Nemzetközi segítségnyújtás, nemzetközi követelmények, hazai képességek - törökországi földrengés

Kulcsszavak: földrengés, katasztrófa-segítségnyújtás, ENSZ, EU, INSARAG

Absztrakt

Az ENSZ kialakította a nemzetközi segítségnyújtásban bevethető ENSZ INSARAG földrengés kutató és mentő csapatok minősítási rendszerét. A szerző a nemzetközi követelményeket, a nemezetközi szervezetek és a hazai mentési képességeket mutatja be, összehasonlítva a török földrengés következményeinek felszámolásával, a HUNOR tevékenységével. Magyarország ugyanis elsőként ajánlotta fel segítségét Törökországnak. A nemzetközi katasztrófasegítségnyújtás keretében a HUNOR Mentőszervezet 6 műveleti napot töltött a földrengés sújtotta térségben.

Hivatkozások

Jackovics Péter: A műszaki mentés művelete összeomlott épületnél, a földrengéskutató és mentőcsapatok tevékenysége 1. rész, HADMÉRNÖK 15 : 4 pp. 61-88. , 28 p. (2020)

Jackovics Péter: A műszaki mentés művelete összeomlott épületnél, a földrengéskutató- és mentőcsapatok tevékenysége 2. rész, HADMÉRNÖK 16 : 1 pp. 95-112. , 18 p. (2021)

Richard, Sliuzas ; Jackovics, Péter ; Solveig, Thorvaldsdóttir ; Karolina, Kalinowska ; Pavlos, Tyrologou ; Christian, Resch ; Sergio, Castellari ; Stefan, Greiving, Risk management planning, Chapter 2.2, In: Casajus Valles, A.; Marin Ferrer, M.; Poljansek, K.; Clark, I. (szerk.) Science for Disaster Risk Management 2020, Luxembourg, Luxemburg : Publications Office of the European Union (2021) pp. 60-71. , 12 p.

Jackovics Péter: Deployability of international medical teams for disaster response, ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION 17 : 2 pp. 35-39. , 5 p. (2020)

Jackovics Péter: Az európai katasztrófa-beavatkozási képességek erősítése – a rescEU, BIZTONSÁGTUDOMÁNYI SZEMLE 2 : 3 pp. 1-12. , 12 p. (2020)

Jackovics Péter: A polgári és katasztrófavédelem szerepe a nemzetközi katasztrófaelhárítás egészségügyi szerepében: 8. fejezet, Budapest, Semmelweis Kiadó (2019) , 23 p., ISBN: 9789633314951

Jackovics Péter; Herbák Dóra: A katasztrófavédelmi művelet-elemzés, mint a lakosságvédelem eszköze, HADMÉRNÖK 13 : 1 pp. 197-209. , 12 p. (2018)

Jackovics Péter; Herbák Dóra: Magyarország Központi Mentőszervezete: a HUNOR, VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2 : 1 pp. 245-262. , 18 p. (2017)

Jackovics Péter: Nyolc műveleti nap Győrújfalutól Hódunáig: Árvíz 2013, KATASZTRÓFAVÉDELEM 55 : 6 pp. 4-5. , 2 p. (2013)

Útijelentés (kivonat), BM OKF, 2023

www.insarag.org

Európai Hírek (EuroNews), Mi az EU polgári védelmi mechanizmusa és hogyan vesznek részt

benne a tagállamok? Interneten elérhető: https://hu.euronews.com/my-europe/2021/08/14/miaz-eu-polgari-vedelmi-mechanizmusa-es-hogyan-vesznek-reszt-benne-a-tagallamok (2003. március 13.)

Jackovics, P. J., Muhoray, Árpád, & Pék, L. (2022). Magyar katasztrófaorvosi mentőcsapat műveleti tevékenysége Haitin. Hadmérnök, 17(1), 21–41. https://doi.org/10.32567/hm.2022.1.2

Európai Számvevőszék: A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Különjelentés. Luxembourg, 2014. Online: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013HUC.pdf

Muhoray Árpád: Katasztrófamegelőzés I. Egyetemi jegyzet. Budapest, NKE KVI, 2016.

Muhoray Árpád: A polgári védelem helye a modern Katasztrófavédelemben. Hadmérnök, 12.

(2017), 2. 188–200. Online: http://hadmernok.hu/172_15_muhoray.pdf

Hábermayer, T. (2021). Az ENSZ minősített városi kutató-mentő csapatai elektronikus adatgyűjtési feladatainak végrehajtása kiterjedt katasztrófa kárterületen az INSARAG ICMS használatával. Hadmérnök, 16(2), 57–68. https://doi.org/10.32567/hm.2021.2.5

Hábermayer, T., Kiefaber, G., Sárossy, G., & Túriné, Ágnes B. (2020). A katasztrófavédelmi műveletek támogatása önkéntesek bevonásával. Hadmérnök, 14(3), 35–52. https://doi.org/10.32567/hm.2019.3.4

Teknős László, Ambrusz József: A Study of Recording and Processing Post-Disaster Damage Assessments, HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 32: (E-szám) pp. 1-14.

Éva Eszter Lublóy, Ferenc Varga: NON-DESTRUCTIVE MATERIAL TESTING POSSIBILITIES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AFTER A FIRE, VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS

FOLYÓIRAT 6: (3) pp. 53-79

Megjelent
2023-11-29
Hogyan kell idézni
JackovicsP. (2023). Nemzetközi segítségnyújtás, nemzetközi követelmények, hazai képességek - törökországi földrengés. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(2), 87-121. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13516
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek