szerzők jelenlegi publikációjában bemutatják a magyar hatósági felügyeleti rendszert, majd megvizsgálják az Amerikai Egyesült Államok releváns jogintézményeit. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó, különböző szabályozó és felügyeleti módszertanok összehasonlító elemzése, a tapasztalatok értékelése és következtetések levonása pozitívan befolyásolhatja hasonló jellegű intézkedések meghozatalára vonatkozó döntések előkészítését és jövőbeni hatékonyságát. Jelen publikációban a szerzők a közúti, a vasúti és a folyami veszélyesáru-szállításra koncentrálnak, a légi, a tengeri és a csővezetékes szállítási technológiákat nem érintik.

Hivatkozások

Nagy Mézes Rita (szerk.): Világtörténelmi Enciklopédia, Az ipari forradalomtól a 20. századig. Budapest: Kossuth Kiadó, 2007. ISBN: 978-963-09-5580-5

UNECE: 50th anniversary [Online]. Elérhetőség: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15adr50.html (2024-06-14)

Sárosi György: A veszélyes áruk szállításának szabályozástörténete. Kiadó: CARGO Közlekedési Kft, 2017. ISBN 978-963-12-9545-0

UNECE: Mission. [Online] Elérhetőség: http://www.unece.org/mission.html (2024-06-14)

United Nations Treaty Collection: CHAPTER XI, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, B. Road Traffic: 14. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), Geneva, 30 September 1957 [Online] Elérhetőség: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-14&chapter=11&clang=_en (2024-06-14)

The International Rail Transport Committee, Rail Transport Law, COTIF. [Online]. Elérhetőség: https://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/ (2024-06-14)

United Nations, Treaty Collection: CHAPTER XI, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, D. Water Transport: 6. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). Geneva, 26 May 2000 [Online]. Elérhetőség: https://treaties.un.org/Pages/CTCTreaties.aspx?id=11&subid=D&lang=_en&clang=_en (2024-06-14)

Kátai-Urbán Lajos, Kozma Sándor, Vass Gyula: Veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos jog- és intézményfejlesztési tapasztalatok értékelése. Hadmérnök 10. évf. 3. sz. (2015).

Kátai-Urbán Lajos, Vass: Veszélyes üzemek és szállítmányok biztonsága Magyarországon. Védelemtudomány: Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat 4. évf. iparbiztonsági különszám (2019).

Paul Johnson: Az amerikai nép története. Budapest: Akadémia Kiadó, 2016. ISBN: 978-963-05-9591-9

Bureau of Transportation Statistics: Hazardous Materials Transportation Regulation [Online]. Elérhetőség: https://search.usa.gov/search?affiliate=dot-bts&query=hazardous+materials+transportation+regulation (2024-06-14)

U.S. Department of Transportation: Regulatory Responsibilities and Contacts [Online]. Elérhetőség: https://www.transportation.gov/regulations/regulatory-responsibilities-contacts (2024-06-14)

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHAMSA): ADR and RID [Online]. Elérhetőség: https://www.phmsa.dot.gov/international-program/adr-and-rid (2024-06-14)

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHAMSA): Emergency Response Guidebook (ERG). [Online] Elérhetőség: https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/erg/emergency-response-guidebook-erg (2024-06-14)

Federal Register: Revisions to Civil Penalty Amounts, 2024. [Online] Elérhetőség: https://www.federalregister.gov/documents/2023/12/28/2023-28066/revisions-to-civil-penalty-amounts-2024 (2024-06-25)

Megjelent
2024-06-30
Hogyan kell idézni
BoriM., AlmásiC., & Kátai-UrbánL. (2024). Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország szárazföldi veszélyesáru-szállítással kapcsolatos intézményi, ellenőrzési és szankcionálási rendszerének összehasonlító elemzése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 9(2), 80-89. https://doi.org/10.61790/vt.2024.16134
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek