Az INSARAG irányelvek érvényesülése a HUNOR mentőcsapat működésében a 2023-as törökországi földrengések során

Kulcsszavak: INSARAG, HUNOR, földrengés, Törökország 2023, nemzetközi segítségnyújtás

Absztrakt

A 2023. február 6-án Törökországot és Északnyugat-Szíriát megrázó földrengés kárfelszámolása nemzetközi segítséget igényelt, tekintettel a káreset nagyságára, az esemény bonyolultságára, és a kiterjedésére. Magyarország a nemzetközileg bevethető, nehéz kategóriás hivatalos mentőcsapatát, a HUNOR-t küldte a helyszínre, majd őket követték önkéntes mentőszervezetek, a TEK speciális csapatai, katonaorvosok és statikus mérnökök is. A szerzők az INSARAG Irányelvek előírásainak megfelelő mentési tevékenységet vizsgálják, melyet a HUNOR mentőcsapatnak is kötelező betartani, hiszen ENSZ INSARAG nehéz kutató mentőcsapatként szereztek minősítést. A Törökország nemzetközi segítségkérésétől, a mentőcsapatok ország elhagyásáig felölelő időszakban felállított ad-hoc jellegű munkacsoportok, a mentésben részt vevő egységek, valamint  az INSARAG szervezetének vizsgálata adja a cikk gerincét. A téma aktuális, hiszen az ENSZ INSARAG a világ bármely táján bekövetkező katasztrófa esetén segítséget nyújt, amennyiben a bajba jutott ország kéri azt. A cikk végén a szerzők kitérnek Magyarország földrengés veszélyeztetettségének vizsgálatára, majd javaslatot tesznek a lakosság felkészítésének újabb, ezidáig még kiaknázatlan lehetőségeire. A javaslatok között szerepel a VÉSZ applikáció fejlesztési lehetősége, a hivatásos katasztrófavédelem honlapjának új modullal történő fejlesztésének lehetősége, a tájékoztató kiadványok földrengés témában történő bővítési lehetősége, valamint gyermekek számára zsebre tehető földrengési kisokos létrehozásának lehetősége.

Hivatkozások

Jackovics P. „Nemzetközi segítségnyújtás, nemzetközi követelmények, hazai képességek - törökországi földrengés”, Védelem Tudomány 8 (2) pp. 87-121. 2023. június [Online]. Elérhetőség: https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13516 (2024.06.15.)

BM OKF Hivatalos Facebook oldala „HUNOR” [Online]. Elérhetőség: www.facebook.com (2024.06.24.)

Az 57/150. ENSZ Közgyűlési határozat A/RES/57/150 [Online]. Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2016/04/GA_Res_57-150_English.pdf (2024.06.15.)

Segédlet a városi kutató-mentőcsapatok ENSZ INSARAG 2020 szerinti minősítésének végrehajtásához Hábermayer T., Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ISBN 978-615-82022-3-7 [Online]. Elérhetőség:

https://tolna.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2023-03/81232.pdf Letöltve: 2024.06.25.

Muhoray Á., Becze R. „A katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése”, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest34-35., [Online]. Elérhetőség: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/100140/328.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2024.06.05.)

HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium „Az elmúlt évek érezhető földrengéseinek listája” [Online]. Elérhetőség: http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/a-koezelmult-erezheto-foeldrengesei/29-az-elmult-evek-erezheto-foeldrengeseinek-listaja#2014 (2024.03.27.)

Á. Muhoray Katasztrófamegelőzés I. ISBN 978-615-5527-85-2, p. 232, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016

Hábermayer T., Muhoray Á. „Földrengések következményeként várható sérültek és halottak számának becslése – 1. rész”, Hadtudomány: A magyar Hadtudományi társaság folyóirata 31: 3 pp. 50-51., [Online]. Elérhetőség: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2021/2021_3szam/044-056_C_Habermayer-Muhoray_2021-3.pdf (2024.06.15.)

Cittadinanzattiva „Quando la Terra trema 3, Guida per le scuole primarie”, Sydprintex S.r.l., Napoli, Scuola di cittadinanza attiva, [Online]. Elérhetőség: www.cittadinanzattiva.it (2023.03.27.)

Megjelent
2024-06-30
Hogyan kell idézni
VarróT., & Muhoray Árpád. (2024). Az INSARAG irányelvek érvényesülése a HUNOR mentőcsapat működésében a 2023-as törökországi földrengések során. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 9(2), 90-101. https://doi.org/10.61790/vt.2024.16132
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek