A városi kutató-mentő és a veszélyhelyzeti egészségügyi csapatok nemzetközi koordinációja a törökországi földrengést követően II. rész

A nemzetközi koordináció megvalósulása, korai tapasztalatok és a katasztrófa hosszútávú hatásai

  • Ábrahám Márton
Kulcsszavak: Európai Unió, Törökország, földrengés, nemzetközi segítségnyújtás, UCPM, EMTCC, EUCPT, ENSZ, INSARAG

Absztrakt

A publikáció szerzője egy 22 napos törökországi szakértői kiküldetését összefoglalva beszámol a 2023. február 6-án bekövetkezett pusztító földrengések utáni mentési műveletekről és az elsődleges tapasztalatokról. Az Európai Unió Polgári Védelmi Szakértő Csapatában logisztikai szakértőként, később Veszélyhelyzeti Egészségügyi Csapatok Koordinációs Egységének tagjaként részt vett a nemzetközi, elsősorban az EU-ból érkező segítségnyújtás helyszíni koordinációban. Az esettanulmány a szerző személyes tapasztalatain, a kinti munka során szerzett ismereteken, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra érkező nemzetközi jelentéseken, elemzéseken alapul, kiemelve Magyarország különleges szerepvállalását a segítségnyújtásban, mely során többek között nemzetközileg minősített városi kutató-mentő csapatot küldött először történetében, és két szakértőt is delegált az EU Polgári Védelmi Szakértő Csapatába. Az elkészült tanulmány egységes szerkezetben 2023. évben 1. díjban részesült a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt tudományos interdiszciplináris pályázaton. A II. részben a szerző a városi kutató-mentő tevékenységek, és a veszélyhelyzeti egészségügyi csapatok nemzetközi koordinációját, valamint a katasztrófa korai tapasztalatait és hosszú távú hatásait mutatja be.

Hivatkozások

Ábrahám M., "Google Maps műveleti térkép" [Online]. Elérhetőség:https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lRn6d52xFSgXl0UvibcU4lBL0eLm8oU&usp=sharing (2024.01.15.)

Virtual OSOCC [Online]. Elérhetőség: https://vosocc.unocha.org/. (2024.01.15.)

Ábrahám M. „A városi kutató-mentő és a veszélyhelyzeti egészségügyi csapatok nemzetközi koordinációja a törökországi földrengéseket követően I. rész: Törökország nemzetközi kapcsolatrendszerének, a földrengések elsődleges hatásainak bemutatása” Védelem Tudomány, 2023. 8. évfolyam 4. szám, 2023 december DOI: 10.61790/vt.2023.15010

Elérhetőség: https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/15010/12397

AFAD „06.06.2023 Pazarcik, Elbistan (Kahramanmaras)- Defne (Hatay) Earthquakes – National & International Disaster Response & Coordination” bemutatva az „INSARAG After-Action Review of the USAR Response to the Türkiye and Syria Earthquakes” konferencián Katarban 2023. október 17-18.

Elérhetőség: https://www.insarag.org/qatar-docs-ppt/

„On-Site Operations Coordination Centre (OSOCC) Irányelvek 2018,” 2018. [Online].

Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2020/04/OSOCC_Guidelines_2018_English_2.pdf (2024.01.15.)

INSARAG Titkársága „Setting the stage” bemutatva az „INSARAG After-Action Review of the USAR Response to the Türkiye and Syria Earthquakes” konferencián Katarban 2023. október 17-18.

Elérhetőség: https://www.insarag.org/qatar-docs-ppt/

GDACS Event Summary [Online] Elérhetőség: https://www.gdacs.org/report.aspx?eventid=1357372&episodeid=1487096&eventtype=EQ (2024.02.10)

Team Commemoration Spreads, SUI-01 [Online]

Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2024/02/Team-Commemoration_spreads-Seite25.pdf

„German groups suspend Turkey quake rescue over security” [Online]

Elérhetőség: https://www.reuters.com/world/europe/austrian-army-suspends-turkey-quake-rescue-afp-2023-02-11/

„EMT Coordination Handbook a.k.a. EMTCC Coodination Handbook,” 2021. [Online].

Elérhetőség: https://resourcecenter.undac.org/wp-content/uploads/2021/01/Library.Emergency-Medical-Teams-Coordination-Handbook.pdf (2024.01.15.)

„Emergency Disaster Relief – Taking Back as Many Smiles as Possible” [Online]

Elérhetőség: https://www.jica.go.jp/Resource/english/publications/reports/annual (2024.01.15)

„Chairman’s Summary of 2023 INSARAG Team Leaders and Technical Working Groups Meeting, 28- February – 2 March 2023 – Singapore” [Online]

Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2023/03/TLs-Meeting-Chairmans-Summary-2023.pdf

INSARAG Guidelines 2020 Vol III: Operational Field Guide

Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2021/06/INSARAG20Guidelines20Vol20III.pdf (2024.01.15)

„Chairmans Summary of INSARAG Steering Group Meeting 25 April 2023 – Geneva, Switzerland” [Online]

Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2023/06/ISG-Chairmans-Summary-2023.pdf

„Turkey-Armenia gate opens for first time in decades to allow aid” [Online]

Elérhetőség: https://www.reuters.com/world/turkey-armenia-gate-opens-first-time-decades-allow-aid-2023-02-11/

„WHO Classification and Minimum Standards for Emergency Medical Teams 2021,” 2021. [Online]. Elérhetőség: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341857/9789240029330-eng.pdf?sequence=1 (2024.01.16.)

Az ENSZ OCHA 2023. április 6-i állapot szerinti, 13. számú helyzetjelentése [Online] Elérhetőség: https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-13-6-april-2023-entr (2023.04.08)

A Bizottság (EU) 2019/1310 végrehajtási határozata (2019. július 31.) az európai polgári védelmi eszköztár és a rescEU működtetésére vonatkozó szabályok megállapításáról

Megjelent
2024-03-31
Hogyan kell idézni
ÁbrahámM. (2024). A városi kutató-mentő és a veszélyhelyzeti egészségügyi csapatok nemzetközi koordinációja a törökországi földrengést követően II. rész: A nemzetközi koordináció megvalósulása, korai tapasztalatok és a katasztrófa hosszútávú hatásai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 9(1), 11-35. https://doi.org/10.61790/vt.2024.15258
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek